„Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli.“

Inna wersja: Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.
Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 9 stycznia 2022. Historia
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski 121 - 180

Podobne cytaty

Łukasz Jakóbiak Fotografia

„Jeżeli robimy to, co trudne, nasze życie będzie proste. Jeżeli robimy to co proste, nasze życie będzie trudne.“

—  Łukasz Jakóbiak polski dziennikarz 1983

Źródło: „K MAG”, marzec-kwiecień 2017.

Elizabeth Gilbert Fotografia
Ernest Thompson Seton Fotografia
Eurypides Fotografia

„Nasze życie jest ciągłą walką.“

—  Eurypides dramaturg antyczny -480 - -406 p. n. e.

„Wędrówka jest wpisana w nasze życie.“

—  Jacek Głomb 1965

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, Wrocław, 14 sierpnia 2004

Jan Zieja Fotografia

„Całe nasze życie jest pielgrzymką.“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Jan Góra Fotografia

„Nasze życie jest zaliczaniem wzruszeń.“

—  Jan Góra polski duchowny katolicki, duszpasterz akademicki, dominikanin 1948 - 2015

Źródło: kazanie, 16 listopada 2008 r.

Wiktor Hugo Fotografia
Kim Ir Sen Fotografia

„(…) moje życie jest miniaturą historii naszej Ojczyzny i naszego narodu.“

—  Kim Ir Sen 1912 - 1994

Źródło: W wirze stulecia, tom 1, s. 1 http://www.krld.pl/krld/biblio/kimirsen/wwirzestulecia1.pdf

Guy de Larigaudie Fotografia
Michel de Montaigne Fotografia
Henryk Sienkiewicz Fotografia

„O śmierci nie warto myśleć, bo ona bez naszej pomocy o nas myśli.“

—  Henryk Sienkiewicz polski pisarz 1846 - 1916

Petroniusz
Źródło: Wydawnictwo Ligatur 2007r. str.446

Fiodor Dostojewski Fotografia
Beata Tyszkiewicz Fotografia

„Nasze życie nie może być zależne od wpływu rodziców.“

—  Beata Tyszkiewicz aktorka polska 1938

Źródło: „Prêt – à–porter magazyn o modzie”, nr 4/07(07)

Lew Tołstoj Fotografia

„Życie nasze polega na dążeniu do Boga.“

—  Lew Tołstoj pisarz rosyjski 1828 - 1910

Religia

Antoni Lange Fotografia

„Obok naszego życia płynie inne życie, jak gdyby drugie życie, życie mniej codzienne.“

—  Antoni Lange polski poeta, dramatopisarz i powieściopisarz okresu Młodej Polski, także poliglota i tłumacz 1862 - 1929

Cytaty z utworów poetyckich
Źródło: W. Borowy, Studia i szkice literackie, tom 1, op. cit., s. 405.

Prentice Mulford Fotografia
Stanisław Konarski Fotografia

„Naszym panem, który rządzi nami, który myśli o nas, naszym monarchą jest sejm walny.“

—  Stanisław Konarski polski pedagog, publicysta, pijar 1700 - 1773

Źródło: Uwagi szlachcica polskiego nad usposobieniem sąsiednich mocarstw względem naszych sejmów (1764), cyt. za: Jarema Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986, s. 280.

Pokrewne tematy