„Nie mamy wiecznych sprzymierzeńców i stałych wrogów.“

Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 101.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

„Deszcz to wróg milicjanta. Zmywa wszelkie ślady niczym sprzymierzeniec mordercy. Należałoby właściwie oddać deszcz pod sąd.“

—  Anna Kłodzińska dziennikarka i autorka kryminałów milicyjnych. 1915 - 2008

Srebrzysta śmierć

Klemens Rudnicki Fotografia
Baruch Spinoza Fotografia

„(…) wszystko, co zachodzi, dzieje się według wiecznego porządku i stałych praw Natury.“

—  Baruch Spinoza niderlandzki filozof 1632 - 1677

Źródło: Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, op. cit., s. 48.

Kazimierz Zalewski Fotografia
Maxime Chattam Fotografia

„Sprzymierzeńców zyskuje się przez zaspokajanie ciekawości nieznajomych.“

—  Maxime Chattam francuski pisarz powieści kryminalnych 1976

W ciemnościach strachu
Źródło: rozdział 12

„Każda dobra bitwa wymaga silnego sprzymierzeńca.“

—  Matthew Pearl, książka Klub Dantego

Klub Dantego

Joe Abercrombie Fotografia

„Nieustraszoność, jak kiedyś stwierdził Logen Dziewięciopalcy, to sprzymierzeniec głupca.“

—  Joe Abercrombie angielski pisarz fantasy i montażysta filmowy 1974

Ostateczny argument (2008)
Źródło: rozdz. Przywództwo, s. 513.

Alfred Aleksander Konar Fotografia
Miguel de Cervantes Fotografia

„Sprawy ludzkie nie są wieczne, jeno stale od swego początku ku końcowi ostatecznemu zmierzają, osobliwie zaś życie ludzkie.“

—  Miguel de Cervantes, książka Don Kichot

Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy, Część II (dedykowana hrabiemu De Lemos)

Henry Temple, 3. wicehrabia Palmerston Fotografia

„Na kontynencie Anglia nie może sama stawiać na swoim; musi mieć sprzymierzeńców jako narzędzia do działania.“

—  Henry Temple, 3. wicehrabia Palmerston 1784 - 1865

Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 103.

Clive Staples Lewis Fotografia
Christopher Hitchens Fotografia

„W jednym jestem stały, w walce przeciw totalitaryzmom, i tym z prawej, i z lewej strony. Totalitaryzm jest moim wrogiem, ten absolutny, który chce kontrolować to, co jest w twojej głowie, a nie tylko to, co robisz i twoje podatki.“

—  Christopher Hitchens 1949 - 2011

I have one consistency, which is [being] against the totalitarian – on the left and on the right. The totalitarian, to me, is the enemy – the one that's absolute, the one that wants control over the inside of your head, not just your actions and your taxes. (ang.)
Źródło: rozmowa Richarda Dawkinsa, „New Statesman”, 13 grudnia 2011 http://www.newstatesman.com/blogs/the-staggers/2011/12/dawkins-hitchens-catholic

Przemysław Żurawski vel Grajewski Fotografia

„Moim zdaniem Rosja zna tylko dwa rodzaje państw: wrogów i wasali. I każdy może wybierać, kim chce być. A zatem rzeczywisty i stały kompromis nie jest możliwy.“

—  Przemysław Żurawski vel Grajewski 1963

o polskiej wizji bezpieczeństwa europejskiego na seminarium zorganizowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w styczniu 2009.
Źródło: Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy. Seminarium z udziałem Sergio Balanzino i Guido Lenziego, Warszawa, styczeń 2009 r., „Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego”, t. 11, Warszawa 2009.

Samora Machel Fotografia

„W Angoli ścierają się ze sobą dwie siły: z jednej strony imperializm wraz z jego sprzymierzeńcami i marionetkami; z drugiej zaś – siły postępowe, które popierają MPLA. I to wszystko.“

—  Samora Machel mozambicki polityk 1933 - 1986

zdaniem Samory Machela bezlitosny charakter walk w Mozambiku świadczył o istniejącym w tym kraju powyższym układzie.
Źródło: Branko Lazitch, Pierre Rigoulot, Angola 1974–1988. Un echec du communisme en Afrique, s. 33, suplement do „Est et Ouest” nr 54, maj 1988, cyt. za: Yves Santamaria, Afrokomunizmy: Etiopia, Angola, Mozambik, tłum. Wojciech Gilewski, w: Czarna księga komunizmu, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ISBN 8371803265, s. 651.

Aleksander I Romanow Fotografia

„Udawajmy, że pragniemy wzmocnić przymierze, aby uśpić czujność sprzymierzeńca. Zyskam w ten sposób na czasie, a tymczasem się przygotowuję…“

—  Aleksander I Romanow car Rosji 1777 - 1825

z listu Aleksandra I do matki Marii Fiodorowny latem 1808 (rok po pokoju w Tylży).
Źródło: Roman Daszczyński, Nie igraj z Azjatą, „Ale Historia Extra” nr 1 (1), listopad 2012, s. 29.

Jakow Jurowski Fotografia

„Mikołaju Aleksandrowiczu, pańscy sprzymierzeńcy próbowali pana ratować, ale bezskutecznie. Jesteśmy zmuszeni pana rozstrzelać!“

—  Jakow Jurowski 1878 - 1938

inna wersja słów, które Jurowski miał powiedzieć do cara przed jego śmiercią brzmiała: „Rewolucja zginie, ale pan wraz z nią!”
Źródło: Isabelle Bricard, Leksykon śmierci wielkich ludzi, tłum. Anita i Krzysztof Staroniowie, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, ISBN 83 05129713, s. 326.

John McCain Fotografia
Khalil Gibran Fotografia
Ivo Andrić Fotografia
Armand Jean Richelieu Fotografia

„Ja nie mam wrogów. To Francja ma wielu wrogów.“

—  Armand Jean Richelieu francuski książę, kardynał 1585 - 1642

Pokrewne tematy