Abraham Joshua Heschel cytaty

Abraham Joshua Heschel Fotografia
1   0

Abraham Joshua Heschel

Data urodzenia: 11. Styczeń 1907
Data zgonu: 23. Grudzień 1972

Abraham Joszua Heschel – teolog i filozof żydowski.

Oboje jego rodzice, tak ojciec Mordechaj , jak i matka Rajzel z domu Perlow wywodzili się z opatowskich rodzin chasydzkich. Abraham Joszua był ich najmłodszym, szóstym dzieckiem. Uzyskał tradycyjne żydowskie wykształcenie w jesziwie zakończone smichą, czyli rabiniczną ordynacją. Następnie studiował na Uniwersytecie w Berlinie, broniąc na tej uczelni pracę doktorską, która została wydana po niemiecku przez Polską Akademię Umiejętności w 1936 roku pt. „Die Prophetie. O istocie proroctwa”. Równolegle zgłębiał wiedzę rabiniczną w Wyższej Szkole Nauk Judaistycznych, którą zakończył ponowną ordynacją rabiniczną. Jego nauczycielami byli Chanoch Albeck, Ismar Elbogen, Julius Guttmann i Leo Beck. W 1937 roku Martin Buber powołał go na swego następcę w Domu Nauki Żydowskiej we Frankfurcie nad Menem. Jego pobyt w Niemczech nie trwał długo. Z powodu nazistowskich represji w 1938 roku został stąd wydalony. Pierwszym miejscem zatrzymania była Warszawa, gdzie kilka miesięcy wykładał w Instytucie Nauk Judaistycznych. Następnie w lecie 1939 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, a stamtąd w 1940 roku do USA. Heschel 10 grudnia 1946 roku poślubił pianistkę Sylvię Straus. Z ich związku urodziła się córka Susannah Heschel . W USA pracę wykładowcy podjął najpierw w Hebrew Union College w Cincinnati, w którym nauczano zgodnie z zasadami przyjętymi przez reformowany kierunek judaizmu. Krytyczny stosunek Heschela do tych zasad skłonił go do przejścia w 1946 roku do Jewish Theological Seminary of America w Nowym Jorku, które reprezentowało kierunek konserwatywny , choć i z nim do końca się nie identyfikował. W uczelni tej piastował funkcję profesora etyki i mistyki żydowskiej aż do śmierci. Pisał po niemiecku, hebrajsku, w jidysz i po angielsku.

Obok prac dotyczących średniowiecznej filozofii żydowskiej, kabały i chasydyzmu, tworzył także poezję. Do najważniejszych jego dzieł należą: Man is Not Alone , God in Search of Man , The Sabbath i The Prophets . Heschel angażował się jednocześnie w wiele spraw publicznych: wspierał zaprzyjaźnionego z nim Martina Luthera Kinga w walce o równouprawnienie Murzynów, wywarł poważny wpływ na zmianę stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu, co wyraz znalazło w deklaracji Nostra aetate przyjętej na II Soborze Watykańskim, występował zdecydowanie o respektowanie praw obywatelskich w USA oraz na rzecz wolności dla Żydów w Związku Radzieckim. W 2009 roku został wydany tomik jego młodzieńczych wierszy Niewypowiedziane imię Boga: Człowiek. W oryginale zapisane w języku jidysz, przetłumaczone na język polski, przez krakowskiego orientalistę, judaistę i tłumacza Przemysława Piekarskiego.

Konkurs historyczny im. Prof. Abrahama Heschela:

Abraham Heschel został obrany patronem konkursu organizowanego od 2009 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wikipedia

Fotografia: Unknown author / Public domain

Cytaty Abraham Joshua Heschel

„Religion is critique of all satisfaction.“

—  Abraham Joshua Heschel

"No Religion is an Island", p. 264
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: Religion is critique of all satisfaction. Its end is joy, but its beginning is discontent, detesting boasts, smashing idols. It began in Ur Kasdim, in the seat of a magnificent civilization. Yet Abraham said, "No," breaking the idols, breaking away. And so every one of us must begin by saying no to all visible, definable entities pretending to be triumphant, ultimate. The ultimate is a challenge, not an assertion. Dogmas are allusions, not descriptions.

„In the realm of faith, God is not a hypothesis derived from logical assumptions, but an immediate insight, self-evident as light.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 337.
Heschel made similar statements in earlier writings: The great insight is not attained when we ponder or infer the beyond from the here. In the realm of the ineffable, God is not a hypothesis derived from logical assumptions, but an immediate insight, self-evident as light. He is not something to be sought in the darkness with the light of reason. He is the light.
Man Is Not Alone : A Philosophy of Religion (1951)
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: In the realm of faith, God is not a hypothesis derived from logical assumptions, but an immediate insight, self-evident as light. To rationalists He is something after which they seek in the darkness with the light of their reason. To men of faith He is the light.

