„Małżeństwo jest radością na miesiąc i zmartwieniem na całe życie.“

Podobne cytaty

Charles-Maurice de Talleyrand Fotografia
Voltaire Fotografia
Feliks Dzierżyński Fotografia
Anna German Fotografia
Jan Peszek Fotografia
Marcel Achard Fotografia
Cezary Pazura Fotografia

„Życie jest sinusoidą. Nie można grać całe życie.“

—  Cezary Pazura aktor polski 1962

Źródło: To ja uratuję świat – wywiad z Cezarym Pazurą http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/876986.html

Rinke Rooyens Fotografia
Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Guillaume Musso Fotografia
Jan Ámos Komenský Fotografia

„Całe życie jest szkołą.“

—  Jan Ámos Komenský 1592 - 1670

Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), Antyk, Kęty 1994, s. 190.

Agnieszka Włodarczyk Fotografia

„(…) pokory uczymy się całe życie.“

—  Agnieszka Włodarczyk polska aktorka 1980

Źródło: Nago? Już to mam za sobą, „Tele Tydzień”, nr 12, 21 marca 2005 http://www.plebania.pl/roznosci/wywiady/471-agnieszka-wodarczyk

Roman Polański Fotografia

„Przywykłem do tego. Uciekam przez całe życie.“

—  Roman Polański polski reżyser i aktor 1933

w odpowiedzi na pytanie francuskiego dziennikarza, jakie to uczucie być uciekinierem (w 1978).
Źródło: reportaż Jacka Szczerby 28 ran Sharon Tate, „Gazeta Wyborcza”, 7 października 2009

Jan Zieja Fotografia

„Całe nasze życie jest pielgrzymką.“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Michel Quoist Fotografia
Oscar Wilde Fotografia

„Kochankowie są najszczęśliwsi wśród zmartwień.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“