„Jeśli tylko odrzucimy zasadę, że państwo nie powinno ingerować w żadnym przypadku dotyczącym trybu życia jednostki, skończymy na kontrolowaniu i ograniczaniu tego drugiego w najdrobniejszych szczegółach.“

… [A]s soon as we surrender the principle that the state should not interfere in any questions touching on the individual’s mode of life, we end by regulating and restricting the latter down to the smallest detail. (ang.)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia

Podobne cytaty

Graham Masterton Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia
Fernando Henrique Cardoso Fotografia

„Ograniczajmy popyt na narkotyki i kontrolujmy go – zamiast likwidować produkcję i redukować podaż.“

—  Fernando Henrique Cardoso polityk brazylijski 1931

Źródło: rozmowa Michała Sutowskiego, Społeczeństwo wolne od narkotyków? To fałszywa ideologia, krytykapolityczna.pl, 7 listopada 2012 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/narkopolityka/20121107/cardoso-spoleczenstwo-wolne-od-narkotykow-falszywa-ideologia

Miuosh Fotografia
Napoleon Bonaparte Fotografia
Arystoteles Fotografia
Arthur Miller Fotografia
George Bernard Shaw Fotografia

„Złotą zasadą jest to, że nie ma żadnych zasad.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

Giovanni Gentile Fotografia

„Państwo i jednostka są jedną i tą samą rzeczą lub innymi słowy: państwo i jednostka są nierozerwalnymi pojęciami koniecznej syntezy.“

—  Giovanni Gentile 1875 - 1944

Źródło: The Philosophic Basis of Fascism (1928), cyt. za: Roman Bäcker, Homo sovieticus, w: Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek, Toruń 1992

Paweł Jasienica Fotografia
Manly Palmer Hall Fotografia
Andrzej Zoll Fotografia

„Regulacje zbyt głęboko ingerują w życie rodzinne. Trzeba zadać sobie fundamentalne pytanie: kto ma wychowywać dzieci, rodzice czy państwo?“

—  Andrzej Zoll polski prawnik, rzecznik praw obywatelskich 1943

Źródło: Za wyzywanie dziecka będą surowe kary, „Dziennik”, 10 kwietnia 2009.

Solon Fotografia

„Każdy powinien sam rozstrzygnąć, czy lepiej jest podlegać władzy jednostki, czy też żyć w ustroju demokratycznym.“

—  Solon -638 - -558 p. n. e.

Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, wyd. PWN, Warszawa 1982, s. 44.

„W przypadku pobicia ze skutkiem śmiertelnym ofiara ma wiele obrażeń. Pyjas miał ich bardzo niewiele, w zasadzie tylko przecięcie śluzówki połączone z intensywnym krwawieniem, reszta to drobne otarcia. Gdyby go ktoś pobił i zostawił, to nie miałby pewności, czy nie przeżyje.“

—  Jan Widacki polski prawnik i dyplomata 1948

Źródło: Widacki: Śmierć Pyjasa to był wypadek, dziennik.pl, 19 lipca 2008 http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/78436,widacki-smierc-pyjasa-to-byl-wypadek.html

Erich Maria Remarque Fotografia
Timothy Snyder Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

Pokrewne tematy