„Żałoba wywołuje potrzebę jedności i wspólnoty. Nie należy się tego wstydzić. To bardzo ludzkie.“

Źródło: „Rzeczpospolita”, 24 kwietnia 2010 http://www.teatry.art.pl/n/czytaj/20799

Podobne cytaty

Konrad Adenauer Fotografia
Robert Badinter Fotografia

„Zbrodnia, podobnie jak seks obłożona jest najcięższym tabu, wywołuje także najsilniejszą potrzebę patrzenia.“

—  Robert Badinter francuski polityk i prawnik 1928

Źródło: W zwierciadle zbrodni, 9 czerwca 2010 http://wyborcza.pl/1,76842,7994469,W_zwierciadle_zbrodni.html

Francis Bacon (filozof) Fotografia
William James Fotografia
Anna M. Nowakowska Fotografia
Swami Wiwekananda Fotografia

„Jedność jest sekretem wszystkiego. Wszystko jest Jednością.“

—  Swami Wiwekananda Indyjski mnich hinduski i filozof 1863 - 1902

Źródło: Jacek Sieradzan, Psychosocjologia osobowości charyzmatycznej Paweł z Tarsu jako twórca chrześcijaństwa i Ole Nydahl jako twórca buddyzmu zachodniego http://www.jaceksieradzan.pl/psychosocjologia.pdf

Yousuf Karsh Fotografia
John Dewey Fotografia
Joyce Carol Oates Fotografia
Heinrich Heine Fotografia

„Jedność, jedność! To jest pierwszy
Do wolności krok! Rozbici –
Służyć musim, lecz złączeni
Przemożemy swych ciemięzców!
Jedność, jedność – a zwyciężym!“

—  Heinrich Heine poeta niemiecki 1797 - 1856

przemyślenia Atty Trolla.
Atta Troll. Sen nocy letniej (1843)
Źródło: rozdz. VI http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=38982, s. 23

Najib Tun Razak Fotografia
Marian Jurczyk Fotografia

„Polska w ciągu ostatnich 30 lat w moim przekonaniu niemal całkowicie odeszła od ideałów Sierpnia '80, od czystego, jednorodnego kształtu, od jedności i wspólnoty, a także od idei walki o godne życie i pracę dla robotników.“

—  Marian Jurczyk polski działacz związkowy i samorządowy 1935 - 2014

Źródło: Marian Jurczyk: Polska odeszła od ideałów Sierpnia '8o http://www.polskatimes.pl/pap/301194,marian-jurczyk-polska-odeszla-od-idealow-sierpnia-80,id,t.html

Alfred Deakin Fotografia

„Jedność Australii jest niczym, jeśli nie oznacza jedności rasy.“

—  Alfred Deakin polityk australijski 1856 - 1919

Źródło: Jan Lenczarowicz, Australia, Warszawa 2005, s. 87.

Heraklit z Efezu Fotografia
Francisco Franco Fotografia

„Jedność religijna, jedność społeczna i jedność polityczna – silne podstawy naszego pokoju, naszej wielkości i naszej wolności. Naprzód, Hiszpanio!“

—  Francisco Franco dyktator Hiszpanii 1892 - 1975

Unidad religiosa, unidad social y unidad política – pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! (hiszp.)
zakończenie telewizyjnego przemówienia na koniec roku, wygłoszonego 29 grudnia 1960.

Sharon Stone Fotografia
Periander Fotografia
Antoni Dudek Fotografia
Antoni Kępiński Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“