„Daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 30 lipca 2021. Historia
Kamil de Lellis Fotografia
Kamil de Lellis5
zakonnik włoski, święty Kościoła katolickiego 1550 - 1614

Podobne cytaty

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Marta Wiecka Fotografia

„Proszę się za mnie pomodlić, aby Pan Bóg mi dał siły i łaski, abym mogła być dobrą siostrą miłosierdzia.“

—  Marta Wiecka polska zakonnica 1874 - 1904

fragment listu do matki
Źródło: Bł. Marta Wiecka http://misjonarze.pl/?page_id=8854, misjonarze.pl

Reinhold Niebuhr Fotografia
Maria Angela Truszkowska Fotografia

„Nie daj Boże, abym się chlubić miała w czym innym, jeno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa; nie daj Boże, abym kiedykolwiek inne skarby miała jako ubóstwo święte; nie daj Boże, aby mi się co innego podobać miało jak czystość anielska; nie daj Boże, abym kiedykolwiek porzucić chciała słodką niewolę posłuszeństwa. Innej chwały mieć nie chcę, tylko wzgardę siebie, tylko zaparcie i poniżenie. Nie chcę innej miłości, tylko miłość Jezusa, miłość pokory, cierpień i krzyża.“

—  Maria Angela Truszkowska polska założycielka felicjanek, błogosławiona katolicka 1825 - 1898

fragment wspomnień Matki Angeli.
Wariant: Nie daj Boże, abym się chlubić miała w czym innym, jeno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa; nie daj Boże, abym kiedykolwiek inne skarby miała jako ubóstwo święte; nie daj Boże, aby mi się co innego podobać miało jak czystość anielska; nie daj Boże, abym kiedykolwiek porzucić chciała słodką niewolę posłuszeństwa. Innej chwały mieć nie chcę, tylko wzgardę siebie, tylko zaparcie i poniżenie. Nie chcę innej miłości, tylko miłość Jezusa, miłość pokory, cierpień i krzyża. [fragment wspomnień Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 120.

„daj mi, maleńki danielu, miast pieniędzy
wiersze.
daj mi, marcelu, parę, którą będę mogła zniszczyć.

bowiem ta para jest trójcą.“

—  Angela Marinescu 1941

Źródło: Fugi postmodernistyczne (VII), „Dekada Literacka” 2000, nr 11 (169), tłum. Ewa Rossi

O.S.T.R. Fotografia

„Wiele dróg wiele myśli, daj Bóg abym był w tym miejscu gdzie mam być jak najbliżej prawdy.“

—  O.S.T.R. raper polski 1980

Źródło: Wiele dróg z płyty Szum rodzi hałas (POE – projekt Ostry Emade)

Jan Tadeusz Stanisławski Fotografia
Reinhold Niebuhr Fotografia
Wacław Potocki Fotografia

„Daj, Boże, zdrowie!“

—  Wacław Potocki poeta, epik, satyryk i moralista 1621 - 1696

Ludwik z Grenady Fotografia
Eligiusz Niewiadomski Fotografia

„Zachowam spokój (…) Strzelcie mi w głowę i w serce. Umieram dla Polski, którą Piłsudski zniszczył.“

—  Eligiusz Niewiadomski malarz polski, zabójca prezydenta Narutowicza 1869 - 1923

ostatnie słowa przed egzekucją.
Źródło: Richard M. Watt, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918–1939, wyd. AMF+, Warszawa, 2005, tłum. Piotr Amsterdamski, s. 175.

Konstantyn IV Pogonatos Fotografia

„Cesarz okazując łaskawość, naśladuje Boga w jego miłosierdziu.“

—  Konstantyn IV Pogonatos 652 - 685

Źródło: Steven Runciman, Teokracja bizantyjska, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, wyd. Książnica, Katowice 2008, s. 75.

Anton Czechow Fotografia
Stephen King Fotografia
Plaut Fotografia

„Wybrańcy bogów umierają młodo.“

—  Plaut -254 - -184 p. n. e.

Quem di diligunt, adolescens moritur. (łac.)

Menander Fotografia

„Ukochani przez bogów umierają młodo.“

—  Menander starożytny poeta grecki, przedstawiciel komedii nowej i komedii charakterów -342 - -291 p. n. e.

Jędker Fotografia

Pokrewne tematy