„Czemu mielibyśmy chcieć zamienić mądre nierozumienie dziecka na niechęć i pogardę. Wszak nierozumienie oznacza bycie samemu, natomiast niechęć i pogarda - udział w tym, od czego człowiek chce się za ich pomocą odseparować.“

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia

Podobne cytaty

Graham Masterton Fotografia
Clive Staples Lewis Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia

„Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!“

—  Stefan Wyszyński polski duchowny katolicki, prymas 1901 - 1981

Źródło: Kromka chleba

Halina Łabonarska Fotografia
Kamila (księżna Kornwalii) Fotografia

„Ty masz wszystko, co można mieć. Masz wszystkich mężczyzn świata, którzy się w tobie kochają, oraz dwoje prześlicznych dzieci. Czego chcesz więcej?“

—  Kamila (księżna Kornwalii) żona księcia Walii Karola 1947

do Diany Spencer (początek 1989).
Źródło: Ulrike Grunewald, Słynne rywalki, czyli gra o miłość, pieniądze i władzę, op. cit., s. 78.

Douglas Murray Fotografia
Honoriusz Balzac Fotografia
Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Leon Battista Alberti Fotografia
Adam Smith Fotografia

„Człowiek prawie ciągle potrzebuje pomocy swych bliźnich i na próżno szukałby jej jedynie w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych korzystne, by zrobili to, czego od nich żąda.“

—  Adam Smith brytyjski myśliciel 1723 - 1790

But man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and shew them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. (ang.)
Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Źródło: Księga I, rozdz. II

Michael Stipe Fotografia

„Znajomości rodzą pogardę.“

—  Michael Stipe amerykański muzyk rockowy (R.E.M.) 1960

Tomasz Strzembosz Fotografia
Borixon Fotografia

„Ja mam to, czego nie masz ty,
Masz to, czego nie mam ja,
Mam to, czego nie masz ty,
Masz to, czego nie mam ja…“

—  Borixon polski raper 1977

Ja mam to
Źródło: utwór Fakty

Maurice Merleau-Ponty Fotografia
Ryszard Legutko Fotografia

„Dziś instytucje UE potrzebują mniej samouwielbienia – którego próbkę mogliśmy dziś zobaczyć na sali – zaś więcej świeżego powietrza, przejrzystości i uczciwości. W przeciwnym razie coraz więcej osób będzie odnosić się do Wspólnoty z niechęcią, pogardą, czy wręcz wrogością. A przecież nie jest to naszym celem, prawda?“

—  Ryszard Legutko filozof polski, działacz polityczny 1949

Źródło: Obecna sytuacja w Unii Europejskiej. oświadczenia prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande’a i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel, Strasburg, 7 października 2015 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20151007+ITEM-013+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-495-000

Anthony de Mello Fotografia
Patricia Cornwell Fotografia
Wiktor Hugo Fotografia

Pokrewne tematy