„„Serce jest jak ojciec, więc czy nie Bogu podobne?”
„Tak jest” – odparł – „lecz, synu, więcej nic nie mów.“

—  Rumi

Pozostałe
Źródło: gazal II (2219), tłum. Albert Kwiatkowski; cyt. za literaturaperska. com http://www.literaturaperska.com/rumigazale/rumigazale2.html

Ostatnia aktualizacja 13 września 2020. Historia
Rumi Fotografia
Rumi8
perski poeta i mistyk 1207 - 1273

Podobne cytaty

Brigham Young Fotografia

„Bóg nie jest jedną osobą w trzech ani trzema osobami w jednej, lecz Ojciec, Syn i Duch Święty są jedni w naturze jak może trzech mężczyzn mieć jedno serce.“

—  Brigham Young amerykański polityk i prorok Kościoła mormonów 1801 - 1877

Źródło: Artur Wójtowicz SAC, Bóg mormonów, Kraków 2003, s. 51.

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„(…) musimy przyznać, że Ojciec i Syn są przyczyną Ducha Świętego, nie dwoma przyczynami, lecz jak Ojciec i Syn są jednym Bogiem i Stwórcą odnośnie stworzenia, tak są jedną przyczyną [tj. zasadą] odnośnie Ducha Świętego.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony, O Trójcy Świętej

...) fatendum est Patrem et Filium principium esse Spiritus sancti, non duo principia: sed sicut Pater et Filius, et ad creaturam relative unus creator et unus Dominus, sic relative ad Spiritum Sanctum unum principium (łac.
De Trinitate
Źródło: V, 14, 15

Ali ibn Abi Talib Fotografia
Bogdan Jański Fotografia

„Lepiej mów mniej niż więcej, zostawiając resztę i powierzając wszystko Panu Bogu.“

—  Bogdan Jański Sługa Boży, polski ekonomista, założyciel Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego 1807 - 1840

Meg Cabot Fotografia

„Nie porzucaj nadziei, Susannah – odparł ojciec Dominik.“

—  Meg Cabot 1967

Nigdy nie porzucaj nadziei.
Roześmiałam się z goryczą.
– A to czemu, ojcze Dominiku?
– Bo, wiesz, to wszystko, co mamy.
Cykl Pośredniczka, Czwarty wymiar

Julian Tuwim Fotografia

„Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.“

—  Julian Tuwim polski poeta 1894 - 1953

Źródło: Skamander, wyb. Ireneusz Opacki, t. 1–3, Uniwersytet Śląski, 1978, s.8.

Włodzimierz Szaranowicz Fotografia

„Wczoraj komplementowałeś mamę, że podobny syn.“

—  Włodzimierz Szaranowicz polski dziennikarz sportowy 1949

do Apoloniusza Tajnera o Jerneju Damjanie.
Skoki narciarskie, Planica 2005

Juliusz Mieroszewski Fotografia

„Historia góruje nad współczesnością, tak jak ojciec góruje nad swym nieletnim synem.“

—  Juliusz Mieroszewski polski dziennikarz, współpracownik paryskiej "Kultury" 1906 - 1976

Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB
Źródło: Michał Kopczyński, Alvydas Nikžentaitis, Dialog pamięci, „Mówią Wieki” http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=514

Krzysztof Putra Fotografia

„Ja mam więcej synów i córek niż pan elektoratu.“

—  Krzysztof Putra polski polityk 1957 - 2010

do Romana Giertycha w 2007.
Źródło: Putra, jakiego nie znamy, wspolczesna.pl, 16 kwietnia 2011 http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100416/MAGAZYN/521664523

Ellen G. White Fotografia
Erskine Caldwell Fotografia
Antoni Padewski Fotografia

„Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim.“

—  Antoni Padewski święty katolicki, doktor Kościoła, franciszkanin 1195 - 1231

Źródło: Myśli św. Antoniego http://antonipadewski.pl/o-parafii/9-nasz-patron, antonipadewski.pl

Stefan Żeromski Fotografia
Meg Cabot Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia
Jakub Ćwiek Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“