„Dla dziewicy nie ma ważniejszego momentu nad ten, w którym nią być przestaje, a każdy przedtem zwalczony bunt krwi, każde stłumione westchnienie powiększa wartość jej ofiary.“

Pisma. Czyn i słowo
Źródło: s. 34

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Karol Irzykowski Fotografia
Karol Irzykowski91
polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944

Podobne cytaty

Juan Rulfo Fotografia
Szymon Wiesenthal Fotografia
Bertolt Brecht Fotografia
Józef Piłsudski Fotografia

„Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

Józef Ignacy Kraszewski Fotografia
Kornel Makuszyński Fotografia

„Pierwsze westchnienie miłości jest ostatnim westchnieniem rozumu.“

—  Kornel Makuszyński polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta 1884 - 1953

Kartki z kalendarza
Źródło: s. 117

„Są sny zemsty i krwi stłumione żydowskim fałszem, to szept „nocy i mgły”, aryjskim powraca wiatrem“

—  Mariusz Szczerski wokalista polski (Honor) 1970 - 2005

Cytaty z utworów zespołu Honor
Źródło: Pieśń przywiana przez wiatr

Aleksander Świętochowski Fotografia

„Czy warto rozkochiwać kobietę, która mniema, że miłość zaczyna się westchnieniem przy świadkach, a kończy westchnieniem bez świadków?“

—  Aleksander Świętochowski polski pisarz, publicysta, filozof i historyk 1849 - 1938

Źródło: Tragikomedya prawdy [w:] Pisma II. Obrazki powieściowe, G. Gebethner i Spółka, 1896.

Hans (raper) Fotografia

„Siła płynie z krwią – duma razem z nią.“

—  Hans (raper) polski raper 1981

Źródło: utwór Przepraszam (feat. Owal Emcedwa)

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Maryja była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą zawsze.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430

o Marii z Nazaretu.
Źródło: Maryja https://www.kapucyni.pl/inne/187-zlote-mysli/1818-maryja, kapucyni.pl, 30 grudnia 2009.

Jan Paweł II Fotografia
Charlotte Link Fotografia
Henryk Sienkiewicz Fotografia

„Tylko bardzo małe świeczki gasną od westchnień.“

—  Henryk Sienkiewicz polski pisarz 1846 - 1916

Źródło: Żądło i miód mądrości. Antologia aforyzmu polskiego, wyb. Kazimierz Orzechowski, Ossolineum, 1977, s. 42.

Ramón Gómez de la Serna Fotografia
Monteskiusz Fotografia
Cyprian Kamil Norwid Fotografia

„Wolność nie jest to dziewica.“

—  Cyprian Kamil Norwid polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 - 1883

Źródło: Jolanta Chojak, Słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 1988, wyd. UW, s. 86.

Emil Cioran Fotografia

„Oko może powiększać. W sercu wszystko jest wielkie.“

—  Emil Cioran pisarz pochodzenia rumuńskiego 1911 - 1995

Święci i łzy

Krzysztof Niewrzęda Fotografia

„Literatura powinna dawać czytelnikowi możliwość zauważenia tego, co jest wartością, a co nią nie jest. Szczególnie teraz, gdy na naszych oczach giną uniwersalne zasady.“

—  Krzysztof Niewrzęda polski prozaik, poeta i eseista 1964

Źródło: Stopień pokrewieństwa – rozmowa Sławomira Iwasiowa – „Kurier Szczeciński”, 4 sierpnia 2008.

Kazimierz Sosnkowski Fotografia

Pokrewne tematy