„(…) to rzecz wiadoma, że póki pokusa działa, póty czynu nie ma, a kiedy czyn jest, pokusa już ustaje (…).“

Rozmowy z diabłem (1965)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Leszek Kołakowski Fotografia
Leszek Kołakowski165
polski filozof 1927 - 2009

Podobne cytaty

„Pokusa jest najsurowszym egzaminatorem moralności.“

—  Kazimierz Chyła

Źródło: Współczesna aforystyka polska, op. cit.

Hieronim ze Strydonu Fotografia

„Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony.“

—  Hieronim ze Strydonu pisarz chrześcijański, święty Kościoła katolickiego, ojciec Kościoła 345 - 420

Oscar Wilde Fotografia

„Mogę się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy!“

—  Oscar Wilde, Wachlarz Lady Windermere

I can resist everything except temptation. (ang.)
Wachlarz Lady Windermere, Lord Darlington
Źródło: akt II

Zygmunt Krasiński Fotografia

„Nie jest czynem – rzeź dziecinna! Nie jest czynem – wyniszczenie!“

—  Zygmunt Krasiński polski poeta i dramatopisarz 1812 - 1859

Źródło: Aleksander Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, tom 2, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1924, s. 185.

Nikołaj Gogol Fotografia

„Przemożna to pokusa tego, co płynie do ręki.“

—  Nikołaj Gogol rosyjski dramaturg i powieściopisarz 1809 - 1852

Lew Tołstoj Fotografia
Umberto Eco Fotografia
Cyryl Jerozolimski Fotografia
Dmitrij Głuchowski Fotografia

„Piękno kocha cień, bo w cieniu rodzi się pokusa.“

—  Dmitrij Głuchowski rosyjski dziennikarz i pisarz 1979

Futu.re
Źródło: rozdział 1, Horyzonty

Franz Kafka Fotografia

„Jedną z najbardziej skutecznych pokus zła jest wezwanie do walki.“

—  Franz Kafka pisarz austriacki pochodzenia żydowskiego 1883 - 1924

Tomasz z Akwinu Fotografia
Maria Valtorta Fotografia

„Bycie kuszonym nie jest złem. Złem jest uleganie pokusie.“

—  Maria Valtorta włoska pisarka 1897 - 1961

Zeszyty z 1943
Źródło: s. 127.

George Bernard Shaw Fotografia

„Nigdy nie opieram się pokusie, ponieważ przekonałem się, że rzeczy, które mi szkodzą, nie kuszą mnie.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

Źródło: „Przekrój”, t. 1, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1978, s. 13.

Thomas Mann Fotografia

„Asceza jest bezdenną beczką, rzeczą niezgłębioną, ponieważ w niej mieszają się pokusy ducha z pokusami zmysłowymi, i trzeba nad nią napracować się tak samo, jak nad żmiją, której po odrąbaniu jednej głowy wyrastają dwie.“

—  Thomas Mann prozaik niemiecki, noblista 1875 - 1955

Die Askese ist ein Faß ohne Boden, ein unergründlich Ding, weil sich die Versuchungen des Geistes darin mit den sinnlichen Versuchungen vermischen, und ein Stück Arbeit ist es damit wie mit der Schlange, der zwei Köpfe nachwachsen, wenn man ihr einen abschlägt. (niem.)
Zamienione głowy
Źródło: Ostatnie nowele, tłum. Walentyna Kwaśniakowa, Czytelnik, 1958, s. 106–107.

Bruno Jasieński Fotografia

„Czynu! Czynu! Czynu!
Gdzie, gdzie waszych marzeń czyny?
Patrzcie! Oto rozwarłem waszych dusz kurtyny.“

—  Bruno Jasieński polski poeta futurystyczny 1901 - 1938

Źródło: Prolog do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

Fernando Ribeiro Fotografia

„Uwielbiam książki i kocham czytać. A kiedy dużo czytasz, pojawia się pokusa, żeby coś napisać.“

—  Fernando Ribeiro 1974

Źródło: Fernando Ribeiro – Moonspell (wokal), rockmetal.pl, 21 czerwca 2012 http://www.rockmetal.pl/wywiady/moonspell-fernando.ribeiro.12.html?strona=4

Klemens Aleksandryjski Fotografia
Karol Libelt Fotografia

„Miłość prawdziwa zatem w czynie się objawia i prowadzi do czynu. Miłość bez czynu nie jest miłością, ale samolubstwem, najbrudniejszym egoizmem.“

—  Karol Libelt filozof polski, działacz polityczny i społeczny 1807 - 1875

Źródło: Rozprawy o odwadze cywilnej, miłości ojczyzny, wychowaniu ludów: na rzecz pomnika dla Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego http://books.google.pl/books?id=hvJDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, wyd. Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, 1869, s. 9.

Ambrose Bierce Fotografia

„Abstynent: osoba, która poddaje się pokusie odmówienia sobie przyjemności.“

—  Ambrose Bierce, książka The Devil's Dictionary

Abstainer, n. A weak person who yields to the temptation of denying himself a pleasure. (ang.)
The Devil's Dictionary

Pokrewne tematy