„Hiszek, és egyetértek azzal a kommunista eszmével, amely általánosságban minden emberi lény jólétét kívánja és különösen a proletariátus eszményében, és a nemzetek egyenlőségének lenini elképzelésében. Hasonlóan, kedvemre volt a Mao elnökkel folytatott társalgás a nemzetiségek eszméjéről és politikájáról. Ha az az eszme és politika megvalósulna sok csodálatot és boldogságot teremne. Azonban, ha az elmúlt két évtized fejleményeit nézzük, komoly visszalépés volt gazdasági és oktatási fejlődésben, ami pedig az emberi boldogság alapja. Továbbá az elviselhetetlen szakadás következtében, a bizalom elvesztése következett be a párt és a nép között, a hivatalnokok és a nép között, maguk a hivatalnokok körében és maga a nép körében. Egymás megtévesztése hamis feltételezésekkel és a tények elferdítésével a valóságban egy komoly hiba és késlekedés az igazi célok elérésében.“

Levele Teng Hsziao-ping-nek (1981)
Eredeti: I agree with and believe in the Communist ideology which seeks the well being of human beings in general and the proletariat in particular, and in Lenin's policy of the equality of nationalities. Similarly, I was pleased with the discussions I had with Chairman Mao on ideology and the policy towards nationalities. If that same ideology and policy were implemented it would have brought much admiration and happiness. However, if one is to make a general comment on the developments during the past two decades, there has been a lapse in economic and educational progress, the basis of human happiness. Moreover, on account of the hardships caused by the unbearable disruptions, there has been a loss of trust between the Party and the masses, between the officials and the masses, among the officials themselves, and also among the masses themselves. By deceiving one another through false assumptions and misrepresentations there has been, in reality, a great lapse and delay in achieving the real goals.

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem

Hasonló idézetek

Charles Baudelaire fénykép

„Az az igazi szent, aki ostorozza és öli a népet a nép javáért.“

—  Charles Baudelaire francia költő, esszéíró, kritikus 1821 - 1867

Neki tulajdonított idézetek

Fidel Castro fénykép
Christopher Paolini fénykép
Göncz Árpád fénykép
Vincent van Gogh fénykép
Fidel Castro fénykép
Stephen King fénykép

„Önző népek boldog népek, azt vallom.“

—  Stephen King amerikai író 1947

Hasznos holmik (1991)

Henry Kissinger fénykép
Stefan Klein fénykép
Bajnai Gordon fénykép

„Társadalmunk egyik legnagyobb problémája, hogy a pártpolitika az élet minden területére benyomult: vállalkozásokba, baráti körökbe, családokba. Az emberek kommunistának és fasisztának bélyegzik egymást.“

—  Bajnai Gordon magyar politikus 1968

Es ist eines der größten Probleme der Gesellschaft, dass die Parteipolitik in alle Lebensbereiche eingedrungen ist: Beziehungen, Freundschaften, Familien. Die Leute stempeln einander als Kommunisten und Faschisten ab.
A magyar társadalom megosztottságáról
2009. május 26.
Source: Der Standard http://derstandard.at/fs/1242316759728/Immunsystem-gegen-Extremismus-staerken

Konfuciusz fénykép
Tendzin Gyaco fénykép
Seattle törzsfőnök fénykép
Citát „A boldogság az élet értelme, az emberi lét célja és vége.“
Arisztotelész fénykép
Anatole France fénykép
Bonaparte Napóleon fénykép
Thomas Jefferson fénykép
Richard Nixon fénykép
Mahatma Gandhi fénykép

„Az egész bensőm lázad az eszme ellen, mely szerint a hinduizmus és az iszlám két ellentétes kultúra, és tanítás. Ennek az eszmének az elfogadása számomra Istentagadás.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: My whole soul rebels against the idea that Hinduism and Islam represent two antagonistic cultures and doctrines. To assent to such a doctrine is for me a denial of God.

Jorge Luis Borges fénykép

Kapcsolódó témák