„(…) moim zdaniem, białoruscy opozycjoniści dużo stracili na tym, że nie zdołali uczynić swoimi przyjaciółmi wszystkich żydowskich struktur. To znaczy tej części „trzeciego sektoru”, którą błędnie uznali za niepotrzebną do osiągnięcia celu. (…) wielu z pierwszej fali ówczesnych działaczy odrodzenia dzisiaj jest bardzo wstyd za swoje dawne błędne poglądy, ale fakt pozostaje faktem: władze dość mądrze „rozegrały” tak zwaną „żydowską kartę.”“

…) на мой погляд, беларускія апазіцыяеры значна страцілі ад таго, што не змаглі зрабіць сваімі сябрамі ўсе габрэйскія структуры. То бок тую частку „трэцяга сэктару”, якую яны памылкова палічылі непатрэбнай для дасягнення мэты. (…) многім з першай хвалі тагачасных адраджэнцаў сёння вельмі сорамна за свае даўнія памылковыя погляды, але факт застаецца фактам: улады даволі разумна „разыгралі” так званую „габрэйскую карту”. (białorus.
o stosunkach między białoruską opozycją i żydowską mniejszością narodową na Białorusi, 25 marca 2011.
Źródło: Alaksandr Tamkowicz: Arytmija, albo Kod supraciwu, Rodina, Smoleńsk 2012, ISBN 9785887735627, s. 113–114. (białorus.)

Podobne cytaty

Mordechaj Anielewicz Fotografia

„Marzenie mojego życia spełniło się. Żydowska samoobrona w getcie stała się faktem. Żydowski zbrojny opór i odwet urzeczywistnił się. Byłem świadkiem wspaniałej heroicznej walki bojowców żydowskich.“

—  Mordechaj Anielewicz dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej 1919 - 1943

w liście do Icchaka „Antka” Cukiermana, 8 maja 1943.
Źródło: Getto warszawskie. 1943–1988 w 45 rocznicę powstania, pod red. Ruty Sakowskiej, Warszawa 1988, s. 67–68.

Gabriele Kuby Fotografia
Arjadewa Fotografia
Czandrakirti Fotografia

„To rozumowanie o zależnym powstawaniu
Przecina wszystkie sieci błędnych poglądów.“

—  Czandrakirti 600 - 650

Źródło: Dalajlama, Kim naprawdę jesteś, Warszawa 2009, str. 65

Mustafa Cerić Fotografia
John Maynard Keynes Fotografia

„Zadziwiającym osiągnięciem teorii klasycznej było to, że przezwyciężyła ona poglądy „człowieka naturalnego” i równocześnie okazała się błędna.“

—  John Maynard Keynes angielski ekonomista 1883 - 1946

Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 316.

Henry Thomas Buckle Fotografia

„Wojny nie przyniosły takich zniszczeń narodom, jak błędne poglądy na ekonomię.“

—  Henry Thomas Buckle 1821 - 1862

Źródło: Historja cywilizacji w Anglji, tłum. W. Zawadzki, t. 1, Lwów 1864.

August Hlond Fotografia
Antony Flew Fotografia

„Moje błędne poglądy wywarły niewątpliwie wpływ na myślenie wielu osób, chcę naprawić te ogromne szkody.“

—  Antony Flew angielski filozof 1923 - 2010

po porzuceniu ateizmu.
Źródło: Brytyjski filozof-ateista mówi: „Bóg jest” http://gazetabaltycka.pl/promowane/antony-flew-brytyjski-filozof-ateista-mowi-bog-jest, gazetabaltycka.pl, 28 lipca 2013.

Maurycy Orzech Fotografia
Layne Staley Fotografia

„Co dla ciebie znaczy przyjaciel? Słowo tak błędnie nadużywane.“

—  Layne Staley amerykański muzyk rockowy, wokalista 1967 - 2002

What does friend mean to You? A word so wrongfully abused. (ang.)
Z tekstów piosenek, Alice in Chains (1995)
Źródło: Frogs

Stanisław Mackiewicz Fotografia
Zbigniew Milewski Fotografia
Szewach Weiss Fotografia

„Być Żydem, to znaczy również wyznawać żydowską religię. Tak było, gdy naród żydowski żył w diasporze. Tak jest i teraz, kiedy posiada własne państwo.“

—  Szewach Weiss izraelski polityk, politolog, pisarz, ambasador Izraela w Polsce 1935

Źródło: blog, 17 sierpnia 2010 http://blog.rp.pl/weiss/2010/08/17/byc-zydem-znaczy-wyznawac-zydowska-religie/

Gołda Tencer Fotografia
Anne Rice Fotografia
Nikita Chruszczow Fotografia
Francis Crick Fotografia

„Polak nie lubi (…) faktów. Zbyt długo realnym faktem była niewola, by się mogło wykształcić w narodzie ich uznanie (…).“

—  Konstanty Grzybowski prawnik polski, historyk prawa 1901 - 1970

Źródło: Refleksje sceptyczne, „Życie Literackie” nr 5, 2 lutego 1958, s. 2. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14899

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“