„Nasza cywilizacja zawsze opierała się na komunikacji międzyludzkiej, dzieleniu kulturą, wymianie wiedzy, a teraz nagle to wszystko okazuje się przestępstwem? To bez sensu i wbrew ewolucji.“

Źródło: Wikianarchia, dwutygodnik.com http://www.dwutygodnik.com/artykul/3105-wikianarchia.html

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Joanis Metaksas Fotografia

„Nie chcemy obcej kultury. Chcemy, aby nasza cywilizacja była ponad wszystkie inne kultury w tej części Europy.“

—  Joanis Metaksas polityk grecki, generał 1871 - 1941

Źródło: Czy greckiego władcę zabiła tajna służba?, „Świat na dłoni Extra”, nr 2/2016, s. 18.

Václav Havel Fotografia

„W miarę, jak wzrasta (…) liczba tych, którzy przedwcześnie i nagle rozstają się z życiem, rośnie znaczenie wiedzy, tłumaczącej sens biologicznego życia i śmierci. W dzisiejszej, globalnej cywilizacji, chrześcijańska spowiedź i rozgrzeszenie tracą swój uniwersalny wymiar. Cieszmy się więc, że nasze czasy podsuwają nam tak wiele nowych poglądów i punktów widzenia na podstawowe kwestie naszej egzystencji.“

—  Václav Havel pisarz i prezydent Republiki Czeskiej 1936 - 2011

Źródło: posłowie do Tybetańskiej księgi życia i śmierci Sogjala Rinpocze (1996), cyt. za: Aleksander Kaczorowski, Czy Havel był komunistą?, krytykapolityczna.pl, 12 lutego 2013 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/serwis-czeski/20130212/kaczorowski-czy-havel-byl-komunista

Friedrich August von Hayek Fotografia
Antoni Kępiński Fotografia

„Cywilizacja to władza nad światem, a kultura to miłość do świata.“

—  Antoni Kępiński polski psychiatra i pisarz 1918 - 1972

Autoportret człowieka. Myśli, aforyzmy, Cywilizacja
Źródło: s. 132

Theodosius Dobzhansky Fotografia

„Nic w biologii nie ma sensu jeśli jest rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji.“

—  Theodosius Dobzhansky genetyk amerykański pochodzenia rosyjskiego 1900 - 1975

Źródło: Wikipedia

Carl Gustav Jung Fotografia
Guillaume Musso Fotografia
Karl Popper Fotografia

„Nasza wiedza jest i będzie zawsze ograniczona. Nasza ignorancja jest i pozostanie nieograniczona i nieskończona.“

—  Karl Popper filozof austriacki 1902 - 1994

Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

Jacek Dukaj Fotografia
Stanisław Wielgus Fotografia

„Musimy mieć świadomość, że nasza ojczyzna, nasz naród, nasza kultura narodowa jest zakorzeniona w chrześcijaństwie, w łacińskiej cywilizacji europejskiej. Stamtąd jesteśmy, to jest nasza ojczyzna duchowa.“

—  Stanisław Wielgus polski arcybiskup katolicki 1939

Źródło: Słowo końcowe w kościele Miłosierdzia Bożego w Płocku podczas uroczystości ku czci św. Zygmunta, patrona Płocka, 4 maja 2003

Siegfried Lenz Fotografia

„Czasem nasze rozmowy wyczerpują się w wymianie wyznań wiary, a widać to szczególnie wtedy, gdy siedzimy i jesteśmy bezradni.“

—  Siegfried Lenz 1926 - 2014

Manchmal erschöpfen sich unsere Gespräche in einem Austausch von Glaubensbekenntnissen, und das wird besonders deutlich, wenn wir sitzen und ratlos sind. (niem.)
Biuro rzeczy znalezionych
Źródło: s. 187

Milton Friedman Fotografia
Rutger Hauer Fotografia

„Budując postać, opieram się na własnej wyobraźni, doświadczeniu i wiedzy, ale najbardziej ufam intuicji.“

—  Rutger Hauer aktor holenderski 1944 - 2019

Źródło: Roman Rogowiecki, Rutger Hauer. Urodziłem się, by grać w filmach, „To i Owo” nr 13, 29 marca 2011, s. 4.

David Ondříček Fotografia

„Samotność oraz międzyludzkie relacje są typowymi problemami naszych czasów.“

—  David Ondříček reżyser czeski 1969

Źródło: wywiad, 2001 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=3201

Zbigniew Ćwiąkalski Fotografia

„Na tym polega podżeganie do przestępstwa, a podżeganie do przestępstwa jest karalne.“

—  Zbigniew Ćwiąkalski polski prawnik 1950

o działaniach operacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzonych wobec posłanki Sawickiej.

Tadeusz Bartoś Fotografia
Antoine de Saint-Exupéry Fotografia

Pokrewne tematy