„Bywając w Polsce mówiłem, choć mi nie wierzono: Słuchajcie, to prawdziwa przyjemność załatwiać coś w polskim urzędzie! Panienka mówi: kupi pan znaczek skarbowy w pokoju 56 na pierwszym piętrze i wyobraźcie sobie, na pierwszym piętrze rzeczywiście jest pokój 56 i rzeczywiście sprzedają w nim znaczki skarbowe!“

wspomnienia z podróży.
Niegdysiejsze śniegi, niegdysiejsze mgły
Źródło: s. 398.

Stanisław Moskal Fotografia
Stanisław Moskal30
polski naukowiec i pisarz 1935 - 2019

Podobne cytaty

Włodzimierz Szaranowicz Fotografia

„Wyobraźcie sobie. Siedzimy w pokoju i zaczynamy zabawę. A tu nagle mówią nam „proszę ciszej.”“

—  Włodzimierz Szaranowicz polski dziennikarz sportowy 1949

kiedy restartowali pierwszą serię konkursu.
Skoki narciarskie, Planica 2009

Gustav Radbruch Fotografia
Włodzimierz Szaranowicz Fotografia

„Robi to z regularnością pani na poczcie, która stempluje znaczki pocztowe.“

—  Włodzimierz Szaranowicz polski dziennikarz sportowy 1949

o częstotliwości zwycięstw Małysza.
Skoki narciarskie, Kuusamo 2003

Paul Tillich Fotografia

„Pierwszym obowiązkiem miłości jest słuchać.“

—  Paul Tillich niemiecki filozof i teolog protestancki 1886 - 1965

Tacyt Fotografia

„Zmieniają kraj w pustynię i mówią, że przynieśli pokój“

—  Tacyt historyk rzymski 54 - 120

Solitudinem faciunt, pacem appellant. (łac.)

Guillaume Apollinaire Fotografia

„Malować można czym się chce, fajkami, znaczkami pocztowymi, świecznikami, kawałkami ceraty.“

—  Guillaume Apollinaire francuski poeta 1880 - 1918

Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. II, popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 7.

Tomasz Karolak Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Albin Dziekoński Fotografia
Jan Himilsbach Fotografia
Heinrich Himmler Fotografia

„Kiedy osiągniemy pokój, w ciągu pierwszych 20 lat odbudujemy i rozbudujemy nasze wsie i miasta, a etniczną granicę niemczyzny przesuniemy o 500 km na Wschód.“

—  Heinrich Himmler niemiecki przywódca, nazista 1900 - 1945

oświadczenie Himmlera na temat planów germanizacji ziem polskich.
Źródło: Franciszek Piper, Polska i Polacy w planach nazistowskich http://www.franciszekpiperauschwitz.pl/teksty/polska.html, franciszekpiperauschwitz.pl

Tadeusz Mazowiecki Fotografia
Karol Darwin Fotografia
Maciej Dutko Fotografia
Andrzej Lepper Fotografia
Eva Longoria Fotografia
Piotr Morta Fotografia

„Piotr Morta, reprezentujący Wieruszów, organizował spotkania konspiracyjne, powielał ulotki, kolportował wydawnictwa podziemne i znaczki z symbolami patriotycznymi.“

—  Piotr Morta 1959

informacja na stronie IPN-u o wręczeniu Krzyży Wolności i Solidarności.
O Piotrze Morcie
Źródło: Instytut Pamięci Narodowej http://ipn.gov.pl/kwi/uroczystosci/30,Uhonorowanie-patriotow-wreczenie-Krzyzy-Orderu-Odrodzenia-Polski-Krzyzy-Zaslugi-.html

Tadeusz Cymański Fotografia
Zdeněk Rotrekl Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x