„Tak wiele jest pomników i popiersi niekontrowersyjnych, a przecież kontrowersyjni byli kiedyś oni wszyscy. Kontrowersja w nauce jest zawsze czymś większym niż dogmatyczne przekonanie. Głupszych od siebie nigdy nie nazywamy kontrowersyjnymi. Nie ma wejścia w naukę bez kontrowersyjności. Taki jest paradygmat w nauce.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia
Włodzimierz Sedlak Fotografia
Włodzimierz Sedlak26
polski duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersyte… 1911 - 1993

Podobne cytaty

Viswanathan Anand Fotografia
Łukasz Kadziewicz Fotografia
Stephen Hawking Fotografia

„Obecnie nauka dostarcza lepszych i bardziej spójnych logicznie odpowiedzi, ale ludzie zawsze będą się trzymać religii, ponieważ daje ona pocieszenie, a oni nie ufają nauce ani jej nie rozumieją.“

—  Stephen Hawking astrofizyk, kosmolog i fizyk angielski 1942 - 2018

Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 51.

Maria Skłodowska-Curie Fotografia
Mark Twain Fotografia
Witold Dederko Fotografia
Mikołaj Kopernik Fotografia
Max Weber Fotografia
René Thom Fotografia
George Bernard Shaw Fotografia

„Religia ma zawsze rację. Religia chroni nas przed wielkim problemem, wobec którego wszyscy stajemy. Nauka zawsze się myli: to najwymyślniejsza ze sztuczek człowieka. Nauka nie potrafi rozwiązać żadnego problemu bez tworzenia kolejnych dziesięciu.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

Źródło: Toast na cześć Einsteina, tłum. Paweł Bravo, w: Wielkie mowy historii, t. 2, wyd. Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006

Leonardo da Vinci Fotografia

„Zgłębiaj naukę, którą jest sztuka, i sztukę, którą jest nauka.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Józef Szajna Fotografia

„Wokół mnie przez wiele lat przewijały się różne pojęcia, aż dorobiłem się jednego: „artysta kontrowersyjny.”“

—  Józef Szajna polski malarz, scenograf, reżyser 1922 - 2008

Źródło: Dorota Wyżyńska, Jubileusz Józefa Szajny, „Gazeta Wyborcza Warszawa”, 19 marca 2007 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/jjsz.htm

Karol Darwin Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Nauka bez religii jest kaleką, religia bez nauki jest ślepa.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. (niem.)

Awicenna Fotografia

Pokrewne tematy