„Állhatatosság és makacsság úgy állanak egymás ellen, mint bátorság és vakmerőség. Valamint egyiket tisztelned: úgy másikat megvetned illik. (…) Makacsság és értelmetlenség: együtt járó dolgok. E két utolsó gyakran hamis szégyennel van egybekötve: mondásunkat vagy tettünket félben hagyás által hibásnak ismerni nem akarjuk. De ha öntudatunk, s maga a dolog kiált: mit használ ellenkezőt kiáltoznunk? Az állhatatost még süllyedésében is önérzés boldogítja: a makacs szívet pedig késő, sikertelen megbánás vérezi.“

Parainesis

Utolsó frissítés 2020. május 22.. Történelem
Témakörök
szív, akarat, bátorság
Kölcsey Ferenc fénykép
Kölcsey Ferenc22
magyar költő, politikus és nyelvújító, az MTA rendes tagja,… 1790 - 1838

Hasonló idézetek

Jane Austen fénykép
Mark Twain fénykép
Citát „Mindenki hadban áll különféle dolgokkal … Én néha a saját szívemmel állok hadban.“
Tupac Shakur fénykép
William Shakespeare fénykép
Friedrich Nietzsche fénykép
Gottlob Frege fénykép
Sir Winston Churchill fénykép

„Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.“

—  Sir Winston Churchill Az Egyesült királyság miniszterelnöke a II. világháború alatt 1874 - 1965

Neki tulajdonított idézetek

Pierre abbé fénykép
Mahatma Gandhi fénykép

„Legyen meg mindannyiunkban a bátorság a mártírhalálhoz, de egyikünk se áhítsa a mártíromságot.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: Let us all be brave enough to die the death of a martyr, but let no one lust for martyrdom.

Wittner Mária fénykép
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép
Kempis Tamás fénykép

„Ha azt akarod, hogy mások viseljék a te terhedet, te is vállald el más terhét.“

—  Kempis Tamás bibliamásoló, teológus, keresztény misztikus, egyházi író, szerzetes 1380 - 1471

Giordano Bruno fénykép
William James fénykép
T. S. Eliot fénykép
Bethlen Gábor fénykép
Sting fénykép
Theodore Roosevelt fénykép

Kapcsolódó témák