„Prawo do życia jest źródłem wszystkich praw człowieka, prawo własności zaś umożliwia ich realizację. Bez prawa własności inne prawa byłyby nierealne.“

—  Ayn Rand, książka Cnota egoizmu

Cnota egoizmu

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia
Ayn Rand Fotografia
Ayn Rand57
amerykańska pisarka pochodzenia rosyjskiego, filozof 1905 - 1982

Podobne cytaty

Rickard Falkvinge Fotografia

„Prawa autorskie nie chronią prawa własności. One ograniczają to prawo.“

—  Rickard Falkvinge 1972

Źródło: Rickard „Rick” Falkvinge, culturecongress.eu http://www.culturecongress.eu/people/falkvinge_rickard

„Prawo do własności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jego ograniczanie winno być właściwie rekompensowane.“

—  Tadeusz Dębicki polski rolnik i polityk 1945

Źródło: Były poseł wycenił ziemię pod słup, naszemiasto.pl, 8 lutego 2010 http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/322282,markowice-byly-posel-wycenil-ziemie-pod-slup,id,t.html

Abraham Lincoln Fotografia
Karol Libelt Fotografia

„Jeżeli z pracy ma wypłynąć prawo własności, praca sama musi być prawa czyli godziwa, inaczej i złodziej miałby prawo własności do rzeczy ukradzionych. Praca tyle razy jest nieprawa, ilekroć na cudzej pracy się wykonywa, czyli ilekroć szukamy prawa własności na cudzej własności.“

—  Karol Libelt filozof polski, działacz polityczny i społeczny 1807 - 1875

Źródło: Pisma pomniejsze Karola Libelta http://books.google.pl/books?id=Uq0wAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, wyd. J.K. Żupański, 1851, tom 4, s. 283.

Jan Paweł II Fotografia

„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.“

—  Jan Paweł II papież, święty Kościoła katolickiego 1920 - 2005

13
Źródło: Kalisz, 4 czerwca 1997.

Friedrich August von Hayek Fotografia
Władysław Bartoszewski Fotografia
Jan Paweł II Fotografia
Bruno Leoni Fotografia
Giulio Andreotti Fotografia

„Powiedziałbym, że prawo do snu jest jednym z najważniejszych praw człowieka.“

—  Giulio Andreotti włoski polityk, premier 1919 - 2013

gdy dziennikarze zapytali go, co zrobiłby, gdyby o godzinie 3. w nocy zatelefonowała do niego Ilona Staller.
Źródło: G. Pallotta, Andreotti. Il Richelieu della Politica Italiana, op. cit., s. 39, cyt. za: Marek Bankowicz, Demokraci i dyktatorzy, op. cit., s. 34.

Hillary Rodham Clinton Fotografia

„Jeśli do opinii publicznej miałoby dotrzeć tylko jedno przesłanie z tej konferencji, niech będzie nim to, że od teraz już na zawsze prawa człowieka są prawami kobiet, a prawa kobiet są prawami człowieka.“

—  Hillary Rodham Clinton amerykańska działaczka polityczna, żona Billa Clintona 1947

o IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie, 1995.
Źródło: Gayle Tzemach Lemmon, The Hillary Doctrine, „Newsweek”, 6 marca 2011 http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/03/06/the-hillary-doctrine.html

Karol Marks Fotografia

„Ale nie sprzeczajcie się z nami, ujmując na miarę waszych burżuazyjnych pojęć o wolności, wykształceniu, prawie itp. sprawę zniesienia własności burżuazyjnej. Same wasze idee są wytworem burżuazyjnych stosunków produkcji i własności, podobnie jak wasze prawo jest tylko podniesioną do godności ustawy wolą waszej klasy, wolą, której treść określają materialne warunki istnienia waszej klasy.Ze wszystkimi poprzednio panującymi, już unicestwionymi klasami podzielacie stronniczy pogląd, który zamienia wasze stosunki produkcji i własności – historycznie wytwarzane i przemijające z biegiem produkcji – w wieczne prawa przyrody i rozumu. Co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności antycznej, co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności feudalnej, tego nie możecie zrozumieć, gdy mowa o własności burżuazyjnej.“

—  Karol Marks, książka Manifest komunistyczny

Aber streitet nicht mit uns, indem Ihr an Euren bürgerlichen Vorstellungen von Freiheit, Bildung, Recht u.s.w. die Abschaffung des bürgerlichen Eigenthums meßt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions – und Eigenthums-Verhältnisse, wie Euer Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille Eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen Lebensbedingungen Eurer Klasse.
Die interessirte Vorstellung, worin Ihr Eure Produktions – und Eigenthums-Verhältnisse aus geschichtlichen, in dem Lauf der Produktion vorübergehenden Verhältnissen in ewige Natur und Vernunftgesetze verwandelt, theilt Ihr mit allen untergegangenen herrschenden Klassen. Was ihr für das antike Eigenthum begreift, was Ihr für das feudale Eigenthum begreift, dürft Ihr nicht mehr begreifen für das bürgerliche Eigenthum. (niem.)
Manifest komunistyczny (1848)

Muhammad Yunus Fotografia
Jan Kapela Fotografia

„Prawa księdza w Polsce są ciągle prawami człowieka.“

—  Jan Kapela poeta polski 1984

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Leczenia Homoseksualizmu, krytykapolityczna.pl, 27 marca 2017 http://krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/ministerstwo-rozwoju-leczenia-homoseksualizmu/

Madonna Fotografia
John Locke Fotografia

„(…) całym celem rządu jest tworzenie prawa dla regulacji i ochrony własności oraz dla obrony wspólnoty przed agresją zewnętrzną, wszystko to zaś – jedynie dla dobra publicznego.“

—  John Locke angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 - 1704

Źródło: Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, Poznań 1994, tłum. Jan Karłowski, Norbert Leśniewski, Andrzej Przyłębski, s. 115.

Ludwig von Mises Fotografia

„Jeśli historia mogłaby nas czegokolwiek nauczyć, to niewątpliwie tego, że żaden naród nie stworzył wyższej cywilizacji bez poszanowania prawa do posiadania własności prywatnej.“

—  Ludwig von Mises ekonomista austriacki 1881 - 1973

If history could teach us anything, it would be that private property is inextricably linked with civilization. (ang.)

Tadeusz Rydzyk Fotografia

Pokrewne tematy