„Nadal sądzę, że świat pozbawiony jest wyższej zasady. Ale wiem, że coś w nim ma sens, to znaczy człowiek, jedyna istota, która domaga się sensu.“

Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności…, op. cit., s. 168.

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Albert Camus Fotografia
Albert Camus149
francuski pisarz, noblista 1913 - 1960

Podobne cytaty

Albert Camus Fotografia

„Jest niemożliwością, żeby człowiek powiedział coś, co byłoby całkowicie pozbawione sensu.“

—  Jacques Rivière 1886 - 1925

o dadaizmie.
Źródło: Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1985, s. 20.

Jorge Luis Borges Fotografia
Kazimierz Wierzyński Fotografia
Tahar Ben Jelloun Fotografia

„Czas jest pozbawiony sensu.“

—  Tahar Ben Jelloun marokański pisarz 1944

To oślepiające, nieobecne światło
Źródło: „Czas jest pozbawiony sensu”, afryka.org, 8 listopada 2008 http://afryka.org/afryka/-czas-jest-pozbawiony-sensu-,news/

Pedro Almodóvar Fotografia
Włodzimierz Lenin Fotografia

„Rewolucja bez plutonów egzekucyjnych jest pozbawiona sensu.“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924

cytat przypisywany.
Inne cytaty
Źródło: Simon Sebag Montefiore, Stalin. Dwór czerwonego cara, Wydawn. Magnum, 2004, s. 84.

Federico Moccia Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia
Voltaire Fotografia

„Przypadek to słowo pozbawione sensu; nie ma niczego, co nie miałoby swoich przyczyn.“

—  Voltaire francuski pisarz epoki Oświecenia, filozof, dramaturg i historyk 1694 - 1778

„Ja SZTUKUJĘ świat (lubię dwuznaczność tego słowa), dorabiam mu znaczenia, których dotąd nie było, po swojemu próbuję odszyfrować sens ukryty w widzialnym.“

—  Lidia Amejko polska pisarka 1955

Źródło: Paweł Kozioł, Lidia Amejko, culture.pl, czerwiec 2011 http://magazyn.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_amejko_lidia

Guillaume Musso Fotografia
Justynian I Wielki Fotografia
Graham Masterton Fotografia
Dawid Ben Gurion Fotografia
Jacek Kuroń Fotografia
Milan Kundera Fotografia

Pokrewne tematy