„Wątpliwe, aby świat miał sens; jeszcze bardziej wątpliwe, aby miał sens podwójny lub potrójny, zauważy niedowiarek. Ja sądzę, że tak właśnie jest; (…).“

A Personal Anthology

Tematy
świat, sens
Jorge Luis Borges Fotografia
Jorge Luis Borges45
argentyński pisarz, poeta i eseista 1899 - 1986

Podobne cytaty

Albert Camus Fotografia
Kazimierz Wierzyński Fotografia
José Luis Sampedro Fotografia

„Według mnie parlament to przestarzała i wątpliwa przedstawicielska instytucja.“

—  José Luis Sampedro 1917 - 2013

Źródło: Aleksandra Lipczak, Nadchodzi nowy, lepszy świat, wyborcza.pl, 18 kwietnia 2012 http://wyborcza.pl/magazyn/1,126176,11567387,Nadchodzi_nowy__lepszy_swiat.html

Erich Fromm Fotografia

„Jesli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia my bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze srodków uciszenia jego wątpliwości.“

—  Erich Fromm amerykański filozof, psycholog i psychoanalityk 1900 - 1980

Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), op. cit., s. 136.

Albert Camus Fotografia
Graham Masterton Fotografia

„Sensem istnienia jest poznanie tego sensu.“

—  Ryszard Głowacki 1937

Źródło: Paroksyzm numer minus jeden (1979)

„Jeżeli coś nie ma sensu, jest piękne, jeśli coś ma sens, pojawiają się wątpliwości.“

—  Juliusz Erazm Bolek polski poeta 1960

Źródło: Prywatne zagrożenie Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1989, s. 64.

Adam Mickiewicz Fotografia

„Świat ten jest czysta bajka!” Zgoda, przyjacielu:
Lecz każda bajka ma sens moralny na celu.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 286.

Recep Tayyip Erdoğan Fotografia
Antoine de Saint-Exupéry Fotografia

„To, co nadaje sens życiu, nadaje także sens śmierci.“

—  Antoine de Saint-Exupéry, książka Ziemia, planeta ludzi

Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort.
Ziemia, planeta ludzi
Źródło: wyd. Gallimard, 1941, s. 210.

Federico Moccia Fotografia

„Sens wynalazkiem natury, bezsens odkryciem człowieka.“

—  Władysław Grzeszczyk polski aforysta 1935

Wariant: Sens wynalazkiem natury, bezsens odkryciem człowieka.

Zbigniew Białas Fotografia
Andrzej Poniedzielski Fotografia

„Żyj,
Jakiś sens przy tym miej,
Bowiem żyć, samo żyć – nie wystarczy za sens.“

—  Andrzej Poniedzielski poeta polski, artysta kabaretowy 1954

Cytaty z tekstów literackich
Źródło: Życie

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“