„Celem naszej Sprawy jest żyć Jezusem w nas zamieszkałym, by dać Jezusowi możność posiąść nas całych dla Siebie, Boga, by Jezus przez nas mógł się przejawiać nie tylko na bliskie otoczenie lecz na cały świat.“

Źródło: Sługa Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890–1963) http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/paula_tajber/zycie2.htm, rzeszow.opoka.org.pl

Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2021. Historia

Podobne cytaty

Ludwik Wrodarczyk Fotografia

„Cieszmy się, bo Jezus przychodzi do nas, aby wśród nas zamieszkać, aby nam pokazać, jak żyć, jak cierpieć, jak pracować, jak dążyć do Boga do wiecznej radości!!!“

—  Ludwik Wrodarczyk polski zakonnik 1907 - 1943

fragment z listu pisanego z Obry do matki, braci i sióstr z 13 grudnia 1931.
Źródło: Maria Kielar-Czapla Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy, s. 64 http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/art_images/art_11/img38.pdf

Maria Karłowska Fotografia

„Cała wieczność przeznaczona jest na chwałę, szczęście i zachwyt obcowania z Jezusem. Słuszna rzecz, abyśmy teraz służyły Jezusowi Ukrzyżowanemu.“

—  Maria Karłowska polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek, błogosławiona katolicka 1865 - 1935

Źródło: Waldemar Rozynkowski, s. Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 1 s. 90.

Ernesto Cardenal Fotografia
Leonia Nastał Fotografia
Rozalia Celakówna Fotografia

„Jedynym i wyłącznym celem moim jest Jezus.“

—  Rozalia Celakówna polska pielęgniarka 1901 - 1944

hasło życia.
Źródło: Małgorzata Czepiel: Rozalia Celakówna. Pisma, op. cit., s. 75.

Sancja Szymkowiak Fotografia

„To czego się wyrzekamy tu na ziemi dla miłości Jezusa, to znajdziemy u Boga i to z nadmiarem, cała nasza istota będzie miała udział w radościach niebieskich.“

—  Sancja Szymkowiak zakonnica polska, błogosławiona Kościoła katolickiego 1910 - 1942

Źródło: Myśli http://www.serafitki.pl/blogoslawiona-siostra-sancja/mysli, serafitki.pl

„Źyć z Jezusem, w Jezusie, dla Jezusa i Jezusem.“

—  Zofia Tajber 1890 - 1963

Źródło: Sługa Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890–1963) http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/paula_tajber/zycie2.htm, rzeszow.opoka.org.pl

Marek Jędraszewski Fotografia

„Tam, gdzie człowiek wraca do siebie, tam może odnaleźć Pana Boga. Może tam także – dzięki Panu Bogu – odnaleźć prawdę o sobie, którą możemy odczytać jedynie w świetle śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.“

—  Marek Jędraszewski polski biskup katolicki 1949

Źródło: Abp Marek Jędraszewski do internautów http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=1ce6a806c005be1ca41002d566a88c97, archidiecezja.lodz.pl, 8 września 2012

Ojciec Pio Fotografia

„Pan Jezus od narodzenia wskazuje na nasze zadanie, które polega na tym, aby gardzić tym, co świat kocha i o co zabiega.“

—  Ojciec Pio włoski zakonnik i duchowny, święty kościoła katolickiego (ojciec Pio) 1887 - 1968

Źródło: Dobrego dnia! Myśli..., op. cit., s. 149

„Niech siostry żyją Panem Jezusem i kochają siebie nawzajem.“

—  Zofia Tajber 1890 - 1963

słowa wypowiedziane na dzień przed śmiercią.
Źródło: Sługa Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890–1963) http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/paula_tajber/zycie2.htm, rzeszow.opoka.org.pl

Robert Baden-Powell Fotografia
Jan Twardowski Fotografia
Zbigniew Mikołejko Fotografia
Ernesto Cardenal Fotografia

„Czytając Biblię, cały czas obcujemy z wywrotowym Bogiem. To samo dotyczy Jezusa z Nazaretu. Jesteśmy zobowiązani do wywrotowości.“

—  Ernesto Cardenal 1925

Źródło: rozmowa Juana Aldabaldtrecu, Jezus był wywrotowcem, „El País”, tłum. „Forum”, 23 lipca 2012.

Epikur Fotografia
Mieczysław Maliński Fotografia

„Wciąż jesteśmy jak Apostołowie w łodzi przestraszeni burzą, nie zdający sobie sprawy z tego, że mają przy sobie Jezusa.“

—  Mieczysław Maliński polski duchowny katolicki, biograf Jana Pawła II 1923 - 2017

Źródło: Od rana do wieczora, op. cit., s. 135.

Charles de Foucauld Fotografia

Pokrewne tematy