„The perceptibility of things is not the end of their being.“

—  Abraham Joshua Heschel

Źródło: Who Is Man? (1965), Ch. 5<!-- Disavowal of transcendence, p. 85 -->
Kontekst: The perceptibility of things is not the end of their being. Their surface is available to our tools, their depth is immune to our inquisitiveness.
Things are both available and immune. We penetrate their physical givenness, we cannot intuit their secret. We measure what they exhibit, we know how they function, but we also know that we do not know what they are, what they stand for, what they imply.

„Awe is more than an emotion; it is a way of understanding, insight into a meaning greater than ourselves.“

—  Abraham Joshua Heschel

Źródło: Who Is Man? (1965), Ch. 5<!-- The sense of the ineffable, p. 88 - 89 -->
Kontekst: Awe is more than an emotion; it is a way of understanding, insight into a meaning greater than ourselves. The beginning of awe is wonder, and the beginning of wisdom is awe.
Awe is an intuition for the dignity of all things, a realization that things not only are what they are but also stand, however remotely, for something supreme. Awe is a sense for transcendence, for the reference everywhere to mystery beyond all things. It enables us to perceive in the world intimations of the divine, to sense in small things the beginning of infinite significance, to sense the ultimate in the common and the simple: to feel in the rush of the passing the stillness of the eternal. What we cannot comprehend by analysis, we become aware of in awe.

„He whose soul is charged with awareness of God earns his inner livelihood by a passionate desire to pour his life into the eternal wells of love. … We do not live for our own sake. Life would be preposterous if not for the love it confers.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 333
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: He whose soul is charged with awareness of God earns his inner livelihood by a passionate desire to pour his life into the eternal wells of love. … We do not live for our own sake. Life would be preposterous if not for the love it confers.
Faith implies no denial of evil, no disregard of danger, no whitewashing of the abominable. He whose heart is given to faith is mindful of the obstructive and awry, of the sinister and pernicious. It is God's strange dominion over both good and evil on which he relies. … Faith is not a mechanical insurance but a dynamic, personal act, flowing between the heart of man and the love of God.

„The proper relation is a minimum of creed and a maximum of faith.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 335 - 336
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: There are many creeds but only one faith. Creeds may change, develop, and grow flat, while the substance of faith remains the same in all ages. The overgrowth of creed may bring about the disintegration of that substance. The proper relation is a minimum of creed and a maximum of faith.

„Renewal of prayer calls for a renewal of language, of cleansing the words, of revival of meanings.
The strength of faith is in silence, and in words that hibernate and wait.“

—  Abraham Joshua Heschel

"No Religion is an Island", p. 264
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: One of the results of the rapid depersonalization of our age is a crisis of speech, profanation of language. We have trifled with the name of God, we have taken the name and the word of the Holy in vain. Language has been reduced to labels, talk has become double-talk. We are in the process of losing faith in the reality of words.
Yet prayer can happen only when words reverberate with power and inner life, when uttered as an earnest, as a promise. On the other hand, there is a high degree of obsolescence in the traditional language of the theology of prayer. Renewal of prayer calls for a renewal of language, of cleansing the words, of revival of meanings.
The strength of faith is in silence, and in words that hibernate and wait. Uttered faith must come out as a surplus of silence, as the fruit of lived faith, of enduring intimacy.
Theological education must deepen privacy, strive for daily renewal of innerness, cultivate ingredients of religious existence, reverence and responsibility.

„We live by the certainty that we are not dust in the wind, that our life is related to the ultimate, the meaning of all meanings.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 330
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: Faith is sensitiveness to what transcends nature, knowledge and will, awareness of the ultimate, alertness to the holy dimension of all reality. Faith is a force in man, lying deeper than the stratum of reason and its nature cannot be defined in abstract, static terms. To have faith is not to infer the beyond from the wretched here, but to perceive the wonder that is here and to be stirred by the desire to integrate the self into the holy order of living. It is not a deduction but an intuition, not a form of knowledge, of being convinced without proof, but the attitude of mind toward ideas whose scope is wider than its own capacity to grasp.
Such alertness grows from the sense for the meaningful, for the marvel of matter, for the core of thoughts. It is begotten in passionate love for the significance of all reality, in devotion to the ultimate meaning which is only God. By our very existence we are in dire need of meaning, and anything that calls for meaning is always an allusion to Him. We live by the certainty that we are not dust in the wind, that our life is related to the ultimate, the meaning of all meanings. And the system of meanings that permeates the universe is like an endless flight of stairs. Even when the upper stairs are beyond our sight, we constantly rise toward the distant goal.

