„Kiedy się już uczyniło wszystko, by posiąść kobietę, a skutku to nie odniosło, pozostaje jeszcze jeden środek – oto trzeba zaprzestać zabiegów; wtedy właśnie sama się o ciebie upomni.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia

Podobne cytaty

Bogdan Wojdowski Fotografia

„Młody człowieku, nie bywa tak na tym świecie, aby jeden posiadł słuszność, a drugi nie miał jej wcale.“

—  Bogdan Wojdowski polski pisarz, krytyk literacki i teatralny, publicysta żydowskiego pochodzenia 1930 - 1994

Chleb rzucony umarłym (1971)
Źródło: s. 215

Milan Kundera Fotografia
Ralph Waldo Emerson Fotografia

„Przyczyna i skutek, środek i cel, ziarno i owoc; nie sposób ich oddzielić, bo skutek żyje w przyczynie, cel istnieje w środku, owoc w ziarnie.“

—  Ralph Waldo Emerson filozof amerykański 1803 - 1882

Źródło: Robin U. Russin, William Missouri Downis, Jak napisać scenariusz filmowy, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008, tłum. Ewa Spirydowicz, s. 65.

Monica Bellucci Fotografia
Nikos Kazandzakis Fotografia
Alexandre Pétion Fotografia
Cyprian Kamil Norwid Fotografia

„Coś ty ludziom uczynił, Mickiewiczu?“

—  Cyprian Kamil Norwid polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 - 1883

Źródło: Herminia Fiszer Naglerowa, Mickiewicz żywy, wyd. B. Świderski, 1955, s. 217.

Kornel Makuszyński Fotografia
Niccolò Machiavelli Fotografia

„Lepiej jest być gwałtownym niż oględnym, gdyż szczęście jest jak ta kobieta, którą trzeba koniecznie bić i dręczyć, aby ją posiąść.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Sia meglio essere impetuoso che respettivo, perché la fortuna è donna: ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XXV

Leszek Sobocki Fotografia

„Oto ja, który mogę być tobą.“

—  Leszek Sobocki 1934

o swoich autoportretach.
Źródło: culture.pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sobocki_leszek

Stefan Napierski Fotografia

„Typowa kobieta nie zna wiązadła między przyczyną a skutkiem.“

—  Stefan Napierski polski poeta, tłumacz i eseista 1899 - 1940

Źródło: Żądło i miód mądrości, wybór Kazimierz Orzechowski, Ossolineum, 1977.

Piotr Apostoł Fotografia

„Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.“

—  Piotr Apostoł apostoł, święty kościoła katolickiego -1 - 67 p. n. e.

Ewangelie
Źródło: Mk 10, 28

Mohandas Karamchand Gandhi Fotografia

„Nawet jeśli tylko ja jeden mówię prawdę, to prawda ciągle pozostaje prawdą.“

—  Mohandas Karamchand Gandhi Indyjski przywódca polityczny i religijny 1869 - 1948

Even if I am a minority of one, truth is still the truth. (ang.)

Al-Dżahiz Fotografia

„A oto co możemy powiedzieć ogólnie o słowiańskich kobietach: przy stosunkach nie dają rozkoszy.“

—  Al-Dżahiz arabski uczony i pisarz 775 - 868

Źródło: Księga zwierząt, przeł. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska

Danny Kaye Fotografia
Wiktor Hugo Fotografia
Andrzej Sapkowski Fotografia

Pokrewne tematy