„Więcej mamy lenistwa w umyśle niż w ciele.“

Źródło: Nic, co ludzkie... Aforyzmy, sentencje i przysłowia, wyb. Henryk Jurand, LSW, 1982.

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2020. Historia
Tematy
umysł
François de La Rochefoucauld Fotografia
François de La Rochefoucauld132
pisarz i filozof francuski 1613 - 1680

Podobne cytaty

Susan Elizabeth Phillips Fotografia
Emanuel Swedenborg Fotografia

„Życie zawiera więcej tajemnic niż wyobraża sobie oświecony umysł.“

—  Dagmar Ploetz 1946

komentarz do Miłości w czasach zarazy
Gabriel Garcia Marquez

Layne Staley Fotografia

„Promieniujący umysł wie wiele, ale jest to warte nie więcej niż głupoty.“

—  Layne Staley amerykański muzyk rockowy, wokalista 1967 - 2002

X-ray mind reads plenty, worth no more than pennies. (ang.)
Z tekstów piosenek, Above (1994)
Źródło: X-Ray Mind

Gabrielle Zevin Fotografia
Ryszard Siwiec Fotografia

„Ja Ryszard Siwiec, zdrów na ciele i umyśle, po długiej walce i rozwadze postanowiłem zaprotestować przeciwko totalnej tyranii zła, nienawiści i kłamstwa, opanowującego świat.“

—  Ryszard Siwiec żołnierz AK, zmarły śmiercią samobójczą przez samospalenie 1909 - 1968

Źródło: Usłyszcie mój krzyk! 46. rocznica samospalenia Ryszarda Siwca http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/679910,Uslyszcie-moj-krzyk-46-rocznica-samospalenia-Ryszarda-Siwca, polskieradio.pl, 8 września 2014.

Emanuel Swedenborg Fotografia
Agatha Christie Fotografia
Elizabeth Cady Stanton Fotografia

„Jesteśmy, jako płeć, nieskończenie lepsze od mężczyzn, i jeśli jesteśmy wyzwolone i rozwinięte, zdrowe na ciele i umyśle, jak byłybyśmy w normalnych warunkach, nasze macierzyństwo byłoby naszą chlubą. Ta funkcja daje kobietom takich mądrości i mocy, jakich mężczyzna nie może posiąść.“

—  Elizabeth Cady Stanton 1815 - 1902

We are, as a sex, infinitely superior to men, and if we were free and developed, healthy in body and mind, as we should be under natural conditions, our motherhood would be our glory. That function gives women such wisdom and power as no male can possess. (ang.)
Źródło: Elizabeth Cady Stanton, Harriot Stanton Blatch, Elizabeth Cady Stanton as revealed in her letters, diary and reminiscences, Harper & brothers, 1922, s. 270.

Bertrand Russell Fotografia
Daniel Dennett Fotografia
Dariusz Suska Fotografia

„Trochę zdradziliśmy dziś umysł na rzecz zewnętrzności. To znaczy uważamy mniej więcej, że to, co widzimy, to wszystko, co jest.“

—  Dariusz Suska 1968

Źródło: Agnieszka Sowińska, Czytelnia:Wszystkie wiersze o śmierci http://www.dwutygodnik.com/artykul/3859/, Dwutygodnik.com nr 89/2012.

Henry Ford Fotografia
Seung Sahn Fotografia
Napoleon Hill Fotografia

„Pamiętaj: w co umysł może uwierzyć, to umysł może osiągnąć.“

—  Napoleon Hill 1883 - 1970

Myśl i bogać się. Jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces

George Bernard Shaw Fotografia

„To, że człowiek wierzący bywa szczęśliwszy niż sceptyk, nie znaczy więcej niż to, że ktoś pijany jest szczęśliwszy niż ktoś trzeźwy. Zadowolenie wynikające z utraty czujności przez umysł jest niewiele warte i niebezpieczne.“

—  George Bernard Shaw, Androkles i lew

The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. The happiness of credulity is a cheap and dangerous quality of happiness, and by no means a necessity of life. (ang.)
Źródło: Androcles and the Lion (1913)

Agatha Christie Fotografia

Pokrewne tematy