„Kiedy wybrano mnie do Rady, to siedząc na sali poczułem wokół siebie pustkę, bo część nowych deputowanych jakoś odsunęło się od tego miejsca, gdzie siedziałem. To zrozumiałe, bo zostałem jedynym przedstawicielem Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, jakiego wybrano w skład naszej rejonowej Rady.“

Калі мяне абралі ў Савет, то, седзячы ў залі, я адчуў вакуўм вакол сябе, бо частка новых дэпутатаў неяк адсланіліся ад таго месца, дзе я сядзеў. Гэта зразумела, бо я стаўся адзіным прадстаўніком Аб’яднанай грамадзянскай партыі, якога абралі ў склад нашага раённага Савета. (białorus.)
o pracy deputowanego do Żłobińskiej Rejonowej Rady Deputowanych
Źródło: Дасягненьні й пэрспэктывы дзейнасьці апазыцыйных дэпутатаў мясцовых саветаў http://www.svaboda.org/content/transcript/790108.html, 18 grudnia 2004

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Ryszard Piotrowski Fotografia

„Jeśli przyjmiemy, że rządzący są suwerenem, bo zdołali uzyskać władzę w wyborach, to znaczy, że ta część narodu, która ich nie wybrała, została pozbawiona suwerenności. A parlamentarna opozycja: czy to nie są przedstawiciele suwerena?“

—  Ryszard Piotrowski 1952

Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Piotrowski: W imię suwerenności „narodu”, rasy, klasy popełniano w historii niewyobrażalne zbrodnie http://wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelniano.html?order=najfajniejsze#opinions, wyborcza.pl, 6 września 2016.

Dag Hammarskjöld Fotografia

„Czy wstręt do pustki ma być jedynym życiem, jakim tę pustkę zapełniasz?“

—  Dag Hammarskjöld szwedzki polityk, dyplomata, ekonomista i prawnik 1905 - 1961

„na początku działalności odczuwało się pewną czujność ze strony większości − jak gdyby mówili: jakiś dziwak i jeszcze po białorusku rozmawia. Ale teraz wydaje mi się, że stosunki są robocze. Mówiąc ogólnie, wpłynąć na politykę rady, niewątpliwie, nie da się. U nas u Mohylewskiej Radzie Miejskiej jest przedstawiciel ZPO, jest komunista i jest deputowany niezależny, ale bliżej do Frontu Narodowego jestem ja.“

—  Alaksandr Ahiejeu (historyk) białoruski historyk i samorządowiec 1960

на пачатку дзейнасьці адчувалася нейкая насьцярожанасьць з боку большасьці – маўляў, нейкі дзівак, ды яшчэ па-беларуску размаўляе. Але зараз, як мне ўяўляецца, адносіны рабочыя. Па вялікім рахунку, паўплываць на палітыку савета, безумоўна, немагчыма. У нас у Магілёўскім гарадзкім савеце ёсьць прадстаўнік АГП, ёсьць камуніст, і ёсьць незалежны дэпутат, але бліжэй да Народнага Фронту − гэта я. (białorus.)
o pracy deputowanego do Mohylewskiej Miejskiej Rady Deputowanych
Źródło: Дасягненьні й пэрспэктывы дзейнасьці апазыцыйных дэпутатаў мясцовых саветаў http://www.svaboda.org/content/transcript/790108.html, 18 grudnia 2004

Agnieszka Chylińska Fotografia
Władysław Frasyniuk Fotografia

„IPN jest czyrakiem dla tylnej części ciała, na której się najczęściej siedzi i to bardzo utrudnia siedzenie.“

—  Władysław Frasyniuk polski polityk 1954

o Instytucie Pamięci Narodowej.
Źródło: wp.pl http://wiadomosci.wp.pl/gid,62661,title,Mojej-babci-zolnierz-nie-zgwalcil---w-rozowym-nie-chodze,gpage,7,img,11029421,galeria.html

James Hetfield Fotografia

„Naszych rodziców, nasze żony, ludzi, których kochamy, od zawsze karaliśmy tą muzyką. Dlaczego z Irakijczykami miałoby być inaczej? Jakaś część mnie jest nawet dumna z tego. Hej, wybrali Metallicę!“

—  James Hetfield amerykański muzyk rockowy 1963

o wykorzystywaniu muzyki jego zespołu do torturowania więźniów w Guantanamo.
Źródło: „Forum”, 10 maja 2010

Wojciech Cejrowski Fotografia
Rosa Parks Fotografia

„Pewnego wieczora w Montgomery, w stanie Alabama, na początku grudnia 1955 roku siedziałam na przednim siedzeniu autobusu w części dla kolorowych. Biali siedzieli na miejscach przeznaczonych dla białych. Wsiadało ich coraz więcej i w końcu zajęli całą swoją część. W tej sytuacji my, czarni, mieliśmy im ustąpić. Ja jednak ani drgnęłam. Biały kierowca powiedział: Potrzebne są miejsca z przodu.“

—  Rosa Parks amerykańska działaczka praw człowieka 1913 - 2005

Nie wstałam. Miałam już dosyć podporządkowywania się białym.
Źródło: My Story, 1992, cyt. za: Deborah G. Felder, 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, wyd. Świat Książki, Warszawa, 1998, ISBN 83-7129-666-5, str. 66, tłum. Maciej Świerkocki.

