„Bóg stworzył jeden świat, a człowiek drugi.“

Źródło: Zaklinacz węży

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Sylvia Plath Fotografia
Sylvia Plath20
amerykańska poetka, pisarka i eseistka 1932 - 1963

Podobne cytaty

Mark Twain Fotografia
Dietrich Bonhoeffer Fotografia

„Bóg opuścił świat i odsłania się jedynie w relacji z drugim człowiekiem.“

—  Dietrich Bonhoeffer niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta 1906 - 1945

Źródło: Magdalena Grochowska, Ekonomia to marna filozofia, „Gazeta Wyborcza”, 12–13 lipca 2014.

Karol Irzykowski Fotografia

„Pan Bóg świat stworzył, a potem zaczął się nim bawić.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944

Aforyzmy

Jean Domat Fotografia

„Człowiek jest stworzony przez Boga i dla Boga.“

—  Jean Domat 1625 - 1696

L’homme est fait par Dieu et pour Dieu. (fr.)

Pitigrilli Fotografia
Gottfried Wilhelm Leibniz Fotografia

„Gdyby ten świat nie był najdoskonalszy z możliwych, Bóg by go nie stworzył.“

—  Gottfried Wilhelm Leibniz niemiecki filozof, matematyk, inżynier-mechanik, fizyk i dyplomata 1646 - 1716

Arthur Conan Doyle Fotografia

„Co jeden człowiek wynajdzie, to drugi może wykryć.“

—  Arthur Conan Doyle, książka Tańczące sylwetki

Źródło: Tańczące sylwetki (ze zbioru Sherlock Holmes niepokonany, Poznań 1978)

Bogdan Wojdowski Fotografia

„Młody człowieku, nie bywa tak na tym świecie, aby jeden posiadł słuszność, a drugi nie miał jej wcale.“

—  Bogdan Wojdowski polski pisarz, krytyk literacki i teatralny, publicysta żydowskiego pochodzenia 1930 - 1994

Chleb rzucony umarłym (1971)
Źródło: s. 215

Paweł z Tarsu Fotografia

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.“

—  Paweł z Tarsu święty chrześciański, apostoł i misjonarz 5 - 67

Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Tymoteusza 2, 5

Stanisław Ignacy Witkiewicz Fotografia

„A czy Bóg, gdyby chciał, mógłby stworzyć drugiego Boga, takiego samego – przecież jest wszechmocny. Wtedyby się nie nudził.“

—  Stanisław Ignacy Witkiewicz, książka Pożegnanie jesieni

Pożegnanie jesieni
Źródło: wyd. Drukarnia Narodowa F. Hoesick, Warszawa 1927, s. 262 http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=45361&dirids=1.

Michel de Montaigne Fotografia
Adam Mickiewicz Fotografia

„Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić,
A bez naszej pomocy nie może nas zbawić.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 288.

Zofia Kucówna Fotografia
Sokrates Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Cochise Fotografia

„Gdy Bóg stworzył świat, podarował jedną część białemu człowiekowi, a jedną Apaczom.“

—  Cochise 1805 - 1874

Źródło: Nigel Cawthorne, Dowódcy i generałowie. Prawdziwe historie, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa, 2014, s. 127

Jean-Paul Sartre Fotografia

„Człowiek skazany jest na to, by być wolnym. Skazany, nie stworzył bowiem samego siebie, a mimo wszystko jest wolny. Kiedy już raz rzucony zostanie w świat, jest odpowiedzialny za wszystko, co robi.“

—  Jean-Paul Sartre powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, noblista 1905 - 1980

Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, s. 493, 494.

Ryszard Kapuściński Fotografia

Pokrewne tematy