„Przyczyna mojego zwolnienia może być tylko jedna – to ocena sytuacji, w której żołnierze oddają honor osobie nieuprawnionej.“

Źródło: „Nadszedł czas pogardy dla munduru”. Za te słowa generał Skrzypczak został zwolniony z pracy http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nadszedl-czas-pogardy-dla-munduru-za-te-slowa-general-skrzypczak-zostal-zwolniony-z/xs2rpb9, onet.pl, 3 lutego 2017.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Edyta Górniak Fotografia
Stanisław August Poniatowski Fotografia

„Znalazłem się w sytuacji szczególnej, lecz straszliwej; poświęciłem honor dla spełnienia obowiązku.“

—  Stanisław August Poniatowski król Polski (panowanie: 1764–1795), mecenas literatury, nauki i sztuki 1732 - 1798

J'ai été le cas singulier, mais bien horrible de sacrificier l'honneur au devoir. (fr.)
Źródło: Stanisław Cat-Mackiewicz, Stanisław August, Universitas, Kraków 2012, s. 146.

„Natomiast mój gest oddaje mój osobisty stosunek do pana prezydenta. Uznałem, że nie wypada mi przyjąć od niego krzyża.(…) Prezydent Duda miał wiele możliwości do podejmowania własnych decyzji i mógł pozytywnie zaistnieć w polskiej polityce, ale w mojej ocenie te szanse zaprzepaścił.“

—  Lech Kosiak 1947

po odmowie przyjęcia Krzyża Wolności i Solidarności od prezydenta Andrzeja Dudy.
Źródło: Odznaczony mimo woli. Lech Kosiak: Nie chcę Krzyża od prezydenta Andrzeja Dudy http://wyborcza.pl/1,75398,21089000,lech-kosiak-odznaczony-mimo-woli.html, wyborcza.pl, 10 grudnia 2016.

Piotr Pytel Fotografia

„Tylko osoby młode, niedoświadczone życiowo, nieposiadające kultury prawnej są zdolne wykonywać polecenia Macierewicza. Nie zdają sobie oni sprawy z odpowiedzialności karnej, jaka na nich ciąży, są też przeświadczone o swojej bezkarności. Smutne nie jest to, że Misiewicz przyjmuje honory od generałów. Smutne jest to, że są mu one oddawane.“

—  Piotr Pytel 1967

Źródło: Gen. Piotr Pytel: funkcjonariusze BOR czują się teraz jak ludzie gorszej kategorii http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gen-piotr-pytel-funkcjonariusze-bor-czuja-sie-teraz-jak-ludzie-gorszej-kategorii/7gqkywd, onet.pl, 13 lutego 2017.

Janusz Palikot Fotografia
François de La Rochefoucauld Fotografia
Józef Stalin Fotografia

„Ponieważ władza jest w moich rękach to ja wystawiam ludziom oceny.“

—  Józef Stalin przywódca ZSRR 1879 - 1953

Źródło: Jurij Boriew, Prywatne życie Stalina, op. cit., s. 14.

„Przyczyna rozwodów
Przyczynę rozwodów – tę najczęściej słyszę:
On poszedł na jednego, do niej… jeden przyszedł!“

—  Leszek Wierzchowski polski polityk, pisarz i poeta 1949

Źródło: Manifest erotyczny. Trzy stany. Momenty! Fraszki, Kraków 2003

„Oświadczam, że wszystkie zawarte w tych publikacjach dane, dotyczące mojej osoby są nieprawdziwe, obliczone na skompromitowanie mojej osoby, jako wieloletniego działacza polonijnego w Ameryce Południowej, a jednocześnie odwrócenia uwagi społeczeństwa od rzeczywistej sytuacji w Kraju.“

—  Jan Kobylański polski przedsiębiorca 1923 - 2019

Źródło: Kobylański: wszystkie informacje o mnie to kłamstwa, wp.pl, 26 marca 2005 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kobylanski-wszystkie-informacje-o-mnie-to-klamstwa,wid,6904141,wiadomosc.html

Francis Arinze Fotografia
Napoleon Bonaparte Fotografia

„W sprawach o molestowanie seksualne nieletnich Amerykanów, sądom często brakuje rozsądku i trzeźwej oceny sytuacji. Tak było 30 lat temu i tak jest teraz.“

—  Marina Zenovich

Źródło: Mariola Wiktor, W poniedziałek Roman Polański kończy 75 lat, wyborcza.pl, 18 sierpnia 2008 http://wyborcza.pl/1,75475,5598068,W_poniedzialek_Roman_Polanski_konczy_75_lat.html?as=2&startsz=x

Justyna Steczkowska Fotografia
Michał Bobrzyński Fotografia

„Nie mieliśmy rządu i ta jest jedna jedyna upadku naszego przyczyna.“

—  Michał Bobrzyński polski historyk i polityk 1849 - 1935

Źródło: Dzieje Polski w zarysie, 1879

„Dotarłem do osób, które dawały Łyżwińskiemu pieniądze, aby dostać się do parlamentu, po czym te pieniądze nie zostawały im oddawane. To były pieniądze do kieszeni, lewe dochody dla bliskich osób Leppera.“

—  Piotr Misztal polski przedsiębiorca i polityk 1965

Źródło: Misztal: Łyżwiński i Maksymiuk współpracowali z SB, wp.pl, 4 kwietnia 2006 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Misztal-Lyzwinski-i-Maksymiuk-wspolpracowali-z-SB,wid,8255116,wiadomosc.html

Demokryt Fotografia
Fryderyk II Wielki Fotografia

„Teraz, kiedy zostały uratowane dobre imię i honor mojego narodu, mogę spokojnie zejść do grobu.“

—  Fryderyk II Wielki 1712 - 1786

z listu do siostry Wilhelminy, pisanego po bitwie pod Rossbach.

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„(…) musimy przyznać, że Ojciec i Syn są przyczyną Ducha Świętego, nie dwoma przyczynami, lecz jak Ojciec i Syn są jednym Bogiem i Stwórcą odnośnie stworzenia, tak są jedną przyczyną [tj. zasadą] odnośnie Ducha Świętego.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony, O Trójcy Świętej

...) fatendum est Patrem et Filium principium esse Spiritus sancti, non duo principia: sed sicut Pater et Filius, et ad creaturam relative unus creator et unus Dominus, sic relative ad Spiritum Sanctum unum principium (łac.
De Trinitate
Źródło: V, 14, 15

Sulejman Wspaniały Fotografia

Pokrewne tematy