„Trudno się dziwić, że w czasach permanentnej rywalizacji, mało kto chce uchodzić za osobę, odczuwającą współczucie z powodu niepowodzeń, czy nieszczęść dotykających innych ludzi.“

Źródło: Najwięcej miejsca trzeba zostawić dla ciszy – rozmowa Marleny Cieślik w „Poezja światłem i mrokiem w rozgrywkach o życie” (UŚ, 2005)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia

Podobne cytaty

Krzysztof Niewrzęda Fotografia
Marcin Hycnar Fotografia
Hubert Humphrey Fotografia
Wanda Rutkiewicz Fotografia

„Alpinizm – to wentyl dla ludzi odczuwających potrzebę walki.“

—  Wanda Rutkiewicz alpinistka polska 1943 - 1992

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Ivo Andrić Fotografia
Józef Ignacy Kraszewski Fotografia
Mencjusz Fotografia
Jacek Kuroń Fotografia
Aldous Huxley Fotografia
Margaret Mitchell Fotografia
Zhou Enlai Fotografia

„Za mało czasu minęło. Trudno jeszcze oceniać.“

—  Zhou Enlai 1898 - 1976

zapytany na prywatnym spotkaniu w 1972 r. przez Richarda Nixona jak ocenia skutki rewolucji francuskiej.
Źródło: Henry Kissinger, O Chinach (2011), tłum. Magdalena Komorowska

Zygmunt Freud Fotografia
Francis Bacon (filozof) Fotografia

„Nie masz w państwie nic boleśniejszego ponad to, kiedy ludzie sprytni uchodzą za mądrych.“

—  Francis Bacon (filozof) angielski filozof 1561 - 1626

Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 27.

Krzysztof Ibisz Fotografia
Ivo Andrić Fotografia
Stefan Witwicki Fotografia
Jan Zieja Fotografia

„Spalam się w sobie – ludziom mało przydatny – wulkan wygasający – ot, co! (…) I bardzo się dziwię światu, że tak mu nieskoro iść za wezwaniem Chrystusowym. I od tego dziwienia się – często bywam aż smutny, bo bezradny i tak mało światu pomocny – oby mi to było wybaczone…“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

w liście z 1951 r.
Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Noémi Szécsi Fotografia
Waldemar Łysiak Fotografia

Pokrewne tematy