„Odmiana jest rozkoszą duszy, stąd trudno wierzyć, by dopiero ciche tchnienie oznaczało śmierć.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Jacek Dehnel Fotografia
Jacek Dehnel37
poeta polski 1980

Podobne cytaty

Safona Fotografia

„Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz.“

—  Safona najsławniejsza poetka starożytnej Grecji, przedstawicielka poezji lirycznej -630 - -570 p. n. e.

Robert Gawliński Fotografia
Kasia Kowalska Fotografia
Heinrich Heine Fotografia

„Cicho grają w duszy mej
Dźwięki, nuty, tony.“

—  Heinrich Heine poeta niemiecki 1797 - 1856

Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute. (niem.)
Źródło: Nowa wiosna, 6 (1831), tłum. Czesław Jankowski

Michał Anioł Fotografia

„Sen cenię. Głazem być jest lepszym losem,
Póki zło z hańbą w świecie się panoszą.
Nie widzieć, nie czuć jest dla mnie rozkoszą;
Przeto mnie nie budź! Cyt! Mów cichym głosem!“

—  Michał Anioł włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta 1475 - 1564

o swym dziele Noc i Dzień.
Źródło: Anna Klubówna, Krajobraz z tęczą, op. cit., s. 89.

Gabriela Zapolska Fotografia

„Flirty – trywialna odmiana kokieterii.“

—  Gabriela Zapolska polska pisarka 1857 - 1921

Źródło: Józef Rurawski, Gabriela Zapolska, Wiedza Powszechna, 1981, s. 158.

Zdzisław Najder Fotografia

„Nie można człowiekowi, który cierpi, walczy ze swoją duszą i swoim ciałem, mówić, że ma siedzieć cicho.“

—  Zdzisław Najder działacz opozycji w okresie PRL, historyk literatury 1930

Źródło: „Dziennik”, 30 lipca 2008 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/rczj.htm

Charlaine Harris Fotografia
Pitagoras Fotografia

„Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci.“

—  Pitagoras grecki matematyk i filozof, -585 - -495 p. n. e.

Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), op. cit., s. 263.

Maria Rodziewiczówna Fotografia
Anton Czechow Fotografia

„Obojętność to paraliż duszy, przedwczesna śmierć.“

—  Anton Czechow rosyjski nowelista i dramatopisarz 1860 - 1904

Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. (ros.)
Źródło: Скучная история [w:] Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т., Мocква: Наука, 1977, Т.7. [Рассказы. Повести], 1888–1891, s. 306.

Milan Kundera Fotografia
Harold Macmillan Fotografia
Nikołaj Gogol Fotografia
Andrzej Sapkowski Fotografia

Pokrewne tematy