„Ojczyzna: „najświętsza bryłka ziemi” {Achmatowa}.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 29 listopada 2019. Historia

Podobne cytaty

„W ziemi dobrzyńskiej, w mojej ziemi, jest najwięcej Ojczyzny.“

—  Mirosław Krajewski polski historyk i polityk 1946

Myśli własne
Źródło: Myśli własne http://krajewskim.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=66

Adam Chętnik Fotografia
Jan Paweł II Fotografia

„Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską.“

—  Jan Paweł II papież, święty Kościoła katolickiego 1920 - 2005

13
Źródło: „Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata” http://www.kul.pl/art_53031.html, kul.pl, 14 kwietnia 2014.

Jan Paweł II Fotografia

„Z niej się wyłaniam… Gdy myślę Ojczyzna – By zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć (…) Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje.“

—  Jan Paweł II papież, święty Kościoła katolickiego 1920 - 2005

13
Źródło: „Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata” http://www.kul.pl/art_53031.html, kul.pl, 14 kwietnia 2014.

Antoni Słonimski Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia
Bernadeta Prandzioch Fotografia
Tadeusz Rydzyk Fotografia
Romain Rolland Fotografia
Jerzy Andrzejewski Fotografia
Maksymilian I Fotografia
Julian Tuwim Fotografia
John Ruskin Fotografia
Ján Kollár Fotografia

„Nie przypisuj świętego imienia ojczyzny
krajowi temu, w którym żyjemy.
Prawdziwą ojczyznę tylko w sercu nosimy.“

—  Ján Kollár 1793 - 1852

Źródło: Alicja Hirsch-Tabis, Ewa Katarzyna Tabis, Karpacz – Krummhübel. Dzieje miasta pod Śnieżką, Związek Gmin Karkonoskich, 2005, s. 304.

Ninus Nestorović Fotografia
Arystofanes Fotografia

„Gdzie dobrze, tam ojczyzna.“

—  Arystofanes grecki komediopisarz -448 - -386 p. n. e.

Gábor Zsille Fotografia

„Ojczyzna rzadko tylko jest.“

—  Gábor Zsille 1972

Źródło: Właśnie tak, tłum. Bohdan Zadura

Karol Marks Fotografia

„Robotnicy nie mają ojczyzny.“

—  Karol Marks, książka Manifest komunistyczny

Die Arbeiter haben kein Vaterland. (niem.)
Manifest komunistyczny (1848)

Pokrewne tematy