Otto Rank cytaty

Otto Rank Fotografia
1   0

Otto Rank

Data urodzenia: 22. Kwiecień 1884
Data zgonu: 31. Październik 1939

Otto Rank, właśc. Otto Rosenfeld – austriacki psychoanalityk, uczeń Sigmunda Freuda.

Otto Rank urodził się jako Otto Rosenfeld – był synem żydowskiego handlarza dziełami sztuki Simona Rosenfelda. W roku 1905 przedstawił Freudowi pracę Der Künstler, która ta tak bardzo mu się spodobała, że poprosił go, by zechciał zostać sekretarzem właśnie powstającego Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W ten sposób Rank stał się „prawą ręką” Freuda – funkcję sekretarza miał pełnić przez prawie dwadzieścia lat. Freud uważał, że pod względem intelektualnym Rank jest mu bliższy niż jego synowie, miał również nadzieję, że będzie on jednym z najbardziej błyskotliwych jego uczniów.

Jako sekretarz Towarzystwa Rank nadrabiał braki w wykształceniu; ponieważ w owym czasie nie miał jeszcze matury, przygotowywał się do egzaminów, by w roku 1908 podjąć na Uniwersytecie Wiedeńskim studia na wydziale germanistyki i filologii klasycznej. W roku 1912 uzyskał tytuł doktorski na podstawie pracy Die Lohengrin Sage.

Rank wszedł w skład stworzonego na propozycję Ernesta Jonesa i Karla Abrahama sekretnego „Komitetu”, który po secesji Alfreda Adlera i na progu secesji Carla Gustava Junga miał być czymś w rodzaju „Starej Gwardii”, broniącej psychoanalizę przed wewnętrznymi napięciami i atakami zewnętrznymi. W latach 1915–1918 Rank pełnił funkcję sekretarza Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. O zażyłości między Rankiem a Freudem świadczy fakt, że to właśnie Rank redagował późniejszego wydania Die Traumdeutung Freuda i że obszerne fragmenty jego pracy został włączone do tej książki.

W roku 1924 Rank opublikował pracę Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für Psychoanalyse. Miało to być studium badające tę fazę w rozwoju człowieka, która pojawiła się jeszcze przed zaistnieniem kompleksu Edypa. Ale w teorii Freuda faza taka nie istniała. To właśnie kompleks Edypa miał być „kompleksem rdzeniowym nerwicy” – gdyby istniało coś przed kompleksem, nie mógłby on odgrywać przypisanej sobie w teorii Freuda roli. Freud początkowo nie był pewny, jak ma ocenić tę pracę – w końcu zasygnalizował członkom „Komitetu”, że oto Rank dopuścił się „herezji przededypalnej”. Skonfrontowany ze zdecydowanym oporem Freuda, który ostatecznie postanowił nie zaakceptować tez wyłożonych w tej pracy, Rank w geście protestu zrezygnował z pełnionych przez siebie funkcji: złożył urząd sekretarza Towarzystwa, dyrektora Internatiknaler Psychoanalytischer Verlag i przestał pełnić funkcje współwydawcy czasopism „Imago” i „Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse”.

W maju 1926 roku Rank przeprowadził się do Paryża, gdzie stał się znany jako psychoanalityk artystów . Często podróżował do Ameryki, gdzie wygłaszał wykłady na Harvardzie, Yale, Stanford University i Pennsylvania University. Zmarł 31 października 1939 roku na skutek zakażenia nerek.

Rank postawił przed psychoanalizą problem podmiotu zbiorowego. Uważał, że powtarzające się w literaturze ludowej i światowej motywy i wątki ukazują kompleksy podmiotu zbiorowego. Rank stał się prekursorem badań archetypowych, kontynuowanych przez Junga. Freud wszędzie widział seksualność. Rank uważał, że źródłem neurozy nie jest seksualność tylko raptowna zmiana sytuacji życiowej zaś z owej zmiany wynika poczucie zagrożenia, które przejawia również się w sztuce. Wikipedia

Podobni autorzy

Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Zygmunt Freud Fotografia
Zygmunt Freud74
austriacki neurolog i psychiatra
Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Franz Kafka Fotografia
Franz Kafka38
pisarz austriacki pochodzenia żydowskiego
Wincenty Witos Fotografia
Wincenty Witos16
polski działacz ruchu ludowego, premier II Rzeczypospolitej
John Dewey Fotografia
John Dewey3
amerykański filozof, pedagog
Jean Piaget Fotografia
Jean Piaget1
szwajcarski psycholog
Dzisiejsze rocznice
Jacek Kaczmarski Fotografia
Jacek Kaczmarski130
polski bard, poeta i prozaik 1957 - 2004
Khalil Gibran Fotografia
Khalil Gibran70
libański pisarz, poeta i malarz 1883 - 1931
Hugo Grocjusz Fotografia
Hugo Grocjusz3
holenderski prawnik, filozof i dyplomata 1583 - 1645
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Zygmunt Freud Fotografia
Zygmunt Freud74
austriacki neurolog i psychiatra
Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Franz Kafka Fotografia
Franz Kafka38
pisarz austriacki pochodzenia żydowskiego