„Człowiek podejrzliwy z natury wystawiony jest na nieszczęście. Podejrzliwość jest jak kwas, trawi naczynie, w którym się znajduje, pożera tego, kto ją żywi: dniem i nocą strzec się całego rodzaju ludzkiego, nieustannie głowić się nad tym, jak uniknąć intryg i udaremnić spiski, jakiego użyć fortelu, żeby z daleka dostrzec zastawioną na niego sieć – to wszystko są korzenie wszelkiej szkody. To one nie dają człowiekowi żyć.“

—  Amos Oz

Giuda

Ostatnia aktualizacja 11 czerwca 2020. Historia

Podobne cytaty

Thomas Alva Edison Fotografia
Aleksander Świętochowski Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„Drzewo żywi ogień, który je pożera.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Źródło: „Poezja”, t. 7, 1971, s. 3.

Janusz Palikot Fotografia

„Jaki człowiek? Jaki człowiek co drugie słowo używa słowa „kurwa?”“

—  Janusz Palikot polski polityk 1964

Jaki człowiek?
nt. afery podsłuchowej i o ministrach polskiego rządu
Źródło: Nagranie z dyskusji Sejmu nt. afery podsłuchowej https://www.youtube.com/watch?v=NuJQaCmQ1MM

„Odrodzenie dusz naszych jest konieczne. Tego wymaga współczesne położenie całego rodzaju ludzkiego.“

—  Zofia Tajber 1890 - 1963

Źródło: Sługa Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890–1963) http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/paula_tajber/zycie2.htm, rzeszow.opoka.org.pl

David Hume Fotografia
Anne-Louise Germaine Necker Fotografia
Władysław Tatarkiewicz Fotografia
Alojzije Stepinac Fotografia

„Człowiek nie może być sądzony za przynależność do jakiejś rasy, ale za uczciwe życie i dobre uczynki. Pamiętajmy więc, że miłość do własnego narodu nie jest sprzeczna z umiłowaniem całego rodzaju ludzkiego.“

—  Alojzije Stepinac chorwacki duchowny katolicki, prymas Chorwacji i błogosławionykatolicki 1898 - 1960

słowa z 1938 podczas spotkania ze studentami z Zagrzebia.
Źródło: Jakub Mielnik, Święty czy zbrodniarz wojenny?, „Wprost”, 29 czerwca-5 lipca 2015, s. 83.

Andrzej Strzelecki Fotografia
Giorgio Almirante Fotografia
Jan Pietrzak Fotografia
Denis Diderot Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Piotr Semenenko Fotografia

„Natura jest tym, co mamy, osoba jest tym, czym jesteśmy. Osoba człowieka jest poza naturą ludzką, to jego „ja”, sam człowiek w sobie.“

—  Piotr Semenenko polski duchowny i teolog katolicki, przełożony zgromadzenia zmartwychwstańców 1814 - 1886

Źródło: Smolikowski, Ks. Piotr Semeneńko jako filozof, asceta i mistyk, Chicago 1921, cyt. za: Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 101–102.

Henryk Sienkiewicz Fotografia
George Santayana Fotografia

Pokrewne tematy