„Kluby sportowe to jest rodzaj religii. Teraz ta religia zostanie wzmocniona jakimiś rozgrywkami piłkarskimi. Tam są wyznawcy klubów i na dzisiaj to jest silniejsze i bardziej emocjonujące niż takie tradycyjne religie.“

Źródło: Urban: Dlaczego 0,3? Odpis na Kościół powinien być większy, tokfm.pl, 19 marca 2012 http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,11370579,Urban__Dlaczego_0_3__Odpis_na_Kosciol_powinien_byc.html

Jerzy Urban Fotografia
Jerzy Urban95
polski dziennikarz 1933

Podobne cytaty

Sharon Stone Fotografia
Zbigniew Lew-Starowicz Fotografia
Willigis Jäger Fotografia

„Religia jest życiem, a życie religią.“

—  Willigis Jäger filozof niemiecki, benedyktyn i mistrz zen 1925

George Sand Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Nauka bez religii jest kaleką, religia bez nauki jest ślepa.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. (niem.)

Bertrand Russell Fotografia

„Miłość jednakowoż ma dzisiaj innego wroga, bardziej niebezpiecznego od religii, a mianowicie ewangelię pracy i materialnego powodzenia.“

—  Bertrand Russell angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista, noblista w dziedzinie literatury 1872 - 1970

Małżeństwo i moralność (1931)

Janusz Palikot Fotografia

„Kapitalizm jest religią, jedną z najbardziej bezwzględnych, niemiłosiernych, nieuczciwych religii, która tym, którzy mają gorzej i nie są równi, wmawia, że są temu winni.“

—  Janusz Palikot polski polityk 1964

na kongresie Ruchu Palikota 1 maja 2012.
Źródło: Kongres Palikota: Witam was, naćpana hołoto, wyborcza.pl, 1 maja 2012 http://wyborcza.pl/1,75478,11646756,Ruch_Palikota_naprawia_kapitalizm_w_Kongresowej.html

Konstantyn I Wielki Fotografia

„Przywileje, które zostały przyznane w uznaniu religii, powinny być udziałem jedynie wyznawców religii katolickiej. Jest naszą wolą, aby heretycy i schizmatycy nie tylko nie mieli w tych przywilejach udziału, ale byli zobowiązani i przymuszani do różnych munera.“

—  Konstantyn I Wielki cesarz rzymski od 306 roku 274 - 337

edykt z 326 r., termin „munera” oznaczał wszelkie pozapodatkowe obowiązki obywatela na rzecz państwa – ich rozmiary i charakter zależały od posiadanego majątku i statusu społecznego: od pracy fizycznej (np. w piekarniach państwowych, budowy dróg i kanałów) po wykonywanie na rzecz państwa funkcji publicznych (np. pobór podatków, konwojowanie transportów, organizacja robót publicznych).
Źródło: Ewa Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 142.

Dharma Sangha Fotografia

„2. Świat powinien szanować religie innych i powinien bezwzględnie unikać porównywania własnej religii z religią innych jako nadrzędnej czy podrzędnej.“

—  Dharma Sangha 1990

8 Zasad Moralnych
Źródło: dharmasangha.info http://www.dharmasangha.info/index.php/teachings/248-eight-morals-or-rules

Marcel Lefebvre Fotografia

„Nie istnieje inna religia, oprócz religii katolickiej. Nie mamy innego wyboru. To nie my stworzyliśmy tę religię, ale sam Bóg.“

—  Marcel Lefebvre francuski biskup katolicki, twórca schizmy 1905 - 1991

Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (173), lipiec-sierpień 2014, s. 11.

Sun Myung Moon Fotografia

„Są religie ześrodkowane w Bogu i religie ześrodkowane w Szatanie.“

—  Sun Myung Moon 1920 - 2012

Źródło: Dariusz Kuncewicz, Kościół Zjednoczenia – charakterystyka i przekrój doktrynalno-socjologiczny organizacji, psychomanipulacja.pl http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

Jacek Kuroń Fotografia
Jan Maria Vianney Fotografia
Madonna Fotografia
Alexis de Tocqueville Fotografia
Jean-Marie Lustiger Fotografia

„Jestem żydem. Dla mnie obie religie są jedną i tą samą religią.“

—  Jean-Marie Lustiger francuski duchowny katolicki, kardynał 1926 - 2007

Źródło: „France-Soir”, 3 lutego 1981 r.

Tadeusz Rydzyk Fotografia

„Ja to nazywam ja waj szalom. Widać, że to jest religia handlowa. To jest handel, a nie religia w Boga.“

—  Tadeusz Rydzyk polski duchowny katolicki, publicysta 1945

Źródło: Radio Maryja, 20 sierpnia 2002

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Thomas Alva Edison Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“