„Faith is sensitiveness to what transcends nature, knowledge and will, awareness of the ultimate, alertness to the holy dimension of all reality.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 330
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: Faith is sensitiveness to what transcends nature, knowledge and will, awareness of the ultimate, alertness to the holy dimension of all reality. Faith is a force in man, lying deeper than the stratum of reason and its nature cannot be defined in abstract, static terms. To have faith is not to infer the beyond from the wretched here, but to perceive the wonder that is here and to be stirred by the desire to integrate the self into the holy order of living. It is not a deduction but an intuition, not a form of knowledge, of being convinced without proof, but the attitude of mind toward ideas whose scope is wider than its own capacity to grasp.
Such alertness grows from the sense for the meaningful, for the marvel of matter, for the core of thoughts. It is begotten in passionate love for the significance of all reality, in devotion to the ultimate meaning which is only God. By our very existence we are in dire need of meaning, and anything that calls for meaning is always an allusion to Him. We live by the certainty that we are not dust in the wind, that our life is related to the ultimate, the meaning of all meanings. And the system of meanings that permeates the universe is like an endless flight of stairs. Even when the upper stairs are beyond our sight, we constantly rise toward the distant goal.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„We manipulate what is available on the surface of the world; we must also stand in awe before the mystery of the world.“

—  Abraham Joshua Heschel

Źródło: Who Is Man? (1965), Ch. 5<!-- The sense of the ineffable, p. 88 -->
Kontekst: The world presents itself in two ways to me. The world as a thing I own, the world as a mystery I face. What I own is a trifle, what I face is sublime. I am careful not to waste what I own; I must learn not to miss what I face.
We manipulate what is available on the surface of the world; we must also stand in awe before the mystery of the world. We objectify Being but we also are present at Being in wonder, in radical amazement.
All we have is a sense of awe and radical amazement in the face of a mystery that staggers our ability to sense it.

„It seems as though we have arrived at a point in history, closest to the instincts and remotest from ideals, where the self stands like a wall between God and man.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 329
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: It seems as though we have arrived at a point in history, closest to the instincts and remotest from ideals, where the self stands like a wall between God and man. It is the period of a divine eclipse. We sail the seas, we count the stars, we split the atom, but never ask: Is there nothing but a dead universe and our reckless curiosity?
Primitive man's humble ear was alert to the inwardness of the world, while the modern man is presumptuous enough to claim that he has the sole monopoly over soul and spirit, that he is the only thing alive in the universe. … But there is a dawn of wonder and surprise in our souls, when the things that surround us suddenly slip off the triteness with which we have endowed them, and their strangeness opens like a gap between them and our mind, a gap that no words can fill. … What is the incense of self-esteem to him who tastes in all things the flavor of the utterly unknown, the fragrance of what is beyond our senses? There are neither skies nor oceans, neither birds nor trees — there are only signs of what can never be perceived. And all power and beauty are mere straws in the fire of a pure man's vision.

„One of the results of the rapid depersonalization of our age is a crisis of speech, profanation of language.“

—  Abraham Joshua Heschel

"No Religion is an Island", p. 264
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: One of the results of the rapid depersonalization of our age is a crisis of speech, profanation of language. We have trifled with the name of God, we have taken the name and the word of the Holy in vain. Language has been reduced to labels, talk has become double-talk. We are in the process of losing faith in the reality of words.
Yet prayer can happen only when words reverberate with power and inner life, when uttered as an earnest, as a promise. On the other hand, there is a high degree of obsolescence in the traditional language of the theology of prayer. Renewal of prayer calls for a renewal of language, of cleansing the words, of revival of meanings.
The strength of faith is in silence, and in words that hibernate and wait. Uttered faith must come out as a surplus of silence, as the fruit of lived faith, of enduring intimacy.
Theological education must deepen privacy, strive for daily renewal of innerness, cultivate ingredients of religious existence, reverence and responsibility.

„There is neither advance nor service without faith.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 338
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: There is neither advance nor service without faith. Nobody can rationally explain why he should sacrifice his life and his happiness for the sake of the good. The conviction that I must obey the ethical imperatives is not derived from logical argument but originates from an intuitive certitude, in a certitude of faith.
There is no conspiracy against reason, no random obstinacy, no sluggish inertia of mind or smug self-assurance entrenched behind the walls of believing. Faith does not detach a man from thinking, it does not suspend reason. It is opposed not to knowledge but to backwardness and dullness, to indifferent aloofness to the essence of living. … It is a distortion to regard reason and faith as alternatives. Reason is a necessary coefficient of faith. Faith without explication by reason is mute, reason without faith is deaf. There can be a true symbiosis of reason and faith.

