„Gdyby usunąć ze świata człowieka, świat stałby się zupełnym bezładem, bez żadnego sensu i celu, (…) nie zmierzającym ku niczemu.“

Źródło: Mądrość starożytnych, 1619

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Francis Bacon (filozof) Fotografia
Francis Bacon (filozof)36
angielski filozof 1561 - 1626

Podobne cytaty

Vidiadhar Surajprasad Naipaul Fotografia

„Już taki jest świat; dla ludzi, którzy są niczym, dla ludzi, którzy pozwalają na to, by stać się niczym, nie ma w nim miejsca.“

—  Vidiadhar Surajprasad Naipaul brytyjski prozaik i eseista, noblista 1932 - 2018

słowa rozpoczynające powieść
Zakręt rzeki (1979)
Źródło: s. 5.

Adam Mickiewicz Fotografia

„Świat ten jest czysta bajka!” Zgoda, przyjacielu:
Lecz każda bajka ma sens moralny na celu.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 286.

Friedrich Nietzsche Fotografia

„Trzeba usunąć ze świata wiele fałszywej wspaniałości.“

—  Friedrich Nietzsche filozof niemiecki 1844 - 1900

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Andrzej Stasiuk Fotografia
Michael Connelly Fotografia
Kazimierz Wierzyński Fotografia
Maria Skłodowska-Curie Fotografia
Siegfried Lenz Fotografia
Katarzyna Grochola Fotografia
Michael Crichton Fotografia
Federico Moccia Fotografia
Rumi Fotografia

„Wstańcie zakochani i ku niebu lećmy,
widzieliśmy ten świat, ku tamtemu więc lećmy.“

—  Rumi perski poeta i mistyk 1207 - 1273

Pozostałe
Źródło: gazal I (1713), tłum. Albert Kwiatkowski; cyt. za literaturaperska.com http://www.literaturaperska.com/rumigazale/rumigazale1.html

„Sens wynalazkiem natury, bezsens odkryciem człowieka.“

—  Władysław Grzeszczyk polski aforysta 1935

Wariant: Sens wynalazkiem natury, bezsens odkryciem człowieka.

Erich Honecker Fotografia

„Mur będzie stał za 50, a nawet za 100 lat, jeśli przyczyny, dla których powstał, nie zostaną usunięte.“

—  Erich Honecker niemiecki polityk komunistyczny, przywódca NRD (1971–1989), I sekretarz SED 1912 - 1994

Die Mauer wird so lange bleiben, wie die Bedingungen nicht geändert werden, die zu ihrer Errichtung geführt haben. Sie wird auch noch in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind. (niem.)
w przemówieniu wygłoszonym 19 stycznia 1989. Mur rozebrano w listopadzie tego samego roku.

Orhan Pamuk Fotografia
Amélie Nothomb Fotografia
David Korten Fotografia
Guillaume Musso Fotografia

Pokrewne tematy