„Każda nasza myśl unicestwia świat.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego 1911 - 1995

Podobne cytaty

Jimmy Wales Fotografia

„Wyobraźmy sobie świat, w którym każda osoba na naszej planecie ma wolny dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Do tego właśnie dążymy.“

—  Jimmy Wales jeden z założycieli Wikipedii 1966

Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That’s what we’re doing. (ang.)
Źródło: Robin „Roblimo” Miller, Wikimedia Founder Jimmy Wales Responds http://slashdot.org/story/04/07/28/1351230/wikipedia-founder-jimmy-wales-responds, Slashdot, 28 lipca 2004

Stéphane Mallarmé Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Piotr Sommer Fotografia
Paul Valéry Fotografia
Carlos María Domínguez Fotografia
Adam Mickiewicz Fotografia

„Świat ten jest czysta bajka!” Zgoda, przyjacielu:
Lecz każda bajka ma sens moralny na celu.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 286.

John Steinbeck Fotografia

„Wydaje mi się, że jeśli ja, albo ty musielibyśmy wybrać pomiędzy dwoma drogami, myślenia czy działania, powinniśmy zapamiętać naszą śmierć, aby nasza śmierć nie przyniosła światu przyjemności.“

—  John Steinbeck pisarz amerykański, noblista 1902 - 1968

It seems to me that if you or I must choose between two courses of thought or action, we should remember our dying and try so to live that our death brings no pleasure on the world. (ang.)

Władysław Bartoszewski Fotografia

„Ja myślę, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych każda zmiana może być tylko na lepsze, bo na gorsze już chyba nie będzie.“

—  Władysław Bartoszewski polski polityk, działacz społeczny, historyk 1922 - 2015

o MSZ pod rządami Anny Fotygi.
Źródło: pardon.pl, 12 lutego 2007

Karel Čapek Fotografia

„Kto tylko o sobie myśli, traci z oczu świat.“

—  Karel Čapek pisarz czeski 1890 - 1938

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Ralph Waldo Emerson Fotografia
Emil Cioran Fotografia
Rudolf Habsburg-Lotaryński Fotografia
Horace Walpole Fotografia
Stefan Napierski Fotografia

„Myśl dojrzewa w samotności, ale świat ją sieje.“

—  Feliks Chwalibóg 1866 - 1930

Źródło: Aforyzmy, refleksje i nowe przysłowia http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=17294, Gebethner i Wolff, Kraków 1929, s. 6.

Pokrewne tematy