„Every moment is great, we were taught, every moment is unique.“

—  Abraham Joshua Heschel

The Zookeeper's Wife (2008)
Kontekst: In my youth, growing up in a Jewish milieu, there was one thing we did not have to look for and that was exaltation. Every moment is great, we were taught, every moment is unique.

„To be or not to be is not the question. The vital question is: how to be and how not to be?
The tendency to forget this vital question is the tragic disease of contemporary man, a disease that may prove fatal, that may end in disaster.“

—  Abraham Joshua Heschel

"No Religion is an Island", p. 264
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: Just to be is a blessing. Just to live is holy. And yet being alive is no answer to the problems of living. To be or not to be is not the question. The vital question is: how to be and how not to be?
The tendency to forget this vital question is the tragic disease of contemporary man, a disease that may prove fatal, that may end in disaster. To pray is to recollect passionately the perpetual urgency of this vital question.

„The hour calls for moral grandeur and spiritual audacity.“

—  Abraham Joshua Heschel

Telegram to President John F. Kennedy (16 June 1963)
Kontekst: We forfeit the right to worship God as long as we continue to humiliate negroes. … The hour calls for moral grandeur and spiritual audacity.

„The time for the kingdom may be far off, but the task is plain: to retain our share in God in spite of peril and contempt. There is a war to wage against the vulgar, the glorification of the absurd, a war that is incessant, universal.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Meaning of Jewish Existence" in The Torch (1950)
Kontekst: The time for the kingdom may be far off, but the task is plain: to retain our share in God in spite of peril and contempt. There is a war to wage against the vulgar, the glorification of the absurd, a war that is incessant, universal. Loyal to the presence of the ultimate in the common, we may be able to make it clear that man is more than man, that in doing the finite he may perceive the infinite.

„Transcendence is not an article of faith. It is what we come upon immediately when standing face to face with reality.“

—  Abraham Joshua Heschel

Źródło: Who Is Man? (1965), Ch. 5<!-- Disavowal of transcendence, p. 84 -->
Kontekst: Exclusive manipulation results in the dissolution of awareness of all transcendence. Promise becomes a pretext, God becomes a symbol, truth a fiction, loyalty tentative, the holy a mere convention. Man’s very existence devours all transcendence. Instead of facing the grandeur of the cosmos, he explains it away; instead of beholding, he takes a picture; instead of hearing a voice, he tapes it. He does not see what he is able to face. There is a suspension of man’s sense of the holy. His mind is becoming a wall instead of being a door open to what is larger than the scope of his comprehension. He locks himself out of the world by reducing all reality to mere things and all relationship to mere manipulation. Transcendence is not an article of faith. It is what we come upon immediately when standing face to face with reality.

„Faith is an awareness of divine mutuality and companionship, a form of communion between God and man.“

—  Abraham Joshua Heschel

"The Holy Dimension", p. 331
Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays (1997)
Kontekst: Faith is an awareness of divine mutuality and companionship, a form of communion between God and man. It is not a psychical quality, something that exists in the mind only, but a force from the beyond.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Franz Kafka Fotografia
Franz Kafka38
pisarz austriacki pochodzenia żydowskiego
Simone Weil Fotografia
Simone Weil31
francuska filozof i myślicielka
Woody Allen Fotografia
Woody Allen103
amerykański scenarzysta, reżyser, producent i aktor pochodz…
Clive Staples Lewis Fotografia
Clive Staples Lewis52
angielski pisarz, historyk, filozof i teolog
Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta
Umberto Eco Fotografia
Umberto Eco74
włoski filozof i pisarz
Isaac Asimov Fotografia
Isaac Asimov19
amerykański pisarz
Bertrand Russell Fotografia
Bertrand Russell83
angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz sp…
Jean-Paul Sartre Fotografia
Jean-Paul Sartre81
powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, no…
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego
Dzisiejsze rocznice
Richard Feynman Fotografia
Richard Feynman33
amerykański fizyk, noblista 1918 - 1988
Bob Marley Fotografia
Bob Marley36
jamajski muzyk reggae 1945 - 1981
Douglas Adams Fotografia
Douglas Adams15
brytyjski pisarz 1952 - 2001
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Franz Kafka Fotografia
Franz Kafka38
pisarz austriacki pochodzenia żydowskiego
Simone Weil Fotografia
Simone Weil31
francuska filozof i myślicielka
Woody Allen Fotografia
Woody Allen103
amerykański scenarzysta, reżyser, producent i aktor pochodz…
Clive Staples Lewis Fotografia
Clive Staples Lewis52
angielski pisarz, historyk, filozof i teolog
Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta