„Głośno także zachwalają i ową [wolność], którą nazywają wolnością sumienia: którą, jeśli ją tak można rozumieć, iż każdemu wolno według swego zdania czcić Boga lub Go i nie czcić, (…). Można ją jednakże i w tej myśli pojmować, że człowiekowi z poczucia obowiązku wolno w państwie bez jakiejkolwiek przeszkody pójść za wolą Boga i spełniać Jego rozkazy. Taka wolność to prawdziwa wolność i godna synów Bożych, która najszlachetniej strzeże godności osoby ludzkiej i jest wyższa od wszelkiej przemocy i niesprawiedliwości: Kościołowi też była zawsze pożądana i szczególnie droga. Tego rodzaju wolności domagali się dla siebie wytrwale Apostołowie.“

—  Leon XIII, Encyklika Libertas praestantissimum o wolności człowieka

Podobne cytaty

Seung Sahn Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Maciej Kozłowski Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
Adam Michnik Fotografia

„Wolność jest podstawową koniecznością.
Wolność nie przyjdzie, gdy się tylko czeka.
O wolność trzeba walczyć i trzeba zwyciężyć.
Wolności nie dostaje się za darmo. Jest cena, którą trzeba zapłacić.“

—  Lhasang Cering 1952
Źródło: cyt. za Natalia Bloch, Nie jesteśmy Buddami – Tybetański ruch wolnościowy na uchodźstwie, ratujtybet.org http://archiwum.ratujtybet.org/Tybet/Nie_jestesmy_Buddami_Tybetanski_ruch_wolnosciowy_na_uchodzstwie

Søren Kierkegaard Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia
Mark Twain Fotografia

„Z łaski Boga mamy w Ameryce trzy nieocenione skarby: wolność słowa, wolność sumienia – i przezorność, by tych dwóch pierwszych nie traktować nazbyt serio!“

—  Mark Twain amerykański pisarz, satyryk, humorysta 1835 - 1910
It is by the goodness of God that in our country we have those three unspeakably precious things: freedom of speech, freedom of conscience, and the prudence never to practice either of them. (ang.)

Tertulian Fotografia
Ewa Hołuszko Fotografia

„Chrześcijaństwo wręcz jest religią mówiącą o wolności sumienia, o wolności wyboru, o wolności człowieka. Ja o tę wolność walczyłam.“

—  Ewa Hołuszko polska fizyczka, 1950
Źródło: wypowiedź w filmie dokumentalnym Ciągle wierzę http://obieg.u-jazdowski.pl/numery/polskosc/i-still-believe w reż. Magdaleny Mosiewicz (2011)

Michał Bakunin Fotografia

„Wolność jest niepodzielna, nie można odciąć cząstki wolności nie zabijając jej całkowicie. Ta mała cząstka, którą odetniecie – stanowi istotę mojej wolności.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876
Wolność, Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, которую вы отсекаете,-- это сама сущность моей свободы. (ros.) Źródło: Федерализм, социализм и антитеологизм http://az.lib.ru/b/bakunin_m_a/text_0110.shtml [w:] Философия. Социология. Политика., Правда, 1989.

Adam Ciołkosz Fotografia

„Polakowi miecza dobywać wolno jedynie w obronie wolności.“

—  Adam Ciołkosz polski działacz socjalistyczny, instruktor harcerski 1902 - 1978
Źródło: Andrzej Friszke, Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

Michał Bakunin Fotografia
Bogdan Łyszkiewicz Fotografia

„Wolność kocham i rozumiem.
Wolności oddać nie umiem.“

—  Bogdan Łyszkiewicz polski muzyk, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni 1964 - 2000
Źródło: Kocham wolność

Ignazio Silone Fotografia
Konstantinos Tsatsos Fotografia
Nikołaj Bierdiajew Fotografia
Róża Luksemburg Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x