„za pieniądze – mówili – można kupić wszystko, czego potrzeba; okazało się wszakże niebawem, że była to droga błędna; historia współczesna doprowadza jednostkę do przekonania, że bez pomocy wzajemnej i współdziałania nic nie wskóra, nawet jeśli kufry swe wypełni po brzegi“

Kapitalizm

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 11 sierpnia 2021. Historia

Podobne cytaty

Antoni Lange Fotografia

„Dusze ludzkie – samotnice wieczne,
Samotnice – jak planety błędne:
Każda błąka się przez drogi mleczne,
Każda toczy koło swe bezwzględne.“

—  Antoni Lange polski poeta, dramatopisarz i powieściopisarz okresu Młodej Polski, także poliglota i tłumacz 1862 - 1929

Cytaty z utworów poetyckich
Źródło: Samotność w: Poezye cz. 1, Kraków 1895.

Bronisław Geremek Fotografia

„Prostytucja była, jest i będzie. (…) Tak, istnienie oficjalnej możliwości kupienia seksu za pieniądze być może doprowadza do wściekłości niektóre starzejące się żony, które nie rozumieją, że teraz ich mężowie (…) marnują znacznie więcej na kochanki. (…) Z prostytucją można walczyć tylko legalizując ją. (…) Jestem zagorzałym zwolennikiem legalizacji.“

—  Hienadź Dawydźka białoruski aktor, reżyser i polityk 1955

Прастытуцыя была, ёсць і будзе. (…) Так, існаванне афіцыйнай магчымасці купіць сэкс за грошы, магчыма прыводзіць у лютасць некаторых старэючых жонак, якія не разумеюць, што цяпер іх мужы (…) на палюбоўніц марнуюць значна больш. (…) З прастытуцыяй жа можна змагацца, толькі легалізаваўшы яе. (…) Я ўстойлівы прыхільнік легалізацыі. (biał.)
Źródło: telegraf.by, 30 stycznia 2012 http://telegraf.by/by/2012/01/persona-gennadii-davidko-predatelei-ya-na-televidenie-ne-pozovu,

Edward Abramowski Fotografia

„Podstawą istnienia jest braterstwo, pomoc wzajemna.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Anthony Hopkins Fotografia

„Moje życie okazało się piękniejsze, niż kiedykolwiek marzyłem. Nie mówię tu o pieniądzach, sławie i tym wszystkim. Mówię o… Ożeniłem się.“

—  Anthony Hopkins aktor brytyjski 1937

Źródło: Sean Macaulay, Tony i demony, „The Daily Telegraph”, tłum. „Forum”, 26 kwietnia 2011.

Piotr Andrzejewski Fotografia
Laura Ashley Fotografia
Prosper Mérimée Fotografia
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort Fotografia

„Ludźmi rządzi się za pomocą głowy. Do gry w szachy potrzeba czego innego niż dobrego serca.“

—  Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort 1741 - 1794

On gouverne les hommes avec la tête. On ne joue pas aux échecs avec un bon cœur. (fr.)
Maksymy i myśli
Źródło: Maximes et pensées [w:] Oeuvres choisies de Chamfort http://books.google.pl/books?id=U0Y8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Bibliothèque nationale, 1869, s. 104.

Kasia Cerekwicka Fotografia
Edward Stachura Fotografia
Lahiri Mahaśaja Fotografia

„Rozwiązujcie wszystkie swe problemy z pomocą medytacji.“

—  Lahiri Mahaśaja Indyjski jogin i guru 1828 - 1895

Autobiografia Jogina, Strona: 153, ROZDZIAŁ 35, Chrystusowe życie Lahiri Mahasayi, Paramahansa Yogananda
Autobiografia Jogina
Źródło: [ftp://trans-hurt.home.pl/Ksiazki/Paramahansa%20Yogananda%20-%20Autobiografia%20Jogina.pdf]

Haruki Murakami Fotografia
Grażyna Barszczewska Fotografia

„Współcześni Dulscy wychowują swoje dzieci poprzez pieniądze.“

—  Grażyna Barszczewska polska aktorka 1947

Źródło: Deptak dla Dulskiego, 2007 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/42198.html

Abraham Lincoln Fotografia
Josif Brodski Fotografia
Karol Juliusz Weber Fotografia

Pokrewne tematy