Józef Sylwester Sosnowski cytaty

Józef Sylwester Sosnowski Fotografia
1   0

Józef Sylwester Sosnowski

Data zgonu: 31. Grudzień 1783

Józef Sylwester Sosnowski herbu Nałęcz –

hetman polny litewski od 1775 do 1780, wojewoda smoleński od 1771, wojewoda połocki od 1781, pisarz polny litewski w latach 1764-1771, pisarz wielki litewski w 1754 roku, starosta ratneński w 1772 roku, w latach marszałek sejmu elekcyjnego 1764, konsyliarz Rady Nieustającej w 1775 roku.

Żonaty z Teklą Despot-Zenowicz, z którą miał dwie córki: Katarzynę i Ludwikę, do której bezskutecznie zalecał się w 1774 nieznany wtedy jeszcze absolwent Szkoły Rycerskiej Tadeusz Kościuszko. Jego oświadczyny zostały odrzucone przez hetmana słowami: „...synogarlice nie dla wróbla, a córki magnackie nie dla drobnych szlachetków...”

Wybrany posłem chełmskim na sejm w 1754 roku. W 1756 roku wybrany posłem litewskim na sejm z Inflant. Był posłem na sejm konwokacyjny 1764. Poseł na sejm 1762. Był marszałkiem województwa brzeskolitewskiego w konfederacji generalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1764 roku i posłem tego województwa na sejm konwokacyjny 1764 roku. Poseł z województwa brzeskolitewskiego na sejm koronacyjny 1764 roku. Członek Komisji Wojskowej Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1764 roku. W 1766 roku był posłem na Sejm Czaplica z województwa brzeskolitewskiego. Był członkiem konfederacji radomskiej 1767 roku. W załączniku do depeszy z 2 października 1767 roku do prezydenta Kolegium Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego Nikity Panina, poseł rosyjski Nikołaj Repnin określił go jako posła właściwego dla realizacji rosyjskich planów na sejmie 1767 roku za którego odpowiada król, poseł ziemi chełmskiej na sejm 1767 roku. 23 października 1767 wszedł w skład delegacji sejmu, wyłonionej pod naciskiem [posła rosyjskiego Nikołaja Repnina, powołanej w celu określenia ustroju Rzeczypospolitej.

Na Sejmie Rozbiorowym 1773-1775 został wybrany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Rady Nieustającej. Członek konfederacji Andrzeja Mokronowskiego w 1776 roku.

Rodzinna siedziba Sosnowskich znajdowała się w Sosnowicy i obecnie z całego założenia dworskiego zachowała się jedynie jedna oficyna.

W 1762 odznaczony Orderem Orła Białego.

W 1765 został kawalerem Orderu Świętego Stanisława. Wikipedia

Cytaty Józef Sylwester Sosnowski

„Synogarlice nie dla wróbli, a córki senatorskie nie dla szlachciców!“

—  Józef Sylwester Sosnowski

słowa, którymi odmówił Tadeuszowi Kościuszce pozwolenia na ślub z jego córką Ludwiką.
Źródło: Tomasz Małkowski, Historia III. Zeszyt ćwiczeń dla klas III gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013, s. 46.

Podobni autorzy

Jan Karol Chodkiewicz Fotografia
Jan Karol Chodkiewicz3
dowódca wojskowy, hetman
Stefan Czarniecki Fotografia
Stefan Czarniecki2
hetman polny koronny, wojewoda ruski i kijowski
Jan III Sobieski Fotografia
Jan III Sobieski11
król Polski i wielki książę litewski od 1674
Bohdan Chmielnicki Fotografia
Bohdan Chmielnicki3
hetman kozacki
Jan Zamoyski Fotografia
Jan Zamoyski12
polski magnat, kanclerz i hetman wielki koronny
Aleksandr Suworow Fotografia
Aleksandr Suworow1
rosyjski wojskowy, feldmarszałek, książę
Stanisław August Poniatowski Fotografia
Stanisław August Poniatowski10
król Polski (panowanie: 1764–1795), mecenas literatury, nau…
Hugo Kołłątaj Fotografia
Hugo Kołłątaj8
polski polityk, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny,…
Dzisiejsze rocznice
Henry Kissinger Fotografia
Henry Kissinger13
amerykański polityk i dyplomata 1923
Isadora Duncan Fotografia
Isadora Duncan14
tancerka amerykańska 1877 - 1927
Feliksa Kozłowska Fotografia
Feliksa Kozłowska34
założycielka i duchowa opiekunka mariawityzmu 1862 - 1921
Prentice Mulford Fotografia
Prentice Mulford23
amerykański pisarz, filozof 1834 - 1891
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Jan Karol Chodkiewicz Fotografia
Jan Karol Chodkiewicz3
dowódca wojskowy, hetman
Stefan Czarniecki Fotografia
Stefan Czarniecki2
hetman polny koronny, wojewoda ruski i kijowski
Jan III Sobieski Fotografia
Jan III Sobieski11
król Polski i wielki książę litewski od 1674
Bohdan Chmielnicki Fotografia
Bohdan Chmielnicki3
hetman kozacki
Jan Zamoyski Fotografia
Jan Zamoyski12
polski magnat, kanclerz i hetman wielki koronny