„Żaden naród nie chce wybierać innego narodu na miejsce pierwsze; zajmuje on je sam na mocy „powołania.”“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 28 listopada 2019. Historia

Podobne cytaty

Kazimierz Lutosławski Fotografia

„Nasze poczucie moralne, zgodnie z uświęconą tradycyą Kościoła, uznaje Ojczyznę i Naród za naczelne dobro doczesne, które pomiędzy przyrodzonymi środkami zbawienia pierwsze zajmuje miejsce.“

—  Kazimierz Lutosławski polski duchowny, zasłużony instruktor harcerski 1880 - 1924

Źródło: Moralność w życiu narodowem, [w:<nowiki> http://rcin.org.pl/Content/25767/WA004_21525_T62_Gnatowski-Moralne_o.pdf</nowiki> Moralne podstawy życia narodowego, pr. zbior., Warszawa-Lwów 1915, s. 7.]

Inessa Armand Fotografia

„Dla nieuleczalnych romantyków miłość zajmuje w życiu pierwsze miejsce, pozostawia w tyle wszystko inne.“

—  Inessa Armand komunistka rosyjska 1874 - 1920

wpis z pamiętnika.
Źródło: Nigel Cawthorne, Życie erotyczne wielkich dyktatorów, tłum. Zofia Domaniewska, wyd. Puls, s. 50.

Arthur Greiser Fotografia

„Zniemczenie Warthegau oznacza według mnie, że żaden inny naród oprócz narodu niemieckiego nie ma prawa tam mieszkać. To jest różnica między moją kolonizacją a starą kolonizacją Bismarckowską.“

—  Arthur Greiser nazista, namiestnik Rzeszy w Kraju Warty 1897 - 1946

oświadczenie namiestnika Kraju Warty.
Źródło: Janusz Gumkowski, Tadeusz Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1961, s. 38.

Muammar al-Kaddafi Fotografia
Mustafa Kemal Atatürk Fotografia

„Niech naród na razie nie zajmuje się polityką!“

—  Mustafa Kemal Atatürk turecki polityk i wojskowy 1881 - 1938

Źródło: Jean-Paul Mari, Chorzy dyktatorzy, „Le Nouvel Observateur”, tłum. „Forum”, 24 września 2012.

Tomas Venclova Fotografia

„Jeśli stoję przed wyborem: naród czy prawda, naród czy wolność, wybieram prawdę i wolność.“

—  Tomas Venclova litewski poeta 1937

Źródło: wywiad Olgi Andriejewej, „Russkij Rieportior”, tłum. „Forum”, 9 sierpnia 2010.

Abraham Lincoln Fotografia
Antoni Słonimski Fotografia
Jorge Ubico Fotografia

„Naród trzeba głodzić. Głodny naród zajmuje się walką o chleb i nie ma czasu na walkę z rządem.“

—  Jorge Ubico 1878 - 1946

Źródło: Ryszard Kapuściński, Dlaczego zginął Karl von Spreti, op. cit., s. 29.

Immanuel Kant Fotografia

„Król z narodem, naród z królem.“

—  Immanuel Kant niemiecki filozof 1724 - 1804

Benjamin Franklin Fotografia

„Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.“

—  Benjamin Franklin amerykański polityk, uczony i filozof 1706 - 1790

Johann Heinrich Pestalozzi Fotografia
William Somerset Maugham Fotografia
Lew Tołstoj Fotografia
Guillaume Musso Fotografia
Zenon Grocholewski Fotografia

„Błędem jest stawianie powołania kapłańskiego na równi z innymi, ponieważ jest ono na służbie wszystkich innych powołań.“

—  Zenon Grocholewski kardynał polski 1939

Źródło: Kard. Grocholewski o spadku liczby powołań http://ekai.pl/wydarzenia/x5182/kard-grocholewski-o-spadku-liczby-powolan/, ekai.pl, 6 lipca 2003

Todor Żiwkow Fotografia

„Milicja należy do narodu, a naród należy do milicji.“

—  Todor Żiwkow bułgarski działacz komunistyczny 1911 - 1998

Pokrewne tematy