„Na miejsce praw – umowy; żadnych praw uchwalanych przez większość ani jednomyślnie; każdy obywatel, każda gmina lub korporacja ustanawia swoje własne prawa.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon88
francuski polityk i filozof 1809 - 1865

Podobne cytaty

Anna Grodzka Fotografia
Thomas Jefferson Fotografia
Joanna Senyszyn Fotografia

„Sejm nie jest od aktów strzelistych, jest od ustanawiania prawa.“

—  Joanna Senyszyn polska działaczka polityczna, ekonomistka 1949

o uchwale Sejmu w sprawie uczczenia pamięci polskiego papieża.
Źródło: Tomasz Lis na żywo, 28 kwietnia 2014

Clement Attlee Fotografia

„Demokracja to nie jest po prostu prawo większości, lecz prawo większości szanujące jak należy prawo mniejszości.“

—  Clement Attlee brytyjski polityk 1883 - 1967

Źródło: przemówienie z 12 grudnia 1945

Winona LaDuke Fotografia
Tadeusz Kościuszko Fotografia

„Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród winien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw Kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród.“

—  Tadeusz Kościuszko polski i amerykański generał 1746 - 1817

list do Adama Czartoryskiego (1814) o potrzebie rozdziału Kościoła od państwa, napisany podczas kongresu wiedeńskiego.
Źródło: „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXII, nr 4, 1965.

Emmanuel Lévinas Fotografia

„Żadne prawo nie może wypływać z prostego faktu, że ktoś potrzebuje przestrzeni życiowej. Moja świadomość własnego ja nie objawia mi żadnego prawa.“

—  Emmanuel Lévinas filozof francuski narodowości żydowskiej 1906 - 1995

Źródło: Difficile Liberté. Essai sur le judaïsme, 1963, s. 32

Shang Yang Fotografia
Frank Zappa Fotografia

„Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach.“

—  Frank Zappa amerykański muzyk rockowy, multiinstrumentalista, kompozytor 1940 - 1993

Markus Zusak Fotografia

„Każdy ma dane od Boga prawo do własnej głupoty.“

—  Markus Zusak, książka Złodziejka książek

Złodziejka książek

Kazimierz Ryczan Fotografia
Tadeusz Rydzyk Fotografia

„Prawo do wyrażania własnych próśb i zgody lub odmowy bez poczucia winy i lęku jest świętym prawem każdego człowieka.“

—  Maciej Bennewicz 1961

Seks trujący, seks doskonały. Coaching relacji (2011)

Tadeusz Cymański Fotografia

„Każdy pies ma prawo raz w życiu zobaczyć miejsce pracy swojego pana.“

—  Tadeusz Cymański polski ekonomista i polityk 1955

o suce byłego wicepremiera Ludwika Dorna.
Źródło: Kawa na ławę

John Maxwell Coetzee Fotografia
Robert Bly Fotografia
Werner Heisenberg Fotografia
Kelly Osbourne Fotografia

„Każdy ma prawo do swojej własnej opinii, ale to nie upoważnia ich do tego, żeby być chujami.“

—  Kelly Osbourne aktorka i piosenkarka brytyjska 1984

Źródło: Katarzyna Szczekala, Kelly Osbourne: krytykowanie nie upoważnia ludzi do bycia ch****i, muzyka.onet.pl, 3 kwietnia 2013 http://muzyka.onet.pl/publikacje/kelly-osbourne-krytykowanie-nie-upowaznia-ludzi-do,1,5458981,wiadomosc.html

„Przynależność państwa do Unii Europejskiej niewątpliwie implikuje konieczność dokonywania wykładni prawa krajowego w sposób możliwie najpełniej realizujący treść dyrektyw. Wykładnia ta nie może jednak prowadzić do ustanawiania dla obywateli nowych obowiązków ponad te, które zostały wprost i wyraźnie sformułowane w przepisach prawa krajowego.“

—  Mariusz Bogusz 1963

Źródło: Problem podatku VAT od wynagrodzenia adwokata za udzielenie pomocy prawnej z urzędu http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Palestra/Palestra-r2005-t50-n5_6(569_570)/Palestra-r2005-t50-n5_6(569_570)-s115-121/Palestra-r2005-t50-n5_6(569_570)-s115-121.pdf, „Palestra“, 50, 2005, 5-6 (569-570), s. 119.

„Monarchia to porządek, porządek to stabilne prawo, a stabilne prawo to – dobrobyt obywateli!“

—  Leszek Wierzchowski polski polityk, pisarz i poeta 1949

Źródło: Berłem i Fraszką. Z Leszkiem Wierzchowskim rozmawia Paweł Sarna, Magazyn społeczno-kulturalny „Nowe Zagłębie” nr 8/10 http://www.nowezaglebie.pl/wywiady/56-wierzchowski.html

Pokrewne tematy