„Edukacja: rozwojowa technologia wiedzy.“

Kolacja u Pascala

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

William Ralph Inge Fotografia
Zygmunt Bauman Fotografia
Tony Buzan Fotografia

„Tym właśnie powinny być książki poświęcone edukacji: mistrzowskim połączeniem wiedzy, troski, optymizmu i niezwykle praktycznych rad.“

—  Tony Buzan Brytyjczyk, autorytet z dziedziny mózgu i technik uczenia się 1942 - 2019

Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 3.

Alan Kay Fotografia

„Technologia pozostanie tylko technologią dla tych ludzi, którzy urodzili się przed jej wynalezieniem.“

—  Alan Kay informatyk amerykański 1940

Źródło: Don Tapscott, The Digital Economy, McGraw-Hill, 1996, cyt. za: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 95.

Garri Kasparow Fotografia

„Szachy to narzędzie, które poprawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci. Ta gra może się stać dobrą podstawą do tego, by sprawniej realizować wymogi nowoczesnego programu edukacji“

—  Garri Kasparow szachista rosyjski ormiańskiego pochodzenia 1963

Źródło: eurosport.onet.pl, 25 września 2012 http://eurosport.onet.pl/szachy/garri-kasparow-szachy-poprawia-umiejetnosc-nabywan,1,5259855,wiadomosc.html

Tomasz Rożek Fotografia

„Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.“

—  Tomasz Rożek polski fizyk 1976

Źródło: Kamil Sikora, Dziennikarz zdobył 70 proc. na maturze z polskiego analizując własny tekst: Klucze odpowiedzi to nieporozumienie, natemat.pl, 2013 http://natemat.pl/60985,dziennikarz-zdobyl-70-proc-na-maturze-polskiego-analizujac-wlasny-tekst-klucze-odpowiedzi-to-nieporozumienie

Nora Roberts Fotografia
Arthur C. Clarke Fotografia

„Dostatecznie zaawansowana technologia nie różni się od magii.“

—  Arthur C. Clarke pisarz brytyjski, autor książek science fiction 1917 - 2008

Źródło: Gregory Hartley, Maryann Karinch, Podręcznik manipulacji, Warszawa 2011, wyd. Bellona, s. 65.

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Petroniusz Fotografia

„Edukacja to skarb.“

—  Petroniusz rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyriconu 27 - 66

Jacek Żakowski Fotografia

„Na każdym etapie wielkiego cywilizacyjnego wyścigu technologia wolności, choćby bezrozumnej, wygrywa ze ścigającą ją technologią nadzoru.“

—  Jacek Żakowski dziennikarz polski 1957

o cyberrewolucji i cenzurze.
Źródło: Jacek Żakowski, Jak przeżyć III wojnę światową i pozostać sobą, „Gazeta Wyborcza”, 27 czerwca 1998

Anna Wesołowska Fotografia
Oskar Negt Fotografia

„To są moje prywatne sprawy. Zajmuję się technologią w Londynie i Azji.“

—  Mohammed El Senussi 1962

zapytany o źródło swych funduszy
Źródło: Tadeusz Pasierbiński, Monarchie świata. Poczet rodów królewskich i książęcych, wyd. Iskry, Warszawa 2002, ISBN 83-207-1705-1, s. 379.

Stanisław Lem Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (niem.)
Cytaty przypisywane
Wariant: Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie.

Terry Pratchett Fotografia
Friedrich Schiller Fotografia

Pokrewne tematy