„Część tych druków została umieszczona przez harcerzy na koronach drzew i na krzewach Łazienek oraz innych parków, część zaś na dachach i podwórkach domów w dzielnicy niemieckiej. Jednocześnie inna grupa harcerska otrzymała jako zadanie obciążenie ulotkami baloników dziecięcych tak, aby pozbywały się swego balastu częściowo, etapami, pozorując w ten sposób duży zasięg rozrzutu.“

o akcji „N”.
Źródło: Akcja „N”. Jak Armia Krajowa zniechęcała Niemców do walki? https://twojahistoria.pl/2018/05/31/akcja-n-jak-armia-krajowa-zniechecala-niemcow-do-walki/#2, 31 maja 2018.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Daniel Cohn-Bendit Fotografia
Tina Turner Fotografia

„Mam prosty, dziecięcy obraz świata i chcę go zatrzymać. Właśnie dlatego nie zostałam częścią świata Beverly Hills. Tylu pretensjonalnych ludzi. Oni, po prostu, nie są prawdziwi.“

—  Tina Turner amerykańska piosenkarka 1939

Źródło: Oprah’s Interview with Tina Turner http://www.oprah.com/omagazine/Oprahs-Interview-with-Tina-Turner/10, 2005, s. 10.

Małgorzata Kożuchowska Fotografia
Edmund Klich Fotografia

„Jednym z poważniejszych problemów życia społecznego warszawskiej Woli są zagadnienia ludzi z tzw. marginesu, których peryferyjna część dzielnicy szczególnie przyciąga.“

—  Bronisław Misztal 1946

Misztal podkreślał dalej w tym wywodzie naukowym, że „znajduje to zresztą odbicie w klimacie ulic, na których spotyka się nietrzeźwych mieszkańców o podejrzanym wyglądzie”.
Grupy rówieśnicze młodzieży
Źródło: s. 88

„Część ziarna została zjedzona przez myszy.“

—  Ryszard Bonda polski polityk i przedsiębiorca 1960

składając wyjaśnienia w śledztwie dotyczącym przywłaszczenia 23 tys. ton zboża.
Źródło: Afera zbożowa na wokandzie, radio.szczecin.pl, 9 maja 2007 http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=25565

Renata Przemyk Fotografia

„(…) muzyka [teatralna] jest tylko częścią większej całości, ale jednocześnie na tyle niezależną, że mogę spokojnie uznać ją za swoją indywidualną wypowiedź.“

—  Renata Przemyk polska piosenkarka 1966

Źródło: Wojtek Wysocki, Renata Przemyk: „Czyste gatunki mnie nudzą”, nuta.pl http://www.nuta.pl/wywiady/d/2/113/

Arystoteles Fotografia
Dariusz Szpakowski Fotografia

„Zaraz po wojnie przywdziałem mundur harcerski, marząc o wielkiej Polsce. W rezultacie, jako 16-letni chłopak wychowany w patriotycznej rodzinie i harcerz w konspiracyjnych Drużynach Chrobrego, na przełomie 1948 i 1949 roku przesiedziałem na UB ponad 7 miesięcy. Była nas grupa 52 harcerzy z całej Polski. Czekała ta grupa w areszcie na sfingowany proces przeciwko harcerstwu i przeciwko młodzieży polskiej. Nie zrobiono tego procesu. Po 7 miesiącach wyrzucono nas jak niepotrzebny bagaż, bo nie byliśmy już potrzebni, problem rozwiązano bowiem inaczej. W tamtych czasach miałem do czynienia z oficerami UB, którzy mnie przesłuchiwali. Byli bez litości. Siedziałem po 48 godzin w mokrym karcerze, byłem głodzony, a po parę dni trzymano mnie też bez wody. Ale byłem też konwojowany przez zwykłych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I gdy przewożono mnie skutego z Katowic do Poznania w Wigilię Bożego Narodzenia, ci żołnierze wbrew rozkazom rozkuli mnie i pozwolili mi się posilić. Ale represje w stosunku do nas, harcerzy i mnie, trwały dalej. Nie otrzymałem skierowania na studia. Gdy byłem w wojsku, właśnie z tego tytułu zostałem przymusowo wcielony do brygad wojskowych pracujących w kopalni.“

—  Włodzimierz Czechowski polski polityk 1933

Źródło: wystąpienie w Sejmie, 8 września 2004 http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/4fb829a81a8d007ac125746d0030d0fb/f6713bf5e9978a86c1257479003323ef?OpenDocument

Zygmunt Balicki Fotografia
Magdalena Środa Fotografia

„Odwalaliśmy podziemną pracę mrówek: kolportaż, ulotki, akcje na mieście, czasem druk, czasem jakiś kontakt z „bogami”, czyli z ukrywającymi się herosami „Solidarności.”“

—  Magdalena Środa polska filozof, etyk, działaczka państwowa 1957

o działalności opozycyjnej w PRL w stanie wojennym.
Źródło: Aleksandra Pawlicka, Ta straszna Środa?, op. cit., s. 78

Zygmunt Kałużyński Fotografia
Józef Oleksy Fotografia
William James Fotografia
Artur Rojek Fotografia

„Wychowywałem się w biednej dzielnicy, wśród chłopaków, którzy nie zawsze żyli zgodnie z prawem. Nie bałem się bójek, ale jednocześnie bardzo dobrze się uczyłem. Od początku starałem się sobie i innym coś udowodnić, znaleźć potwierdzenie swojej wartości.“

—  Artur Rojek polski muzyk rockowy 1972

Źródło: Paweł Gzyl, Artur Rojek: mam momenty, że jestem jak kamikadze, onet.pl, 15 kwietnia 2014 http://muzyka.onet.pl/wywiady/artur-rojek-mam-momenty-ze-jestem-jak-kamikadze/8k0l5

Jadwiga Falkowska Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430

Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 26.

Pokrewne tematy