„(…) tendencja do globalizacji, wymiany i komunikacji, produkcji gospodarczej i jej finansowania, transferu technologii i broni, handlu narkotykami oraz przestępczości, przede wszystkim zaś niebezpieczeństwa strategiczne i ekologiczne stwarzają problemy, których nie można już rozwiązać w obrębie państwa narodowego. Suwerenność państwa narodowego staje się pojęciem coraz bardziej pustym, co sprawia, że rozwój możliwości politycznego działania na poziomie ponadnarodowym stanie się koniecznością.“

Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 287.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Ashton Carter Fotografia

„Lubię myśleć o Indiach i Stanach Zjednoczonych jak o pokrewnych duszach. Dzielimy wspólne wartości i wspólne interesy, jesteśmy także związani silnymi więzami w handlu, rozwoju technologii i bezpieczeństwie narodowym.“

—  Ashton Carter 1954

Źródło: Marta Strzelec, Zastępca Sekretarza Obrony USA: chcemy większych inwestycji w sektor obronności w Indiach, polska-azja.pl, 24 lipca 2012 http://www.polska-azja.pl/2012/07/24/zastepca-sekretarza-obrony-usa-chcemy-wiekszych-inwestycji-w-sektor-obronnosci-w-indiach/

Witold Kieżun Fotografia
Zdzisław Podkański Fotografia

„Ratyfikacja Traktatu Reformującego UE i Karty Praw Podstawowych powinna nastąpić w drodze referendum, ponieważ te dokumenty ograniczają suwerenność państw narodowych.“

—  Zdzisław Podkański polski polityk 1949

Źródło: Ratyfikacja Traktatu Reformującego wymaga referendum?, wp.pl, 14 grudnia 2007 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ratyfikacja-Traktatu-Reformujacego-wymaga-referendum,wid,9488050,wiadomosc.html

José Luis Rodríguez Zapatero Fotografia

„Integralną częścią aparatu państwa jest przymus. Jeżeli sfery działania państwa i religii mieszają się, to rodzi się niebezpieczeństwo, że religia sięgnie po przymus państwa.“

—  Paweł Borecki 1974

Źródło: Kościół próbuje zawłaszczyć przestrzeń publiczną https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kosciol-probuje-zawlaszczyc-przestrzen-publiczna/j162j63, onet.pl, 12 stycznia 2020.

Rudolf von Jhering Fotografia

„Zanim narodziła się instytucja państwa, jeszcze o świcie historii, handel wykonał już kawał dobrej roboty. Kiedy państwa nawzajem się zwalczały, handel poszukiwał dróg i przecierał ścieżki, które prowadziły od jednego do drugiego narodu, budując płaszczyznę wymiany towarów i idei.“

—  Rudolf von Jhering niemiecki teoretyk prawa 1818 - 1892

Źródło: Peter-Christian Müller-Graff, Na nas jako uczonych spoczywa szczególna odpowiedzialność, „Alma Mater” nr 142–143, grudzień 2011–styczeń 2012, s. 63, tłum. Biuro Tłumaczeń Spectraling we współpracy z Jolantą Herian-Ślusarską.

Song Hongbing Fotografia
Lech Kaczyński Fotografia

„Unia jest – i musi pozostać – silnym związkiem, ale wyłącznie państw narodowych.“

—  Lech Kaczyński polski polityk, prezydent Polski 1949 - 2010

Źródło: Maciej Chojnowski, Marek Krukowski, Warto być Polakiem. Prezydent Lech Kaczyński, op. cit., s. 32.

Guillaume Musso Fotografia
Guy Verhofstadt Fotografia

„Federacja państw narodowych? Potrzebujemy federacji obywateli!“

—  Guy Verhofstadt 1953

Źródło: Tomasz Bielecki, Barroso: Europo, nie bój się federacji, „Gazeta Wyborcza”, 13 września 2012.

Benjamin Barber Fotografia
Lew Trocki Fotografia
X Panczenlama Fotografia

„Tybet powinien być regionem specjalnym. Tybet potrzebuje specjalnej strategii politycznej i gospodarczej. Należy ją realizować, dopóki nie rozwiążemy najbardziej palących problemów gospodarczych i nie zadowolimy ludzi.“

—  X Panczenlama 1938 - 1989

wypowiedziane w 1987.
Źródło: Wystąpienie na forum Stałego Komitetu TRA OZPL, hfhrpol.waw.pl http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/raport.php?raport_id=146

Frantz Fanon Fotografia

„Burżuazja narodowa państw kolonialnych zidentyfikowała się z dekadencją burżuazji zachodniej.“

—  Frantz Fanon lekarz psychiatra, pisarz i działacz polityczny 1925 - 1961

Źródło: Adam W. Jelonek, Korzenie intelektualne i ideologiczne ruchu Czerwonych Khmerów http://web.archive.org/20110513221656/trzeciswiat.wordpress.com/2011/04/29/korzenie-intelektualne-i-ideologiczne-ruchu-czerwonych-khmerow/

José Manuel Durão Barroso Fotografia

„Nie bójmy się tych słów: musimy pójść w kierunku federacji państw narodowych. Tego potrzebujemy!“

—  José Manuel Durão Barroso portugalski polityk 1956

Źródło: Tomasz Bielecki, Barroso: Europo, nie bój się federacji, „Gazeta Wyborcza”, 13 września 2012.

„Nie zależy mi na funkcjach, posadach, tylko na dobrej robocie dla ludzi, którzy przynoszą dochód narodowy państwu.“

—  Zenon Tyma polski polityk 1952

Źródło: Z Samoobrony w szeregi PiS, gazeta.pl, 17 lutego 2011 http://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,9120264,Z_Samoobrony_w_szeregi_PiS.html

Jan Dworak Fotografia

„Nie ma takiej możliwości, by istniało duże europejskie państwo bez własnych mediów publicznych. Media publiczne to media, które nie są finansowane z wpływów z rynku.“

—  Jan Dworak dziennikarz polski, prezes Telewizji Polskiej 1948

Źródło: Wiktor Ferfecki, Trzeba zdecydować, czym mają być media publiczne, tvp.info, 17 lipca 2012 http://tvp.info/opinie/wywiady/trzeba-zdecydowac-czym-maja-byc-media-publiczne/8020820

Ulrich Beck Fotografia
Jan Karski Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„Zniesienie państw jest absolutną koniecznością.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Państwo, władza

Pokrewne tematy