„Miłość jest aktem, przez który samiec zapładnia sam siebie, ponieważ to mężczyzna kocha; a że jest kochany przez swoją żonę, swe drugie ja, twór samego siebie, to tylko słodka iluzja.“

Źródło: Wierzyciele

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Włodzimierz I Wielki Fotografia

„Żony swe kochajcie, lecz nie dajcie im nad sobą władzy.“

—  Włodzimierz I Wielki wielki książę kijowski, święty prawosławny i katolicki 958 - 1015

Źródło: Melania Sobańska-Bodnaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 110.

Manuela Gretkowska Fotografia

„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ale nie bardziej!“

—  Manuela Gretkowska pisarka polska 1964

ksiądz do Ewy.
Źródło: Sceny z życia pozamałżeńskiego (2003)

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Søren Kierkegaard Fotografia

„Mężczyzna w swojej żonie wielbi siebie.“

—  Søren Kierkegaard duński teolog i filozof 1813 - 1855

Anna Kamieńska Fotografia
Oscar Wilde Fotografia

„Naprawdę kochać – prześcignąć samego siebie.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900

Źródło: Nic, co ludzkie…, op. cit., s. 46.

Witold Gombrowicz Fotografia
Marie von Ebner-Eschenbach Fotografia
Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Quaeso num quemquam amabit, qui ipse semet oderit? Num cum alio concordabit, qui secum ipse dissidet? Num ulli voluptatem adferet, qui sibimet ipsi sit gravis ac molestus? Istud, opinor, nemo dixerit, nisi qui sit ipsa stultior Stultitia. (łac.)
Pochwała głupoty

Philipp Meyer Fotografia
Tony Parsons Fotografia
Erazm z Rotterdamu Fotografia
Anton Makarenko Fotografia
Barbara Kurdej-Szatan Fotografia
Ludwig Börne Fotografia
Anne Bradstreet Fotografia

„Jeśli gdzie była jedność z dwojga utworzona,
Jeśli kiedy kochała męża swego żona,
Jeśli miłość ta była jej odwzajemnioną –
Myśmy byli tym dwojgiem, tym mężem, tą żoną.“

—  Anne Bradstreet poetka amerykańska 1612 - 1672

Źródło: Do mego drogiego i kochającego męża, w: Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci, wybór, tłum. i oprac. Stanisław Barańczak, Znak, Kraków 1993, ISBN 8370063217, s. 171.

Konstanty Stanisławski Fotografia

Pokrewne tematy