„Ogólnie mówiąc wszystkie dharmy są umysłem. Guru powstaje z umysłu. Nie istnieje nic oprócz umysłu. Wszystko co się pojawia, jest naturą umysłu, która jest pierwotnie nieistniejąca. Przez wysiłek myśli nie można odejść od naturalnego stanu, niezrodzonego i wrodzonego. Tak więc spocznij w spokoju, w naturalny sposób, bez ograniczeń.“

—  Maitripa

Źródło: buddyzmwprost.com.pl http://www.buddyzmwprost.com.pl/index.php?id=58

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Maitripa Fotografia
Maitripa1
indyjski mistrz buddyzmu 1007 - 1085

Podobne cytaty

XIV Szamarpa Fotografia
Abraham Lincoln Fotografia

„Istnieje naturalna odraza w umysłach niemal wszystkich białych do przemieszania rasy białej z czarną…“

—  Abraham Lincoln prezydent USA 1809 - 1865

Źródło: cyt. za Leon Korusiewicz, Wojna secesyjna 1860–1865, wyd. PWN, 1985, s. 67.

Budda Siakjamuni Fotografia
XVI Karmapa Fotografia

„Wszystkie rzeczy są w swej naturze umysłem.“

—  XVI Karmapa 1924 - 1981

Źródło: Ku najwyższemu Oświeceniu, buddyzm.edu.pl http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/page.php?id=61

Samuel Johnson Fotografia
Dalajlama VII Fotografia

„Dharma i cenne nauki przebudzonych
to najdoskonalsze lekarstwo, uzdrawiające wszystkie choroby umysłu.“

—  Dalajlama VII 1708 - 1757

Źródło: Glenn H. Mullin, Czternastu dalajlamów. Spadkobiercy oświeconej mądrości, tłum. z angielskiego Olena Waśkiewicz, 2008, str. 348

Seung Sahn Fotografia
Thomas Hobbes Fotografia
Seung Sahn Fotografia
III Karmapa Fotografia
Daphne du Maurier Fotografia
Virginia Woolf Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Marian Hemar Fotografia
Nicolás Gómez Dávila Fotografia

„11. Będąc w najwyższym, najgłębszym stanie umysłu (Czitta), dostrzegasz różnorodne nauki i wyzwalasz się ze wszystkich ograniczeń.“

—  Dharma Sangha 1990

11 Przykazań Miłości
Źródło: dharmasangha.info http://www.dharmasangha.info/index.php/teachings/229-teahings

Wilhelm Sasnal Fotografia

„Mój umysł nie jest w stanie wyprodukować fikcji. Zawsze staram się bazować na czymś, co istnieje.“

—  Wilhelm Sasnal polski malarz 1972

Źródło: culture.pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sasnal_wilhelm

Napoleon Hill Fotografia

„Pamiętaj: w co umysł może uwierzyć, to umysł może osiągnąć.“

—  Napoleon Hill 1883 - 1970

Myśl i bogać się. Jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces

„Umysł jest tylko ruchem myśli.“

—  Naropa 1016 - 1100

Źródło: Pieśń Mahamudry; cyt. za buddyzmwprost.com.pl http://www.buddyzmwprost.com.pl/index.php?id=55

Pokrewne tematy