George W. Bush Fotografia

„Nasz naród został wybrany przez Boga, wyznaczony przez historię, aby być wzorem dla świata.“

—  George W. Bush 43. prezydent USA 1946

O Amerykanach i USA
Źródło: „Wprost”, 21 maja 2006

„Jako druga partia w sejmiku nie chcemy siedzieć na bocznej ławce.“

—  Franciszek Franczak polski polityk 1951

o uczestnictwie Samoobrony w koalicji rządzącej na Dolnym Śląsku.
Źródło: Samoobrona Sojuszu, polityka.pl, 16 listopada 2002 http://archiwum.polityka.pl/art/samoobrona-sojuszu,376433.html

Luc de Clapiers de Vauvenargues Fotografia
Marek Chmaj Fotografia

„To absolutnie nie jest żadne orzeczenie, ale jakaś groteska. Skład był ręcznie wybrany przez panią Przyłębską, sprawozdawcą był "dubler" nie mający przymiotu sędziego. Ogłoszono orzeczenie, które nie jest wyrokiem, czego nawet ten skład nie ukrywał. To była zwykła "ustawka" na polityczne zamówienie. [o decyzji 5-osobowego składu Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 w sprawie zgodności z konstytucją trybu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm RP VIII kadencji]“

—  Marek Chmaj profesor prawa 1969

Źródło: TK o wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa. Szef KRS: poczułem ulgę https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tk-o-wyborze-czlonkow-krajowej-rady-sadownictwa-szef-krs-poczulem-ulge/62lvswh?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne, onet.pl, 25 marca 2019.

Anna Popek Fotografia

„Ja po prostu nie lubię siedzieć w miejscu, rozpiera mnie energia i ciągle szukam dla siebie nowych zajęć.“

—  Anna Popek polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna 1968

Źródło: Joanna Kluczek, Anna Popek. Do stołu siadamy całą rodziną, „Pani Domu” nr 24, 28 listopada 2011, s. 14.

Graham Masterton Fotografia
Tertulian Fotografia

„Zawsze modlimy się za niego, musimy szanować go jako wybranego przez Boga. Mogę nawet powiedzieć, że jest on bardziej nasz niż pogański, ponieważ został ustanowiony przez naszego Boga.“

—  Tertulian łaciński teolog z Afryki Północnej 155 - 220

o cesarzu rzymskim.
Źródło: Liber ad Scapulam; cyt. za: Steven Runciman, Teokracja bizantyjska, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, wyd. Książnica, Katowice 2008, s. 28.

Zbigniew Boniek Fotografia

„Siedzimy na nich, siedzimy na nich, siedzimy na nich.“

—  Zbigniew Boniek polski piłkarz, trener i działacz sportowy 1956

Komentarze z meczu finałowego mistrzostw Europy w 2008 Niemcy – Hiszpania, 29 czerwca 2008

Jarosław Kaczyński Fotografia

„Sądzę, iż w dużej mierze został on wybrany na prezydenta przez nieporozumienie.“

—  Jarosław Kaczyński polski polityk, premier RP 1949

o wyborze Bronisława Komorowskiego na prezydenta Polski w 2010.
Źródło: rp.pl http://www.rp.pl/artykul/519123_Kaczynski__Czy_PiS_wolno_atakowac_bez_ograniczen_.html, 7 sierpnia 2010

Wojciech Cejrowski Fotografia
Sławamir Adamowicz Fotografia

„(…) w naszym białoruskim narodzie siedzi mikrob braku sprzeciwu, tak zwanej tolerancyjności − byleby wojny nie było. My także na to narzekamy, przynajmniej pewna część białoruskiej inteligencji. Ale mikrob jest, obiektywnie istnieje. Ten mikrob, ten wirus rozwinął się w takim stopniu, że pozwolił nam wybrać przywódcę, który rządzi nami już dwadzieścia lat.“

—  Sławamir Adamowicz białoruski poeta, publicysta i działacz polityczny 1962

…) у нашым беларускім народзе сядзіць мікроб несупраціўленьня, гэтак званай талерантнасьці — абы вайны не было. Мы таксама на гэта наракаем, прынамсі, пэўная частка беларускай інтэлігенцыі. Але мікроб ёсьць, ён аб’ектыўна прысутнічае. Гэты мікроб, гэты вірус разьвіўся настолькі, што дазволіў нам выбраць кіраўніка, які кіруе намі ўжо дваццаць гадоў. (białorus.
Źródło: Славамір Адамовіч: На ўсходзе ў нас — патэнцыйны агрэсар, 17 marca 2014 http://www.svaboda.org/content/transcript/25299446.html

Wojciech Popiela Fotografia

Pokrewne tematy