„Mężczyzna jest stworzeniem poligamicznym: pożąda równocześnie – Ewy i victorii.“

Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski148
pisarz i fotografik polski 1966

Podobne cytaty

Sōseki Natsume Fotografia
Mark Twain Fotografia

„Kobiety – stworzenia, które między innymi są po to, by naprawiać głupstwa mężczyzn, także tych inteligentnych.“

—  Otto Flake pisarz niemiecki 1880 - 1963

Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

Romain Rolland Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Brigitte Bardot Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„(…) kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430

Źródło: Kinga Mieszaniec, Teolożki feministki, „Alma Mater” nr 103, maj 2008, s. 99.

Tomasz z Akwinu Fotografia
Adolf Hitler Fotografia
Franciszek (papież) Fotografia
Jan Paweł II Fotografia
Homer Fotografia
Magdalena Samozwaniec Fotografia
Heraklit z Efezu Fotografia

„Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia.“

—  Heraklit z Efezu filozof antyczny -535

Źródło: O naturze, B53 DK

Arystoteles Fotografia

„Człowiek (…) stworzenie towarzyskie.“

—  Arystoteles Filozof starożytnej Grecji -384 - -321 p. n. e.

Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 77.

Anatole France Fotografia

„Kwiaty są istotnie cudownymi stworzeniami.“

—  Anatole France powieściopisarz i krytyk francuski 1844 - 1924

Zbrodnia Sylwestra Bonnard

Jacek Salij Fotografia

„Przeciwstawiać prawdę o stworzeniu teoriom ewolucji to tak samo, jakby przeciwstawiać sobie prawdę, że jestem stworzeniem Bożym, prawdzie, że pochodzę od moich rodziców.“

—  Jacek Salij teolog polski, dominikanin 1942

Źródło: Koniec sporu o ewolucję http://mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_06.htm, mateusz.pl, dostęp: 4 stycznia 2018

Karol I Stuart Fotografia

„Poddany i władca to całkowicie różne stworzenia.“

—  Karol I Stuart król Anglii i Szkocji 1600 - 1649

Źródło: Jerzy Besala, Między zbrodnią a postępem http://www.wiz.pl/8,143.html, „Wiedza i Życie” nr 07/2007

Szymon An-ski Fotografia

„Każde grzeszne stworzenie ma w sobie iskrę świętości.“

—  Szymon An-ski, Dybuk

Alc, wos Got hot baszafn, hot in zich a funk fun hejlikejt… (jid.)
Postać: Chonen
Dybuk
Źródło: Między dwoma światami. Dybuk, w: Włodzimierz Herman, Mój dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7383-850-5, akt 1, s. 36.

Peter Drucker Fotografia

„Jedynym celem biznesu jest stworzenie klienta.“

—  Peter Drucker ekonomista amerykański, teoretyk zarządzania 1909 - 2005

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x