„(…) samotność nigdy nie jest bardziej samotna niż wtedy, kiedy człowiek się budzi i uświadamia sobie, że ma cały dom dla siebie. Że jedyne żywe stworzenia to ty i myszy w ścianach.“

Historia Lisey

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Stephen King Fotografia
Stephen King153
pisarz amerykański 1947

Podobne cytaty

Albert Camus Fotografia

„Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest.“

—  Albert Camus francuski pisarz, noblista 1913 - 1960

Mit Syzyfa (1942)
Wariant: Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest.

Emil Cioran Fotografia
Tony Parsons Fotografia
José Ortega y Gasset Fotografia
Josh Billings Fotografia
Abraham Lincoln Fotografia
Henning Mankell Fotografia
Prabhat Ranjan Sarkar Fotografia

„Nigdy nie jesteś samotny lub pozbawiony pomocy. Siła, która przewodzi gwiazdom, prowadzi także Ciebie.“

—  Prabhat Ranjan Sarkar 1921 - 1990

You are never alone or helpless. The force that guides the stars, guides you too. (ang.)
Źródło: Baba’s Grace

Günter Grass Fotografia
Karen Blixen Fotografia
Anne Rice Fotografia
Kuba Wojewódzki Fotografia
Otto Weininger Fotografia
Peter Drucker Fotografia

„Jedynym celem biznesu jest stworzenie klienta.“

—  Peter Drucker ekonomista amerykański, teoretyk zarządzania 1909 - 2005

Søren Kierkegaard Fotografia
Albert Schweitzer Fotografia

Pokrewne tematy