„Nem akarom az embereket áttéríteni a Buddhizmusra - minden nagy vallásban, ha helyesen értelmezik megvan a jóság lehetősége.“

Daily Telegraph-nak adott interjú (2006)
Eredeti: I don't want to convert people to Buddhism — all major religions, when understood properly, have the same potential for good.

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem

Hasonló idézetek

Selye János fénykép

„A tevékenységet és a pihenést helyes összhangba kell hozni, minden embernek megvan a maga saját pihenési és tevékenységi szükséglete.“

—  Selye János osztrák-magyar származású kanadai vegyész, belgyógyász, endokrinológus 1907 - 1982

Idézetek műveiből, Életünk és a stress

Max Planck fénykép
Martin Luther King fénykép

„A tudomány kutat; a vallás értelmez. A tudomány tudást ad, ami hatalom; a vallás bölcsességet ad, ami irányítás. A tudomány főleg a tényekkel foglalkozik; a vallás főleg az értékekkel foglalkozik. A kettő nem egymás riválisai. Egymás kiegészítői.“

—  Martin Luther King, könyv Strength to Love

Strength to Love (1963)
Eredeti: Science investigates; religion interprets. Science gives man knowledge which is power; religion gives man wisdom which is control. Science deals mainly with facts; religion deals mainly with values. The two are not rivals. They are complementary.

T. B. Joshua fénykép
Tendzin Gyaco fénykép

„Hiba azért tanulni a Buddhizmust, hogy azt később fegyverként használjuk más nézetek vagy elképzelések kritizálására. A vallás célja az önuralom, nem mások kritizálása.“

—  Tendzin Gyaco 1935

A kedvesség politikája (1990)
Eredeti: To study Buddhism and then use it as a weapon in order to criticize others' theories or ideologies is wrong. The very purpose of religion is to control yourself, not to criticize others.

Sir Winston Churchill fénykép

„A nagyság és a jóság csak ritkán találkozik egy emberben.“

—  Sir Winston Churchill Az Egyesült királyság miniszterelnöke a II. világháború alatt 1874 - 1965

Neki tulajdonított idézetek

Tendzin Gyaco fénykép

„A Buddhizmus szerint az egyén a sorsának irányítója. És minden élőlény magában birtokolja a Primordial Buddha Samantabhadra természetét (a megvilágosodás lehetőségét). Tehát a jövőnk akezünkben van. Szükségünk van-e ennél nagyobb szabad akaratra?“

—  Tendzin Gyaco 1935

válaszul a kérdésre: "Az érzőlényeknek van szabad akarata?"
Eredeti: According to Buddhism, individuals are masters of their own destiny. And all living beings are believed to possess the nature of the Primordial Buddha Samantabhadra, the potential or seed of enlightenment, within them. So our future is in our own hands. What greater free will do we need?

Citát „Minden embernek megvan a maga saját vitézsége.“
Jókai Mór fénykép

„Minden embernek megvan a maga saját vitézsége.“

—  Jókai Mór, könyv A kőszívű ember fiai

A kőszívű ember fiai
Forrás: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. 2. Révai Testvérek, Budapest, 1895. (Jókai Mór összes művei. Nemzeti kiadás 30.) 187. p.

Francis Bacon fénykép
Romain Rolland fénykép
Napoleon Hill fénykép
Jordan Peterson fénykép
Jean-Jacques Rousseau fénykép
Oscar Wilde fénykép
Tendzin Gyaco fénykép
Charles Dickens fénykép
Ez a fordítás felülvizsgálatra vár. Helyes a fordítás?
Szinópéi Diogenész fénykép
Milton Berle fénykép
Joseph Conrad fénykép
John Steinbeck fénykép

Kapcsolódó témák