„Religijność skautingu to przede wszystkim duch, postawa wobec Boga, przejawy miłosierdzia w stosunku do ludzi.“

—  Robert Baden-Powell, Skauting i Bóg
Robert Baden-Powell Fotografia
Robert Baden-Powell106
brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Podobne cytaty

Ludwik z Grenady Fotografia
Robert Baden-Powell Fotografia

„Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941
Skauting i Bóg

Benjamin Barber Fotografia
Zaratusztra Fotografia
Alojzy Orione Fotografia
Michał Sopoćko Fotografia

„Ufność w Miłosierdzie Boże, szerzenie kultu tego miłosierdzia wśród innych i bezgraniczne poświęcenie mu wszystkich swoich myśli, słów i uczynków, bez cienia szukania siebie, będzie naczelną zasadą mego dalszego życia przy pomocy tegoż niezmierzonego miłosierdzia.“

—  Michał Sopoćko polski duchowny katolicki, teolog 1888 - 1975
Źródło: Znamienny dla Białegostoku dzień beatyfikacji Jana Pawła II http://sopocko.pl/artykuly/56-znamienny-dla-bialegostoku-dzien-beatyfikacji-jana-pawla-ii/, sopocko.pl

Zygmunt Krasiński Fotografia

„(…) miłość to stosunek ducha do piękności.“

—  Zygmunt Krasiński polski poeta i dramatopisarz 1812 - 1859
Źródło: Listy o poemacie Kajetana Koźmiana Stefan Czarniecki poprzedzone wstępnén słowem i życiorysem, wyd. nakł. J.K. Żupańskiego, 1859, s. 59.

Arystoteles Fotografia

„Jej godność Matki Boga jeszcze więcej Ją wobec Boga uniża, tak że tylko sławi w swoim hymnie Magnificat miłosierdzie Boże, które raczyło wejrzeć na Jej niskość. Ona szuka ukrycia, chowając się w zacisze świątyni.“

—  Jan Wojciech Balicki polski duchowny katolicki, teolog, błogosławiony Kościoła katolickiego 1869 - 1948
Opis: Rozważania. O. Joachim Bar, Wybór pism ks. Jana Balickiego, Warszawa 1978, s. 300. Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Stanisław Zygarowicz, Polscy święci. Sługa Boży Jan Balicki, t. 11, ATK, Warszawa 1987, s. 285.

Sofokles Fotografia
Konstantyn IV Pogonatos Fotografia

„Cesarz okazując łaskawość, naśladuje Boga w jego miłosierdziu.“

—  Konstantyn IV Pogonatos 652 - 685
Źródło: Steven Runciman, Teokracja bizantyjska, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, wyd. Książnica, Katowice 2008, s. 75.

Tomáš Garrigue Masaryk Fotografia

„Moralność to stosunek człowieka wobec człowieka.“

—  Tomáš Garrigue Masaryk prezydent Czechosłowacji (1918–1935) 1850 - 1937
Człowiek

Mario Vargas Llosa Fotografia
Faustyna Kowalska Fotografia

„O mój Boże, jak mi żal ludzi, którzy nie wierzą w życie wieczne, jak się modlę za nich, aby ich promień miłosierdzia ogarnął i przytulił ich Bóg do łona ojcowskiego. O Miłości, o królowo.“

—  Faustyna Kowalska, książka Dzienniczek
Dzienniczek, Miłość nie zna bojaźni, przechodzi przez wszystkie chóry anielskie, które przed Jego tronem trzymają straż. Ona się nie zlęknie nikogo; ona dosięga Boga i tonie w Nim, jako w jedynym skarbie swoim. Cherubin z mieczem ognistym, który strzeże raju, nie ma władzy nad nią. O czysta miłości Boża, jakżeś wielka i nieporównana. O, gdyby dusze poznały moc Twoją. Opis: Dzienniczek (Dz 780-781). Źródło: s. Faustyna Kowalska: Widziałam życie wieczne https://www.fronda.pl/a/s-faustyna-kowalska-widzialam-zycie-wieczne,72017.html, fronda.pl

Anne Rice Fotografia
Andrzej Jakimowski Fotografia

„Mojej postawy życiowej nie wyznacza stosunek do pieniędzy. Dla mnie to kwestia trzeciorzędna.“

—  Andrzej Jakimowski reżyser polski 1963
Źródło: „Zwierciadło”, 1/1935, styczeń 2008

Robert Baden-Powell Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x