„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.“

Źródło: Do tego co czytał (1562)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 10 października 2021. Historia
Mikołaj Rej Fotografia
Mikołaj Rej28
polski poeta i prozaik renesansowy 1505 - 1569

Podobne cytaty

„Polacy, czyli Scytowie są narodem wybranym, pierwszym wśród wszystkich narodów świata, do którego ongiś należało panowanie nad światem i do którego niezadługo powróci, a język słowiański – pierwotnym językiem świata.“

—  Wojciech Dębołęcki, książka Wywód jedynowłasnego państwa świata

Źródło: Wywód jedynowłasnego państwa świata, że najstarodawniejsze w Europie Królestwo Polskie lubo scytyjskie samo tylko na świecie ma prawdziwe sukcesory (1633)

Françoise Giroud Fotografia
Janusz Wojciechowski Fotografia

„Polak ma dziś na Litwie prawo do pisania swojego nazwiska w języku ojczystym tylko na nagrobku.“

—  Janusz Wojciechowski polityk polski 1954

Źródło: Polacy poddani systematycznej lituanizacji, naszdziennik.pl, 3 marca 2011 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110303&typ=sw&id=sw02.txt

Aleksander Świętochowski Fotografia
Karol Libelt Fotografia

„Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka narodowego nie ma narodu.“

—  Karol Libelt filozof polski, działacz polityczny i społeczny 1807 - 1875

przytaczane często w skróconej formie: Naród żyje, dopóki język jego żyje.
Źródło: Rozprawy o odwadze cywilnej, miłości ojczyzny, wychowaniu ludów: na rzecz pomnika dla Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego http://books.google.pl/books?id=hvJDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, wyd. Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, 1869, s. 102.

Jacek Woroniecki Fotografia

„Ślązacy są Polakami, ich mową jest język polski. A dziś zaprzeczają temu niedokształceni, choć trafniejsze byłoby określenie bałamutni członkowie RAŚ. Zamiast tego bredzą o narodzie śląskim i języku śląskim.“

—  Franciszek Marek 1930

o Ślązakach.
Źródło: Leszek Frelich, Prof. Marek bajdurzy o Śląsku, wyborcza.pl, 8 kwietnia 2012 http://wyborcza.pl/1,75478,11501492,Prof__Marek_bajdurzy_o_Slasku.html

Steffen Möller Fotografia

„W Polsce intrygują mnie dwie rzeczy: mentalność Polaków i polski język.“

—  Steffen Möller niemiecki artysta kabaretowy 1969

Źródło: Steffen Möller http://polki.pl/viva_artykul,10004590.html

Stephanus Jacobus du Toit Fotografia
Baszszar al-Asad Fotografia

„Stajemy naprzeciwko wymierzonemu w nas zewnętrznemu atakowi, który jest bardziej niebezpieczny niż którekolwiek poprzednie wojny… Zmagamy się z ekstermistami, którzy znają tylko język zabijania i zbrodni.“

—  Baszszar al-Asad 1965

Tak jak cytuje Holly Yan i inni Al-Assad touts plan for resolution, says enemies of Syria 'will go to hell' http://edition.cnn.com/2013/01/06/world/meast/syria-civil-war/?hpt=hp_t1, CNN (17 stycznia 2013)

Aleh Trusau Fotografia

„Białorusin rozmawia w języku swojego kierownictwa. Jeśli prezydent zacznie rozmawiać w języku białoruskim, to za pół roku pracownicy administracji państwowej niższej rangi będą rozmawiać też w matczynym języku. A za 2–3 lata i całe społeczeństwo wybierze do kontaktów język białoruski.“

—  Aleh Trusau białoruski historyk, archeolog, polityk i działacz społeczny 1954

Беларус размаўляе на мове свайго начальства. Калi прэзiдэнт пачне размаўляць на беларускай мове, то праз паўгода чыноўнiкi нiжэйшага рангу будуць размаўляць таксама на матчынай мове. А праз 2–3 годы i ўсё насельнiцтва абярэ для зносiн беларускую мову. (biał.)
o języku białoruskim.
Źródło: tut.by, 19 listopada 2007 http://news.tut.by/culture/98309.html

Aldona Jankowska Fotografia

„(…) każdy język ma swoją muzykę (…).“

—  Aldona Jankowska aktorka polska 1964

Źródło: Jolanta Ciosek, Jankowskiej i Szumca wieża Babel, „Dziennik Polski”, 24 stycznia 2011 http://www.teatry.art.pl/n/czytaj/26709

Bronisław Korfanty Fotografia

„Świadomość narodowa była tutaj od wielu setek lat, język polski nie zaginął, mimo że od około 600 lat Polski na tych terenach nie było. A jednak ludność na Śląsku posługiwała się językiem polskim, była wierna wierze katolickiej. Wtedy panowało takie porównanie: jak katolik, to Polak, jak ewangelik, to Niemiec.“

—  Bronisław Korfanty ekonomista polski, senator VI kadencji 1952

Źródło: Aby o sprawach Śląska było trochę głośniej w Warszawie, naszdziennik.pl, 19 czerwca 2007 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20070619&typ=po&id=po42.txt

Tadeusz Wacław Korzybski Fotografia
Antonio Banderas Fotografia

„To wspaniale znów grać w swoim ojczystym kraju i w swoim języku.“

—  Antonio Banderas hiszpański aktor 1960

Źródło: Jamie Levy, Antonio Banderas. Zrobiliśmy coś wyjątkowego, „To i Owo” nr 36, 6 września 2011, s. 5.

Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Jan Miodek Fotografia

„Natomiast twierdzę, że Polacy żyjący poza granicami, są bardziej przejęci losami polszczyzny, stanem języka. Chociaż ludzie znad Wisły i Odry też bardzo się interesują. Należymy do jednego z nielicznych narodów, które bardzo przejmują się swoim językiem.“

—  Jan Miodek polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim 1946

Źródło: tvp.pl, 2 grudnia 2010 http://www.tvp.pl/wiedza/aktualnosci/jan-miodek-stalismy-sie-spoleczenstwem-wulgarnym/3506214

Otar Iosseliani Fotografia

Pokrewne tematy