„Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć.“

—  Demokryt

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 9 listopada 2021. Historia

Podobne cytaty

Gottfried Wilhelm Leibniz Fotografia

„Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca.“

—  Gottfried Wilhelm Leibniz niemiecki filozof, matematyk, inżynier-mechanik, fizyk i dyplomata 1646 - 1716

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Odwróciłem się wtedy i ruszyłem w długą drogę do Chaosu.“

—  Roger Zelazny, Książę Chaosu

Słowa Merlina kończące Kroniki Amberu.
Książę Chaosu

Aleksander Jełowicki Fotografia
Demokryt Fotografia
James Matthew Barrie Fotografia
Katarzyna Bogucka-Krenz Fotografia
André Gide Fotografia

„Branie czegoś na serio przez długi czas utrudnia życie.“

—  André Gide, książka Fałszerze

Fałszerze
Źródło: rozdział VI, część I

Winston Churchill Fotografia

„Zwycięstwo – zwycięstwo za każdą cenę, wszystko jedno jak długa i ciężka miałaby być do niego droga.“

—  Winston Churchill premier Wielkiej Brytanii 1874 - 1965

słowa wypowiedziane po kapitulacji Francji.
Źródło: Klaus Wiegrefe, Zwycięstwo za każdą cenę, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 6 września 2010.

Mukai Kyorai Fotografia

„Nawet w swym mieście
śpię obecnie
jak podróżny“

—  Mukai Kyorai 1651 - 1704

Źródło: „Nowe Książki” nr 7/8, 1993

Juwenalis Fotografia

„Śpiewać będzie goły podróżny na widok rozbójnika.“

—  Juwenalis rzymski poeta 50

Cantabit vacuus coram latrone quam modernt. (łac.)
Znaczenie: ktoś, kto nic nie ma, nie boi się rozbójnika; goły rozboju się nie boi.
Satyry

Hipokrates Fotografia

„Życie krótkie, sztuka długa, doświadczenia zawodne, sąd trudny.“

—  Hipokrates grecki lekarz -460 - -370 p. n. e.

Ars longa, vita brevis (…). (łac.)
Wariant: Życie krótkie, nauka sztuki długa, doświadczenie mylne, wyrokowanie (diagnozowania) trudne.
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 105.

Walter Benjamin Fotografia

„Przyjaźń nie znosi oddalenia między ludźmi, gdyż jest długą drogą, którą muszą pokonać razem.“

—  Walter Benjamin niemiecki filozof, teoretyki kultury, tłumacz, krytyk literacki i eseista 1892 - 1940

„Szkoda, że życie nie jest książką, w której samemu wybiera się ciąg dalszy, że jeśli coś ci się nie podoba, nie możesz obrać innej drogi.“

—  John Marsden Pisarz australijski 1950

Kontynuacja Kroniki Ellie, Kroniki Ellie: Wojna się skończyła, walka wciąż trwa

Wisława Szymborska Fotografia

„Nic darowane, wszystko pożyczone.
Tonę w długach po uszy.
Będę zmuszona sobą
zapłacić za siebie,
za życie oddać życie.“

—  Wisława Szymborska polska poetka, noblistka 1923 - 2012

Koniec i początek (1993)
Źródło: Nic darowane

Karol Dickens Fotografia
Janusz Rewiński Fotografia

Pokrewne tematy